جواب معما کفش و عینک و آدمک


جواب معمای کفش و عینک


جواب معمای کفش و عینک و دستکش


جواب معمای کفش و عینک و ادمک


جواب معمای تصویری کفش و عینک و ادمک


جواب معمای کفش ادمک عینک دستکش


معمای کفش و آدمک و عینک


جواب معمای کفش و عینک و مرد در ادامه مطلب


هر دونه کفش 10 تا حساب میشه جفتش 20

مرد 5

عینک 2

دستکش 20


حالا یک لنگه کفش داریم که باید به اضافه یک مرد و دو کفش دو دستکش و یک عینک بشه (وسایل هایی که نت مرد هست ) و در اخر ضرب در 2 کنیم


کفش یکی 10

+

مرد 5

کفش دوتا 20

دستکش دوتا 40

عینک 2

X

2

=

154