جواب بازی

تقلب و رمز و جواب بازی ها

۲۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۷ ثبت شده است

جواب مرحله ۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ای مردم ایهاالناس 
افقی ۲ واسطه احضار ارواح مدیوم 
افقی ۳ قاره کهن اسیا 
افقی ۳ گروه مجهز اکیپ 
افقی ۴ کندن قبر نبش 
افقی ۴ دشواری در کار گیر 
افقی ۵ از نیروهای نظامی هوایی 
افقی ۶ از واحدهای اندازه‌گیری خودمانی وجب 
افقی ۶ آزاد رها 
افقی ۷ پرنده‌ای کوچکتر از کبک تیهو 
افقی ۷ راهرو سقف‌دار هشت ضلعی یا گرد هشتی 
افقی ۸ از دین برگشتن الحاد 
افقی ۹ دارای مزیتی علاوه بر مزیت سابق نورعلینور 
عمودی ۱ از حیوانات انسان‌نما ارانگوتان 
عمودی ۲ ناسزا سب 
عمودی ۲ اصفهان سابق جی 
عمودی ۳ از گل‌ها همیشهبهار 
عمودی ۴ به جا آوردن ادا 
عمودی ۴ حرص ولع 
عمودی ۵ حرف ندا ای 
عمودی ۵ عدل داد 
عمودی ۵ به نتیجه رساندن معما حل 
عمودی ۶ پرچم لوا 
عمودی ۶ جوابش هوی است های 
عمودی ۷ نان و نمک کسی را خوردن و مرهون او شدن نمکگیرشدن 
عمودی ۸ حرف دهن‌کجی یی 
عمودی ۸ کلاه فرنگی هت 
عمودی ۹ مسئول یک بخشی از اداره یا بیمارستان سوپروایزر 

۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین

جواب مرحله ۹ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ماشین حمل مجروحان امبولانس 
افقی ۲ مغناطیس اهنربا 
افقی ۳ راندن مزاحم دک 
افقی ۳ شکم و بطن لت 
افقی ۳ حرف ندا ای 
افقی ۴ برخی بر سر می‌گذراند و برخی برمی‌دارند کلاه 
افقی ۴ دمپخت کته 
افقی ۵ از حبوبات ماش 
افقی ۵ احصائیه امار 
افقی ۶ پیامک اس 
افقی ۶ روز نیست شب 
افقی ۶ داخل تو 
افقی ۷ ابداً هیچوجه 
افقی ۸ متحیر شدن یکهخوردن 
عمودی ۱ از انواع ماهی اردکماهی 
عمودی ۲ آنچه که معمول و رایج است و جدید نیست کلاسیک 
عمودی ۳ حرف همراهی با 
عمودی ۳ غذای ساده اش 
عمودی ۳ پسوند تصغیر چه 
عمودی ۴ نوبت و دفعه وهله 
عمودی ۴ بزله‌گو شوخ 
عمودی ۵ از اجزای ترمز لنت 
عمودی ۵ نوشابه الکی ضعیف ابجو 
عمودی ۶ واحد سطح ار 
عمودی ۶ قلیل کم 
عمودی ۶ گربه عرب هر 
عمودی ۷ رستی‌ها نباتات 
عمودی ۸ حالت میان تاریکی و روشنایی سایهروشن 
۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین

جواب مرحله ۸ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آگهی اعلامیه 
افقی ۲ خدای هندوان برهما 
افقی ۳ جهت سو 
افقی ۳ وسیله توقف خودرو ترمز 
افقی ۴ سنت رسم 
افقی ۴ نماد استواری کوه 
افقی ۵ پزشک دکتر 
افقی ۵ حیوان باوفا سگ 
افقی ۶ گیاهی از تیره سوسنی‌ها که پیاز آن خوردنی است موسیر 
افقی ۷ بی‌پایان نامحدود 
عمودی ۱ دستگاه خنک کننده آب ابسردکن 
عمودی ۲ بازیچه دخترانه عروسک 
عمودی ۳ زیر پا مانده له 
عمودی ۳ دو زاویه که مجموع آنها ۹۰ درجه شود متمم 
عمودی ۴ گروه پیروان امت 
عمودی ۴ جان روح 
عمودی ۵ علامت و نشانه مارک 
عمودی ۵ نماد ممانعت سد 
عمودی ۶ آقای فرانسوی موسیو 
عمودی ۷ آواره و ولگرد هرزهگرد 
۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین

جواب مرحله ۷ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ میانه‌روی اعتدال 
افقی ۲ در سینما می‌بینند فیلم 
افقی ۳ آب‌بند سد 
افقی ۳ قوت لایموت نان 
افقی ۴ موی صورت آقایان ریش 
افقی ۴ پیشوند نداری بی 
افقی ۵ روز پس از امروز فردا 
افقی ۶ نوعی بیماری التهابی هپاتیت 
عمودی ۱ اندوهگین افسرده 
عمودی ۲ هدیه به مناسبت عید عیدی 
عمودی ۳ پشته خاک تل 
عمودی ۳ بهبودی از بیماری شفا 
عمودی ۴ دشت و صحرا دمن 
عمودی ۴ لخت و برهنه رت 
عمودی ۵ جاوید ابدی 
عمودی ۶ فراورده‌های شیری لبنیات 
۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین

جواب مرحله ۶ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ معلم اموزگار 
افقی ۲ آب منجمد یخ 
افقی ۲ جنگ و خصومت افند 
افقی ۳ شغل سفیر سفارت 
افقی ۴ ماهی درون تفنگ تیر 
افقی ۴ حیوان نجیب اسب 
افقی ۵ شیرین شکرین 
افقی ۶ آینده اتیه 
افقی ۶ خوب نیست بد 
افقی ۷ نوعی بیماری ارثی خونی هموفیلی 
عمودی ۱ محل توقف وسایل نقلیه ایستگاه 
عمودی ۲ پنهان مخفی 
عمودی ۲ زمینه تم 
عمودی ۳ بایگانی ارشیو 
عمودی ۴ گریه با سوز و گداز زار 
عمودی ۴ غار کهف 
عمودی ۵ سخن گفتار 
عمودی ۶ اشاره به دور ان 
عمودی ۶ هدف تیرانداز سیبل 
عمودی ۷ تنظیم منطقی اشیا بر حسب درجه شباهت ردهبندی 
۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین

جواب مرحله ۵ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سوء استفاده مالی توسط شخص مسئول اختلاس 
افقی ۲ آب‌بند سد 
افقی ۲ جواب مثبت اره 
افقی ۳ میرا فانی 
افقی ۴ سنگینی وقار 
افقی ۵ از رنگ‌های اصلی ابی 
افقی ۵ مغز سر مخ 
افقی ۶ درست و حسابی جانانه 
عمودی ۱ خوراک ملوان زبل! اسفناج 
عمودی ۲ پروردگار خدا 
عمودی ۲ حرف همراهی با 
عمودی ۳ تازه نوین 
عمودی ۴ سزاوار لایق 
عمودی ۵ واحد سطح ار 
عمودی ۵ بی‌خطر امن 
عمودی ۶ وسیله نقلیه بچگانه سهچرخه 
۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین

جواب مرحله ۴ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بنیادی‌ترین حق هر انسان ازادی 
افقی ۲ گروه و دسته فوج 
افقی ۳ الگو سرمشق 
افقی ۴ بهانه و دستاویز اتو 
افقی ۵ آب ویرانگر سیلاب 
عمودی ۱ حسرت افسوس 
عمودی ۲ قدرت زور 
عمودی ۳ به اختصار سخن گفتن اجمال 
عمودی ۴ زمستان شتا 
عمودی ۵ پدر حضرت یوسف (ع) یعقوب 
۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین

جواب مرحله ۳ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ امر از باریدن ببار 
افقی ۲ شناس اشنا 
افقی ۳ قطعه کاغذ برگه 
افقی ۴ دلداده مجنون لیلی 
عمودی ۱ شهر شمالی بابل 
عمودی ۲ مربوط به انسانیت بشری 
عمودی ۳ طفیلی انگل 
عمودی ۴ عازم سفر شده راهی 
۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین

جواب مرحله ۲ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ در مثل به نوبت است اسیاب 
افقی ۲ پنج ترکی بش 
افقی ۲ خط‌کش هندسی تی 
افقی ۳ از تنقلات که عموماً از میوه‌های ترش تهیه می‌شود لواشک 
افقی ۴ حرف انتخاب یا 
افقی ۴ آش با 
افقی ۵ تمام، همه سراسر 
عمودی ۱ شیطان ابلیس 
عمودی ۲ مو خشک کن سشوار 
عمودی ۴ صلح موقتی اتشبس 
عمودی ۵ به دنبال کسب و کار بیکار 
۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین

جواب مرحله ۱ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جای پر درخت جنگل 
افقی ۲ اثر امیل زولا نانا 
افقی ۳ نوشته مربوط به ادبیات ادبی 
افقی ۴ بنده زرخرید برده 
عمودی ۱ خطاب محترمانه جناب 
عمودی ۲ پادشاه کمیاب نادر 
عمودی ۳ قبه بالای مساجد گنبد 
عمودی ۴ طبقه لایه 
۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد