جواب مرحله ۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آگهی اعلامیه 
افقی ۲ خدای هندوان برهما 
افقی ۳ جهت سو 
افقی ۳ وسیله توقف خودرو ترمز 
افقی ۴ سنت رسم 
افقی ۴ نماد استواری کوه 
افقی ۵ پزشک دکتر 
افقی ۵ حیوان باوفا سگ 
افقی ۶ گیاهی از تیره سوسنی‌ها که پیاز آن خوردنی است موسیر 
افقی ۷ بی‌پایان نامحدود 
عمودی ۱ دستگاه خنک کننده آب ابسردکن 
عمودی ۲ بازیچه دخترانه عروسک 
عمودی ۳ زیر پا مانده له 
عمودی ۳ دو زاویه که مجموع آنها ۹۰ درجه شود متمم 
عمودی ۴ گروه پیروان امت 
عمودی ۴ جان روح 
عمودی ۵ علامت و نشانه مارک 
عمودی ۵ نماد ممانعت سد 
عمودی ۶ آقای فرانسوی موسیو 
عمودی ۷ آواره و ولگرد هرزهگرد