جواب مرحله ۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ در مثل به نوبت است اسیاب 
افقی ۲ پنج ترکی بش 
افقی ۲ خط‌کش هندسی تی 
افقی ۳ از تنقلات که عموماً از میوه‌های ترش تهیه می‌شود لواشک 
افقی ۴ حرف انتخاب یا 
افقی ۴ آش با 
افقی ۵ تمام، همه سراسر 
عمودی ۱ شیطان ابلیس 
عمودی ۲ مو خشک کن سشوار 
عمودی ۴ صلح موقتی اتشبس 
عمودی ۵ به دنبال کسب و کار بیکار