رمز های GTA V برای Xbox 360 و Xbox One

برای استفاده از رمز های GTA V Xbox نیازی به گوشی موبایل نیست و کافیست رمز ها را در حین اجرای بازی وارد کنید.

عملکرد رمز
شکست ناپذیری راست , A, راست , چپ , راست , RB , راست , چپ , A, Y
حداکثر سلامت + زره B, LB, Y, RT, A, X, B, راست , X, LB, LB, LB
اسلحه Y, RT, چپ , LB, A, راست , Y, DOWN, X, LB, LB, LB
پرش بلند چپ , چپ , Y, Y, راست , راست , چپ , راست , X, RB, RT
جاذبه ماه چپ , چپ , LB, RB, LB, راست , چپ , LB, چپ
زیاد شدن ستاره های تحت تعقیب پلیس RB, RB, B, RT, چپ , راست , چپ , راست , چپ , راست
کم شدن ستاره های تحت تعقیب پلیس RB, RB, B, RT, راست , چپ , راست , چپ , راست , چپ
دویدن سریع Y, چپ , راست , راست , LT, LB, X
با سرعت شنا کردن چپ  چپ  LB راست  راست  RT چپ  LT راست
قابلیت شارژ A, A, X, RB, LB, A, راست , چپ , A
چتر نجات چپ , راست , LB, LT, RB, RT, RT, چپ , چپ , راست , LB
سقوط آزاد LB, LT, RB, RT, چپ , راست , چپ , راست , LB, LT, RB, RT, چپ , راست , چپ , راست
حمله انتحاری ها راست , چپ , A, Y, RB, B, B, B, LT
گلوله های انفجاری راست , X, A, چپ , RB, RT, چپ , راست , راست , LB, LB, LB
گلوله های آتشین LB, RB, X, RB, چپ , RT, RB, چپ , X, راست , LB, LB
حرکت آهسته اهداف X, LT, RB, Y, چپ , X, LT, راست , A
حالت مستی Y, راست , راست , چپ , راست , X, B, چپ
تغییر آب و هوا RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
اتومبیل اسلاید Y, RB, RB, چپ , RB, LB, RT, LB
حرکت اهسته Y, چپ , راست , راست , X, RT, RB
حمله زامبی ها B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
ستاره دنباله دار RB, B, RT, راست , LB, LT, A, A, X, RB
موتور تریل B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
ماشین آشغالی B, RB, B, RB, چپ , چپ , RB, LB, B, راست
ماشین لیموزین RT, راست , LT, چپ , چپ , RB, LB, B, راست
هواپیمای سمپاشی B, راست , LB, LT, چپ , RB, LB, LB, چپ , چپ , A, Y
ماشین گلف B, LB, چپ , RB, LT, A, RB, LB, B, A
ماشین جی تی RT, LB, B, راست , LB, RB, راست , چپ , B, RT
هواپیمای شخصی راست , چپ , RB, RB, RB, چپ , Y, Y, A, B, LB, LB
موتور سیکلت_PCJ-600 RB, راست , چپ , راست , RT, چپ , راست , X, راست , LT, LB, LB
دوچرخه  BMX چپ , چپ , راست , راست , چپ , راست , X, B, Y, RB, RT