اگر طرفدار بازی حاجی بادوم هستید و در یافتن جواب مراحل آن به مشکل خورده اید، میتوانید جواب همه مراحل بازی را اینجا ببینید


فعلا جواب های این بازی رو پیدا نکرده ام دوستانی که این بازی رو انجام دادند میتونید جواب ها رو برای ما بفرستند تا با نام خودشان در وبلاگ ثبت شود