معمای تصویر جنجالی چرا پدر خانواده دو روز بعد از دیدن تصاویر خودکشی کرپ #معما چرا ۲ روز بعد از دیدن این عکس، پدر خانواده همسر و دخترش رو میکشه؟ راز پنهان در این عکس چیست؟ #معماچرا ۲ روز بعد از دیدن این عکس پدر خانواده همسر و دخترش رو میکشه راز پنهان در این عکس چیست جواب معمای خودکشی پدر بعد از ۳۰ سال عکس معمای خودکشی پدر بعد از دیدن عکس چرا پدر دو دختر بعد از دیدن عکس انها را زنده زنده سوزاند جواب معمای سوزاندن دو دختر حل معمای پدر وقتی به صورت دخترش دقت کرد هر سه نفر را کشت


جواب در ادامه

منظور از میکشه کشیدن عکس و نقاشی کردن هست