جواب معما زن و مرد در بیابان

جواب مردی زنی را بوسید پرسیدند با او چه نسبتی داری

معمای نسبت فامیلی با جواب

تست هوش نسبت فامیلی با جواب

تست هوش اگر دختر ترزا دختر مادر من باشد من چه نسبتی با ترزا دارم


مردی زنی را بوسید ، از او پرسیدند چه نسبتی با او داری؟

مرد گفت: مادر شوهر این زن با مادر زن من ، مادر و دخترند.

مرد چه نسبتی با زن دارد؟...


جواب معما ذر ادامه مطلب

 

 سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.

...........................


جواب معمای نسبت مرد با زن

اسم مرد رو می گذاریم علی ، اسم زن رو می گذاریم مریم ...

علی یه خاله داره که دو تا دختر داره ، خودش هم یک خواهرزاده داره به اسم مریم ...

لطفا کمی فکر کنید و با استفاده از راهنمائی های بالا جواب را حدس بزنید ، اگر موفق نشدید ، جواب را در زیر ببنید

...........................

علی با یکی از دختر خاله ها ازدواج کرده و مریم هم زن پسر اون یکی دختر خاله علی شده ...

در این حالت ، مادر شوهر مریم ، میشه دختر مادر زن علی ...

پس این مرد ، خواهرزاده خود را بوسیده است.