مراحل بازی مورد علاقه هگزاورد را به سادگی پشت سربگذارید . اگر طرفدار بازی هگزاورد هستید و در یافتن جواب مراحل آن به مشکل خورده اید، میتوانید جواب همه مراحل بازی


پاسخ های بازی “هگزاورد”

۱- بازی
۲- شیر
۳- صدمه
۴- سوزان
۵- اسب
۶- باتلاق
۷- مافوق
۸- کاروانسرا
۹- شافی
۱۰- زندانی
۱۱- جانسوز
۱۲- حاوی
۱۳- شبهه
۱۴- عابد
۱۵- فردوس
۱۶- یاری
۱۷- بلوا
۱۸- غبطه
۱۹- سازگار
۲۰- ژولیده
۲۱- توازن
۲۲- لجوج
۲۳- مراتب
۲۴- غافل
۲۵- ظفر
۲۶- ساربان
۲۷- ذیل
۲۸- چاخان
۲۹- پیک
۳۰- خبث
۳۱- عاجل
۳۲- متلاطم
۳۳- گریزان
۳۴- فزونی
۳۵- فریفته
۳۶- ضیق
۳۷- کاتولیک
۳۸- حاذق
۳۹- نوکیسه
۴۰- تافته
۴۱- تعویق
۴۲- اتلاف
۴۳- هلهله
۴۴- وا
۴۵- واج
۴۶- لاشه
۴۷- قابل
۴۸- عیان
۴۹- صامت
۵۰- مصاحبت
۵۱- چاپلوس