اگر در یکی از مراحل بازی آفتابه گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی آفتابه را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید