باهوشا جواب بدن 😒

معما😐😐 زنی به سوپر مارکت رفته و جنسی میخرد که 200 تومان قیمتش هست

جواب معمای صد دلاری تقلبی جواب سوال ias آمریکا معمای پول گمشده معمایی که جواب ندارد جواب معما خرید رادیوباهوشا جواب بدن 😒

معما😐😐 زنی به سوپر مارکت رفته و جنسی میخرد که 200 تومان قیمتش هست و یک اسکناس 1000تومانی به فروشنده میدهد.فروشنده اسکناس 1000تومانی را به مغازه دار کناری داده از او 1000تومان خرد گرفته و مابقی پول زن را میدهد.مغازه دار کناری بعد از چند دقیقه متوجه میشود که آن اسکناس 1000تومانی تقلبی بوده و آن را برگشت داده و پول خود را میگیرد.فروشنده سوپر مارکت چقدر ضرر کرده است؟!!الف.200تومانب.1000تومانج.1200توماند.1800تومانه.2000تومانمیگن این یکی از سوالات کنکور lsa آمریکا بوده!

باهوشا جواب بدن؟؟؟؟

جواب در ادامه


دویست تومن جنس داده
هشتصد تومن مابقیشو داده
هزارتومنم به مغازه بغلی
جمعا 2000 تومان ضرر کرده