در این مطلب از سایت جواب بازی چیستان و معمای کدام پرنده ایست که وقتی به دو نیم شود، نام دو شهر می شود؟ را برایتان مطرح کرده ایم که رویش فکر کنید به به جوابش برسید احیانا اگه جوابش رو پیدا نکردید جواب رو در ادامه مطلب میتونید ببینید

 

قمری