در این مطلب از سایت جواب بازی چیستان و معمای آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند، قرمز می شود؟ را برایتان مطرح کرده ایم که رویش فکر کنید به به جوابش برسید احیانا اگه جوابش رو پیدا نکردید جواب رو در ادامه مطلب میتونید ببینید

 

جواب

حنا