جواب مرحله ۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ میانه‌روی اعتدال 
افقی ۲ در سینما می‌بینند فیلم 
افقی ۳ آب‌بند سد 
افقی ۳ قوت لایموت نان 
افقی ۴ موی صورت آقایان ریش 
افقی ۴ پیشوند نداری بی 
افقی ۵ روز پس از امروز فردا 
افقی ۶ نوعی بیماری التهابی هپاتیت 
عمودی ۱ اندوهگین افسرده 
عمودی ۲ هدیه به مناسبت عید عیدی 
عمودی ۳ پشته خاک تل 
عمودی ۳ بهبودی از بیماری شفا 
عمودی ۴ دشت و صحرا دمن 
عمودی ۴ لخت و برهنه رت 
عمودی ۵ جاوید ابدی 
عمودی ۶ فراورده‌های شیری لبنیات