زنی روی قبری گریه میکرد ازش پرسیدن این قبر کیست جواب معمای زنی که روی قبر گریه میکرد جواب معمای زنی بر قبری گریه میکرد جواب درست معما زنی روی قبری گریه میکرد زنی روی قبری گریه میکرد یکی پرسید قبر کیه جواب معمای زنی سر قبری گریه میکرد جواب معمای قبر پدر پدر شوهر جواب معمای این قبر کیه


زنی روی قبری گریه میکرد ازش پرسیدند این قبرِکیست؟ جواب داد این قبرِپدرمه کسی که داخلشه 


جواب در ادامه مطلب

اون دوتا زن ....مادر ودختر بودن فکر کنید یه مرده یه زن داشته یه پسر .که زنش فوت میکنه ....پسر مرده میره یه زن میگیره .پدر پسره میره مادر زن پسرشو میگیره. ....تااینجا نتیجه میگیریم :پسره میشه پسر مادر ناتنیش.بعد دخترشوکه گرفته بود ازاون جاهم میشه دامادش....بعد پسره دختری رو که گرفته بود یه جورایی برادرناتنیش میشد و شوهرشم که بود .بعد بابای پسره فوت میکنه پسره از زنش طلاق میگیره میره مادر زنشو میگیره بعد یه مدتی پسره هم میمیره ....یعنی همون مرده که تومتن گفته شده یه مردی فوت کرده.....بعد نتیجه میگیریم یه زنی ادعا میکنه که پسرم" شوهرم و دامادم بوده ...زن دومی هم ادعا میکنه پدرم " شوهرم و برادرم بود 


توضیح :

زنی روی قبری گریه میکرد ازش پرسیدند این قبر کیست؟؟ گفت این قبر پدرمه ولی اونی که داخل قبره پسرمه اگه فوت نمیکرد شوهرم بود بنظرتون قبر مال کیه ؟؟؟

 

پاسخ معما:

 در رابطه با این سوال چند پاسخ وجود دارد که مطرح میشود امیدواریم مورد استفاده قرار بگیرد

 

زنی که روی قبر نشسته بود قبلا ازدواج کرده و یدونه هم پسر داشته که ولی بچه پسرشون کوچیک بود از هم جدا شدن بعده چند مدت پسره بزرگ میشه عاشق مامانش میشه که او را نمیشناخت بعدش به علت حوادث میمیره صاحب قبر هم پدر دختر بود که قبلا خریده بود داد به نوه اش از اونجا میگه که زنه قبر مال پدرمه داخلش پسرمه اگه نمیمرد و مونده بود شوهرم میشد اینم جواب معما به همه جا نشر دهید

 

یه خانمی بود که یه جوون و دوس داشت و اون جوون دانشمند بود...و به این زن خیلی چیزا یاد میده میزنه جوونه میمیره...و زنه هم از اون پسر بزرگتر بود.بعدش که میره سر قبرش ازش میپرسن میگه پدرمه چون بهش چیزایی که یه پدر برا فرزندش یاد میده رو به این زنه یاد میده میگه پسرمه چون سنش اندازه پسرش بود.و میگه اگه زنده بود شوهرم بود چون اونو دوست داشت و میخواست بهش بگه.

 

پسر خوانده آن زن هست چون با پسر خواند یا دختر خواند میشه ازدو اج کرد مثل یوسف وزلیخا ٢_ دوتا زن اونجا بودنند که از او پرسید پدر وپسر زن سر قبری بود وزن دیگر که در کنار ش بود می خواست با هاش ازدواج کند وغیره

 

نظر شما چیه در بخش نظرات برای ما ارسال کنید