جواب دندون دارم هزارتا شکلم شبیه هزارپا چیه؟

حل چیستان دندون دارم شکلم شبیه هزارپا و پاسخ معماهای سخت شکلم شبیه هزارپا

امروز با چیستان دندون دارم هزارتا در خدمت شما هستیم


متاسفانه هنوز جواب معما دندون دارم هزارتا شکلم شبیه هزارپا را گیر نیاوردم دوستانی که میدونن در قسمت نظرات جواب  رو قرار بدهند تا با نام خودشان در وبلاگ قرار دهم.
با تشکر