چیستان و معمای سخت 💄 👅 🦷 🧠 چیه ؟؟؟ باهوشا جواب بدن

معما به دختری میگن با شکل اسمتو بنویس اونم مینویسه روژ لب زبان دندان مغز

معما ❓❔

به دختری میگن بدون استفاده از الفبا اسمتو بنویس اونم مینویسه. 👇👇


💄👅🦷🧠


( اسمش چیه؟


میخوام ببینم باهوشترین فرد کیه؟

هرکی جوابشو فهمید واقعا مخهمتاسفانه هنوز جوابی برای این معما پیدا نشده


این صفحه جهت پیدا کردن جواب درست ایجاد شده لطفا کسانی که جواب صحیح رو میدونن در قسمت نطرات بگن

با تشکرhttp://javabebazi.blog.ir