اگر در یکی از مراحل بازی ننجون گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی ننجون را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید 


کرمانشاهی | ترکی | خرم آبادی | اصفهانی | دزفولی | گیلکی | مشهدی | کردی | بختیاری |همدانی | کرمانی

ننجون کرمانشاهی

کرمانشاهی

مرحله ی ۱ کرمانشاهی

۱- کلاغ
۲- کبوتر
۳- کباب
۴- بابا
۵- برادر
۶- گربه
۷- کند
۸- پیرزن
۹- گرسنه
۱۰- مورچه
۱۱- باران
۱۲- دروغ
۱۳- چراغ
۱۴- وضو
۱۵- سیاه
۱۶- روشن
۱۷- امام
۱۸- عمیق
۱۹- ابکی
۲۰- بگیر

مرحله ی ۲ کرمانشاهی

۱- اب
۲- حامله
۳- اگر
۴- چرا
۵- پا
۶- باد
۷- بیار
۸- بالا
۹- بیا
۱۰- کم
۱۱- سر
۱۲- برادر
۱۳- پدر
۱۴- نارس
۱۵- کدام
۱۶- چشمه
۱۷- گوسفند
۱۸- پروانه
۱۹- سنگ
۲۰- هزار
۲۱- افتاد
۲۲- ناقص
۲۳- گیوه
۲۴- کلاه
۲۵- کربلایی
۲۶- انگشت
۲۷- خروس
۲۸- کفتار
۲۹- شببخیر
۳۰- پسرعمو

مرحله ی ۳ کرمانشاهی

۱- توالت
۲- کنگر
۳- کجاست
۴- کبک
۵- پدرزن
۶- پسر
۷- کفش
۸- سوراخ
۹- کاه
۱۰- لاکپشت
۱۱- چشمه
۱۲- بینظم
۱۳- خسته
۱۴- خفاش
۱۵- بیا
۱۶- برو
۱۷- بخواب
۱۸- خرچنگ
۱۹- بلند
۲۰- بز
۲۱- سهم
۲۲- بگو
۲۳- مرتفع
۲۴- بیا
۲۵- کوچک
۲۶- گوسفند
۲۷- خالی
۲۸- سوراخ
۲۹- دستشویی
۳۰- لاکپشت
۳۱- چاق
۳۲- سگ
۳۳- بد
۳۴- بزرگ
۳۵- سریع
۳۶- بز
۳۷- دماغ
۳۸- مرغ
۳۹- گاو
۴۰- گردن

مرحله ی ۴ کرمانشاهی

۱- گنجشک
۲- معتاد
۳- نزدیک
۴- نشستم
۵- خشک
۶- ایستادن
۷- نفس
۸- اینجور
۹- برخیز
۱۰- گرسنه
۱۱- هوشیار
۱۲- کوشا
۱۳- سر
۱۴- کتاب
۱۵- فلج
۱۶- کتف
۱۷- مرد
۱۸- تیز
۱۹- تیله
۲۰- نازک
۲۱- خستگی
۲۲- تنها
۲۳- جوجه
۲۴- جوان
۲۵- مانند
۲۶- چاله
۲۷- چاه
۲۸- شیطون
۲۹- کثیف
۳۰- چشم
۳۱- چیزی
۳۲- شغال
۳۳- پژمرده
۳۴- میروم
۳۵- قاشق
۳۶- هسته
۳۷- چغندر
۳۸- چشم
۳۹- چوب
۴۰- چرب
۴۱- منتظر
۴۲- خوب
۴۳- خرگوش
۴۴- پایین
۴۵- خواستگاری
۴۶- خودم
۴۷- درخت
۴۸- بنشینم
۴۹- دروغگو
۵۰- دراز

مرحله ی ۵ کرمانشاهی

۱- دندان
۲- پولدار
۳- روباه
۴- شکم
۵- زرد
۶- زیاد
۷- زمستان
۸- سبز
۹- شاد
۱۰- خالی
۱۱- ما
۱۲- تکه
۱۳- اغل
۱۴- اتش
۱۵- ترانه
۱۶- ابادی
۱۷- ایکاش
۱۸- امروز
۱۹- غروب
۲۰- انها
۲۱- انجا
۲۲- انسو
۲۳- اینجا
۲۴- اینسو
۲۵- امروز
۲۶- پدربزرگ
۲۷- افاده
۲۸- کدامین
۲۹- افتادن
۳۰- خستگی
۳۱- بغل
۳۲- فرفری
۳۳- بهار
۳۴- کوتاه
۳۵- گردباد
۳۶- کجایی
۳۷- گاو
۳۸- بهار
۳۹- خرگوش
۴۰- تشنمه
۴۱- تخمه
۴۲- عروسی
۴۳- سوسک
۴۴- بلند
۴۵- پرچرب
۴۶- چاک
۴۷- خمیازه
۴۸- اهن
۴۹- نصیحت
۵۰- ابپاشی

مرحله ی ۶ کرمانشاهی

۱- الان
۲- غار
۳- قبلا
۴- بگو
۵- گریه
۶- باغ
۷- پرید
۸- صبحبخیر
۹- تر
۱۰- قهوهای
۱۱- زشت
۱۲- نشخوار
۱۳- سکته
۱۴- بیرق
۱۵- خرابه
۱۶- یواشکی
۱۷- فضولی
۱۸- انگشتر
۱۹- ابی
۲۰- کشتن
۲۱- کوتاه
۲۲- عقرب
۲۳- کنج
۲۴- کوه
۲۵- پشت
۲۶- کک
۲۷- کاهدان
۲۸- بزغاله
۲۹- میخ
۳۰- بنواز
۳۱- رعد
۳۲- شاید
۳۳- ارنج
۳۴- بدو
۳۵- بگذار
۳۶- بوقلمون
۳۷- بور
۳۸- پاییز
۳۹- پوچ
۴۰- ترشح
۴۱- کم
۴۲- اندوه
۴۳- عطسه
۴۴- بینظم
۴۵- افسرده
۴۶- پهن
۴۷- کهنه
۴۸- ابی
۴۹- گراز
۵۰- جارو

مرحله ی ۷ کرمانشاهی

۱- لامپ
۲- گوساله
۳- معده
۴- لاغر
۵- اسب
۶- موذی
۷- سکسکه
۸- هدف
۹- شکمو
۱۰- تابستان
۱۱- فقیر
۱۲- یاد
۱۳- برف
۱۴- برگ
۱۵- بهانه
۱۶- پیرزن
۱۷- عقرب
۱۸- ارزو
۱۹- تنبل
۲۰- پاک
۲۱- ترش
۲۲- تاریک
۲۳- تلخ
۲۴- چاق
۲۵- استراحت
۲۶- قابلمه
۲۷- سرد
۲۸- غارت
۲۹- سیلی
۳۰- کثیف
۳۱- سفید
۳۲- نادان
۳۳- جیغ
۳۴- پوست
۳۵- شکمو
۳۶- مثل
۳۷- اندک
۳۸- چیستان
۳۹- پیپ
۴۰- خالی
۴۱- خاک
۴۲- هیزم
۴۳- چمن
۴۴- غلغلک
۴۵- هزارپا
۴۶- ترشیدن
۴۷- غمگین
۴۸- تعارف
۴۹- خاکستر
۵۰- نامزد
۵۱- دهان
۵۲- دردسر
۵۳- زیبا
۵۴- پیرمرد
۵۵- شور

ننجون ترکی

ترکی

مرحله ی ۱ ترکی

۱- کلاغ
۲- ادم
۳- پدر
۴- شیر
۵- درد
۶- سیب
۷- عید
۸- ماست
۹- ممنوع
۱۰- هندوانه
۱۱- برادر
۱۲- مورچه
۱۳- عاشق
۱۴- دعوا
۱۵- ایده
۱۶- غذا
۱۷- الان
۱۸- خسته
۱۹- حمال
۲۰- عطسه

مرحله ی ۲ ترکی

۱- گل
۲- بد
۳- شب
۴- زن
۵- قرمز
۶- جزیره
۷- لاغر
۸- اهسته
۹- سفید
۱۰- دود
۱۱- دریا
۱۲- عادل
۱۳- ابرو
۱۴- سفید
۱۵- سیاه
۱۶- ستاره
۱۷- امید
۱۸- پرچم
۱۹- عروس
۲۰- دریاچه
۲۱- خورشید
۲۲- بلبل
۲۳- برگشتن
۲۴- برخورد
۲۵- پیکار
۲۶- مربوط
۲۷- درست
۲۸- افتادن
۲۹- اندیشیدن
۳۰- زائیدن

مرحله ی ۳ ترکی

۱- زیستن
۲- انباشتن
۳- منجمد
۴- خوردن
۵- ساکت
۶- محافظت
۷- فاصله
۸- داداش
۹- هشیار
۱۰- سرفه
۱۱- شنیدن
۱۲- زشت
۱۳- فشردن
۱۴- دوقلو
۱۵- زحمت
۱۶- بلند
۱۷- باور
۱۸- جلو
۱۹- بزرگ
۲۰- خیس
۲۱- صاعقه
۲۲- نشستن
۲۳- مجروح
۲۴- تعظیم
۲۵- چنین
۲۶- صلح
۲۷- استفراق
۲۸- قهر
۲۹- گرفتن
۳۰- دیدن
۳۱- ملاقات
۳۲- ظاهر
۳۳- نشاندادن
۳۴- رفتن
۳۵- پهن
۳۶- ضروری
۳۷- پیادهروی
۳۸- کشتی
۳۹- نیرو
۴۰- کمین

مرحله ی ۴ ترکی

۱- افتخار
۲- پنهان
۳- راز
۴- نعره
۵- سوختن
۶- کیسه
۷- جشن
۸- بافتن
۹- صدا
۱۰- فریاد
۱۱- پوسیدن
۱۲- طاقت
۱۳- دیروز
۱۴- انداختن
۱۵- پریدن
۱۶- گرسنگی
۱۷- بازکردن
۱۸- تحقیق
۱۹- جستن
۲۰- اویختن
۲۱- قابلمه
۲۲- پایین
۲۳- شش
۲۴- کوتاه
۲۵- نفهم
۲۶- اتوماتیک
۲۷- خوشمزه
۲۸- مکالمه
۲۹- اهن
۳۰- عمیق
۳۱- سوراخ
۳۲- لب
۳۳- ایستادن
۳۴- شور
۳۵- صداقت
۳۶- زندان
۳۷- بریدن
۳۸- صحیح
۳۹- دکان
۴۰- خرگوش
۴۱- دکمه
۴۲- برنج
۴۳- ناخن
۴۴- زانو
۴۵- پاشنهبلند
۴۶- زبان
۴۷- گفتن
۴۸- جوانه
۴۹- لیز
۵۰- فروختن

مرحله ی ۵ ترکی

۱- گستردن
۲- سیر
۳- بادسرد
۴- زنده
۵- دوشیدن
۶- انداختن
۷- شیر
۸- گله
۹- تشنه
۱۰- پیاز
۱۱- استخوان
۱۲- مشهور
۱۳- عاجز
۱۴- کارگر
۱۵- کلاهبرداری
۱۶- دیگ
۱۷- پا
۱۸- روشنفکر
۱۹- درخشان
۲۰- پوشاندن
۲۱- مرگ
۲۲- الاغ
۲۳- خانه
۲۴- گوشت
۲۵- دوثانیه
۲۶- کاشتن
۲۷- دستکش
۲۸- نشستن
۲۹- پرنده
۳۰- دل
۳۱- رمضان
۳۲- ازاد
۳۳- انگور
۳۴- بچهها
۳۵- پسربچه
۳۶- پسر
۳۷- سائیدن
۳۸- سفربخیر
۳۹- بیدارشدن
۴۰- قبیله
۴۱- مغزدار
۴۲- نوشیدن
۴۳- ریسمان
۴۴- ابریشم
۴۵- نوشیدن
۴۶- ورزش
۴۷- روشن
۴۸- گاو
۴۹- داناد
۵۰- فروریختن

مرحله ی ۶ ترکی

۱- نگاه
۲- بادمجان
۳- انگشت
۴- سرشیر
۵- اغوش
۶- پرنده
۷- جفت
۸- خربزه
۹- شکستن
۱۰- زمستان
۱۱- قارچ
۱۲- چشم
۱۳- فرستادن
۱۴- کبوتر
۱۵- اوردن
۱۶- اینده
۱۷- امدن
۱۸- خندیدن
۱۹- خنده
۲۰- مگس
۲۱- مادربزرگ
۲۲- رئیس
۲۳- کفاش
۲۴- بستن
۲۵- زنبورعسل
۲۶- ماهی
۲۷- تمام
۲۸- گوشه
۲۹- شاخه
۳۰- ازادکردن
۳۱- دماغ
۳۲- یخ
۳۳- ذرت
۳۴- خفهکردن
۳۵- ابر
۳۶- بفرما
۳۷- دانستن
۳۸- زندگینامه
۳۹- خدا
۴۰- اشنا
۴۱- ماهیتابه
۴۲- گرفتن
۴۳- عنکبوت
۴۴- لاکپشت
۴۵- مرغ
۴۶- خاله
۴۷- جماعت
۴۸- جهان
۴۹- نادان
۵۰- جفت

مرحله ی ۷ ترکی

۱- اهو
۲- خاراندن
۳- خط
۴- بدن
۵- جلوه
۶- جناح
۷- جرم
۸- کهنه
۹- همسایگی
۱۰- کشیدن
۱۱- رساندن
۱۲- دستیابی
۱۳- چماق
۱۴- چادر
۱۵- سنگین
۱۶- شغال
۱۷- تلاش
۱۸- بزغاله
۱۹- چتر
۲۰- مشکل
۲۱- سخت
۲۲- ملخ
۲۳- زیاد
۲۴- اندوختن
۲۵- حمام
۲۶- باران
۲۷- تخممرغ
۲۸- خوابیدن
۲۹- خوب
۳۰- زخم
۳۱- بهار
۳۲- عزادار
۳۳- تابستان
۳۴- پدربزرگ
۳۵- چسباندن
۳۶- نامناسب
۳۷- دلربا
۳۸- چشمه
۳۹- طوفان
۴۰- عاج
۴۱- خروپف
۴۲- نسیم
۴۳- قبیله
۴۴- اعتقاد
۴۵- پارتیشن
۴۶- خشمگین
۴۷- مشهور
۴۸- عقب
۴۹- الو
۵۰- شدید

ننجون خرم آبادی

خرم آبادی

مرحله ی ۱ خرم آبادی

۱- خانه
۲- پارسال
۳- پریروز
۴- پول
۵- پاره
۶- پدر
۷- نوک
۸- روسری
۹- چشم
۱۰- برو
۱۱- افتاب
۱۲- شب
۱۳- انگشت
۱۴- باران
۱۵- درخت
۱۶- کاغذ
۱۷- کلاغ
۱۸- گاو
۱۹- گنجشک
۲۰- مغز

مرحله ی ۲ خرم آبادی

۱- رک
۲- اماج
۳- اشاره
۴- التماس
۵- بدعادت
۶- بسیار
۷- شکافته
۸- جوانه
۹- سربلند
۱۰- سست
۱۱- برادر
۱۲- بزرگ
۱۳- بزغاله
۱۴- بگو
۱۵- بلندقد
۱۶- پاره
۱۷- پاک
۱۸- مو
۱۹- باز
۲۰- پسفردا
۲۱- اتاق
۲۲- پل
۲۳- مرد
۲۴- تاوان
۲۵- تب
۲۶- ترد
۲۷- ترس
۲۸- ترشیدن
۲۹- تلخ
۳۰- جیب

مرحله ی ۳ خرم آبادی

۱- مشکل
۲- پسند
۳- دماغ
۴- دهن
۵- دوشیدن
۶- دیوانه
۷- ابی
۸- زالزالک
۹- زن
۱۰- سخت
۱۱- سرازیری
۱۲- لاغر
۱۳- افتاده
۱۴- لاکپشت
۱۵- لخت
۱۶- لگد
۱۷- لواشک
۱۸- برویم
۱۹- نارس
۲۰- قران
۲۱- بدهکار
۲۲- پنهان
۲۳- ارنج
۲۴- اسیاب
۲۵- اغوش
۲۶- اهو
۲۷- ابر
۲۸- توت
۲۹- جلو
۳۰- جوی
۳۱- چندش
۳۲- دست
۳۳- ترکه
۳۴- حالا
۳۵- خارپشت
۳۶- خرچنک
۳۷- خروس

ننجون اصفهانی

اصفهانی

مرحله ی ۱ اصفهانی

۱- یواش
۲- اتش
۳- کمر
۴- خواهر
۵- تئاتر
۶- جوی
۷- ارایش
۸- اویزون
۹- گرفتن
۱۰- اصفهان
۱۱- انوقت
۱۲- فوضول
۱۳- باجناق
۱۴- اینجاست
۱۵- کور
۱۶- پاتختی
۱۷- پدرزن
۱۸- خمره
۱۹- زشت
۲۰- جستن

مرحله ی ۲ اصفهانی

۱- کج
۲- کم
۳- مگس
۴- خرخره
۵- عمدا
۶- تازه
۷- ارایش
۸- فضله
۹- مچاله
۱۰- جوجه
۱۱- مادرزن
۱۲- خروپف
۱۳- برادر
۱۴- راهرو
۱۵- اویزان
۱۶- سطل
۱۷- دیوار
۱۸- طوفان
۱۹- طفره
۲۰- فراری
۲۱- ضعیف
۲۲- اذیت
۲۳- صورت
۲۴- چوبکبریت
۲۵- شلوغ
۲۶- ابکش
۲۷- طالبی
۲۸- جدا
۲۹- ابکش
۳۰- لقمه

مرحله ی ۳ اصفهانی

۱- پررو
۲- خسیس
۳- گنبد
۴- نامنظم
۵- دروغ
۶- التماس
۷- لوس
۸- معطل
۹- مارمولک
۱۰- چسبیده
۱۱- مژه
۱۲- نانوایی
۱۳- هردفعه
۱۴- روسری
۱۵- پاسگاه
۱۶- سبد
۱۷- ناگهانی
۱۸- بگذار
۱۹- گذاشتن
۲۰- یکدفعه
۲۱- مانند
۲۲- اشغال
۲۳- زیرزمین
۲۴- م ُ چاله
۲۵- شاید
۲۶- چرک
۲۷- چاله
۲۸- رفتند
۲۹- کمر
۳۰- صورت

مرحله ی ۴ اصفهانی

۱- زگیل
۲- بترکی
۳- مارمولک
۴- پدربزرگ
۵- پر
۶- دهان
۷- شیفته
۸- زگیل
۹- ژیمناستیک
۱۰- دیوار
۱۱- حیاط
۱۲- ذوب
۱۳- پراکنده
۱۴- اسفالت
۱۵- نارگیل
۱۶- داغون
۱۷- اشرشته
۱۸- ابیار
۱۹- چهره
۲۰- بیریخت
۲۱- بختک
۲۲- فضول
۲۳- چندبار
۲۴- دستشویی
۲۵- ضعیف
۲۶- کمد
۲۷- تظاهر
۲۸- مریض
۲۹- بیخودی
۳۰- اویزان

ننجون دزفولی

دزفولی

مرحله ی ۱ دزفولی

۱- دهان
۲- انگشت
۳- پارسال
۴- مگس
۵- شام
۶- شلوار
۷- صبحانه
۸- افتاب
۹- زعفران
۱۰- خواهر
۱۱- شکم
۱۲- گریه
۱۳- پکیده
۱۴- شکم
۱۵- دروغکی
۱۶- بزرگ
۱۷- فوت
۱۸- مبتلا
۱۹- حیاط
۲۰- دندان

مرحله ی ۲ دزفولی

۱- اب
۲- مو
۳- لپ
۴- اخ
۵- اش
۶- اذان
۷- عطسه
۸- دوباره
۹- اینجا
۱۰- بادبزن
۱۱- بهتر
۱۲- برازنده
۱۳- عروس
۱۴- توانستن
۱۵- شوهر
۱۶- نشسته
۱۷- اجر
۱۸- سخن
۱۹- اتاق
۲۰- پیشانی
۲۱- مادرزن
۲۲- بخواب
۲۳- اویزان
۲۴- دانا
۲۵- سرشب
۲۶- دیوانه
۲۷- انوقت
۲۸- تکه
۲۹- خراش
۳۰- ستاره

مرحله ی ۳ دزفولی

۱- راست
۲- ترسی
۳- اینقدر
۴- حتما
۵- حالا
۶- ابرو
۷- ارنج
۸- کجاس
۹- کاهو
۱۰- لپ
۱۱- فرار
۱۲- کمر
۱۳- گشودن
۱۴- گره
۱۵- گیج
۱۶- مارمولک
۱۷- شبیه
۱۸- قورباغه
۱۹- منتظر
۲۰- شیربرنج
۲۱- دماغ
۲۲- پاشید
۲۳- گیسو
۲۴- همراه
۲۵- مرد
۲۶- وسط
۲۷- فقیر
۲۸- برخاستن
۲۹- صابون
۳۰- استخوان
۳۱- بدشانس
۳۲- عمیق
۳۳- چشم
۳۴- نهار
۳۵- خوابید
۳۶- فحش
۳۷- راهرو
۳۸- دانستن
۳۹- خوشگل
۴۰- صورت

مرحله ی ۴ دزفولی

۱- زولبیا
۲- زبان
۳- یواش
۴- کبود
۵- عقد
۶- منتظرتم
۷- راه
۸- لرزش
۹- شام
۱۰- هندوانه
۱۱- لب
۱۲- تلافی
۱۳- ناچار
۱۴- خمیازه
۱۵- چانه
۱۶- جستجو
۱۷- قوزک
۱۸- پشت
۱۹- زنبور
۲۰- ماهی
۲۱- فضولی
۲۲- گوشت
۲۳- موج
۲۴- تهدیگ
۲۵- وجب
۲۶- شش
۲۷- عنکبوت
۲۸- اهسته
۲۹- تسبیح
۳۰- ارزو
۳۱- هندوانه
۳۲- خرچنگ
۳۳- دکه
۳۴- سرفه
۳۵- تلنگر
۳۶- جیرجیرک
۳۷- هدیه
۳۸- غده
۳۹- مدرسه
۴۰- طاقچه
۴۱- موریانه
۴۲- چابک
۴۳- لیز
۴۴- جوجهتیغی
۴۵- شکاندن
۴۶- دراز
۴۷- ناودان
۴۸- پشیمان
۴۹- اعتقاد
۵۰- بهانه

مرحله ی ۵ دزفولی

۱- حیوان
۲- عصبانیت
۳- ازمودن
۴- ازمایش
۵- تلخ
۶- ترسناک
۷- شاهین
۸- کلیه
۹- بلند
۱۰- بالشت
۱۱- بناگوش
۱۲- التهاب
۱۳- بدجنس
۱۴- قشنگ
۱۵- اسپند
۱۶- صندلی
۱۷- چتر
۱۸- خفاش
۱۹- گردباد
۲۰- مژه

ننجون گیلکی

گیلکی

مرحله ی ۱ گیلکی

۱- جوجه
۲- هندوانه
۳- هیزم
۴- الان
۵- گرسنه
۶- علف
۷- باران
۸- تخممرغ
۹- روسری
۱۰- دختر
۱۱- کلبه
۱۲- کلاغ
۱۳- موج
۱۴- شالیزار
۱۵- بخواب
۱۶- گنجشک
۱۷- لیوان
۱۸- بابا
۱۹- حسرت
۲۰- مار

مرحله ی ۲ گیلکی

۱- تو
۲- پوزه
۳- اروغ
۴- صاعقه
۵- گاو
۶- کوچکتر
۷- سنجاقک
۸- کفگیر
۹- چارپایه
۱۰- بلعیدن
۱۱- خروس
۱۲- پدرشوهر
۱۳- صبح
۱۴- ابکش
۱۵- نردبان
۱۶- لپگلی
۱۷- بچه
۱۸- منتظر
۱۹- جاده
۲۰- صورت
۲۱- سست
۲۲- دختردایی
۲۳- خروپف
۲۴- سرفه
۲۵- سنجاقک
۲۶- سفت
۲۷- پایین
۲۸- تبخال
۲۹- لپ
۳۰- بالا

مرحله ی ۳ گیلکی

۱- عمیق
۲- قربانت
۳- شکوفه
۴- میترسه
۵- ترسیدن
۶- ترسو
۷- سوتوکور
۸- ترب
۹- ایوان
۱۰- تلخ
۱۱- دلتنگی
۱۲- فضول
۱۳- گربه
۱۴- جلوتر
۱۵- توتون
۱۶- خرچنگ
۱۷- مرد
۱۸- برو
۱۹- بزغاله
۲۰- گردو
۲۱- تکیهدادن
۲۲- لاکپشت
۲۳- انجا
۲۴- خواهربزرگ
۲۵- پلاستیک
۲۶- بچه
۲۷- احتمالا
۲۸- الوچه
۲۹- افتابه
۳۰- تارعنکبوت
۳۱- کدو
۳۲- ترد
۳۳- بدبختی
۳۴- دیدن
۳۵- لانه
۳۶- مهالود
۳۷- مرداب
۳۸- فریاد
۳۹- بادکنک
۴۰- داماد

مرحله ی ۴ گیلکی

۱- حلزون
۲- خمیده
۳- گلابی
۴- پژواک
۵- پسرخاله
۶- پرخور
۷- دیگ
۸- شکم
۹- خروس
۱۰- وصله
۱۱- تنومند
۱۲- الکدولک
۱۳- کوتاه
۱۴- تهدیگ
۱۵- میلرزه
۱۶- پوسیده
۱۷- اغازکردن
۱۸- پخت
۱۹- هوو
۲۰- خاویار
۲۱- بلندشو
۲۲- گریه
۲۳- بزرگتر
۲۴- خمیر
۲۵- مرغ
۲۶- صبحانه
۲۷- کاسه
۲۸- غاز
۲۹- زردالو
۳۰- بادمجان
۳۱- سوختن
۳۲- راز
۳۳- شپش
۳۴- تشنگی
۳۵- پسر
۳۶- درخت
۳۷- وسایل
۳۸- چشم
۳۹- پستانک
۴۰- مارمولک
۴۱- خیسکردن
۴۲- دلشوره
۴۳- لکنت
۴۴- لیز
۴۵- کفاش
۴۶- پیشواز
۴۷- مورچه
۴۸- برگشت
۴۹- گوجه
۵۰- پوسیده

مرحله ی ۵ گیلکی

۱- اینجا
۲- پدربزرگ
۳- اینقدر
۴- نیشکون
۵- گیج
۶- طناب
۷- قلقلک
۸- قورباغه
۹- بخر
۱۰- سنجاب
۱۱- شنا
۱۲- زنبور
۱۳- ماهیتابه
۱۴- چادرشب
۱۵- کوتوله
۱۶- بزرگ
۱۷- نوزاد
۱۸- سویا
۱۹- برعکس
۲۰- تهدید
۲۱- قورکپا
۲۲- اشک
۲۳- کفگیر

ننجون مشهدی

مشهدی

مرحله ی ۱ مشهدی

۱- گوجه
۲- لامپ
۳- خنگ
۴- ابکی
۵- اینجا
۶- پرحرف
۷- دهان
۸- شلوار
۹- انگشت
۱۰- کیک
۱۱- چاق
۱۲- کوچک
۱۳- دیوار
۱۴- مسجد
۱۵- ضرر
۱۶- غوغا
۱۷- قورباغه
۱۸- شنا
۱۹- قفل
۲۰- کثیف

مرحله ی ۲ مشهدی

۱- من
۲- ضعف
۳- نردبان
۴- هاون
۵- گنجشک
۶- اذیت
۷- ولخرجی
۸- عمدا
۹- نوچ
۱۰- سرپیچ
۱۱- تیروکمان
۱۲- کمربند
۱۳- بادبادک
۱۴- چاله
۱۵- باغچه
۱۶- توله
۱۷- کرم
۱۸- میوهخشک
۱۹- کال
۲۰- لوچ
۲۱- مارمولک
۲۲- بزرگ
۲۳- گمشو
۲۴- تیله
۲۵- تکان
۲۶- جر
۲۷- باحال
۲۸- ارایش
۲۹- گنجشک
۳۰- خوابیده

مرحله ی ۳ مشهدی

۱- پدرزن
۲- ابدماغ
۳- مادرزن
۴- میروم
۵- معطل
۶- نیشگون
۷- کهنه
۸- کثیف
۹- تراش
۱۰- سبد
۱۱- شناسنامه
۱۲- نورپایین
۱۳- کاسه
۱۴- کج
۱۵- شنا
۱۶- میدان
۱۷- کولی
۱۸- کشکخشک
۱۹- باتری
۲۰- خامه
۲۱- قنات
۲۲- تلمبه
۲۳- نشسته
۲۴- نمیخوام
۲۵- نوه
۲۶- همسایه
۲۷- پاشو
۲۸- برعکس
۲۹- بلدبودن
۳۰- یارو
۳۱- کفش
۳۲- کمدتاقچه
۳۳- پخشوپلا
۳۴- قفل
۳۵- کلید
۳۶- پهلو
۳۷- گیر
۳۸- گردو
۳۹- روسری
۴۰- سقف

مرحله ی ۴ مشهدی

۱- زبر
۲- منقار
۳- لیلی
۴- سینی
۵- بند
۶- شلوار
۷- مارموز
۸- همزدن
۹- اش
۱۰- واشر
۱۱- نالوطی
۱۲- روستا
۱۳- زخمی
۱۴- شبسرد
۱۵- دستمال
۱۶- شوهرخواهر
۱۷- پدربزرگ
۱۸- خنگ
۱۹- پیژامه
۲۰- چغد
۲۱- تاول
۲۲- فیتیله
۲۳- برخوردن
۲۴- تاول
۲۵- گذرنامه
۲۶- دفعه
۲۷- گاززدن
۲۸- کفش
۲۹- حصیر
۳۰- چاقو
۳۱- چکش
۳۲- پرستو
۳۳- النگو
۳۴- گردنبند
۳۵- پشتبام
۳۶- پله
۳۷- طناب
۳۸- ماده
۳۹- فرفره
۴۰- صافی
۴۱- پزدادن
۴۲- ناودان
۴۳- ناخن
۴۴- یکدفعه
۴۵- مچاله

ننجون کردی

کردی

مرحله ی ۱ کردی

۱- سفید
۲- رنج
۳- هوش
۴- ادم
۵- سوره
۶- سرخ
۷- چای
۸- چشم
۹- جامعه
۱۰- سرخ
۱۱- جایزه
۱۲- اسم
۱۳- اندازه
۱۴- عدد
۱۵- ساز
۱۶- حساب
۱۷- مثلث
۱۸- طبیعت
۱۹- نور
۲۰- خبرنگار

مرحله ی ۲ کردی

۱- اب
۲- روزمادر
۳- سرودملی
۴- مسیحیت
۵- مهندس
۶- اعدام
۷- دانشنامه
۸- روزنامه
۹- خاورمیانه
۱۰- سامانه
۱۱- سیب
۱۲- شهرستان
۱۳- نشر
۱۴- بورس
۱۵- اندیشه
۱۶- پردیس
۱۷- استان
۱۸- پاییز
۱۹- سیبزمینی
۲۰- پیام

مرحله ی ۳ کردی

۱- ازمایش
۲- اکتبر
۳- خلبان
۴- ویتامین
۵- هلو
۶- کرفس
۷- زمان
۸- کاراته
۹- کهکشان
۱۰- رمزنگاری
۱۱- کدو
۱۲- جمع
۱۳- مجموعه
۱۴- جامعه
۱۵- کیلومتر
۱۶- گیتی
۱۷- ترانه
۱۸- زاویه
۱۹- ماه
۲۰- چپدستی
۲۱- خیار
۲۲- خداحافظ
۲۳- خدا
۲۴- خون
۲۵- راهپیمایی
۲۶- دندان
۲۷- طول
۲۸- اقتدار
۲۹- اتاق
۳۰- دلتا
۳۱- علم
۳۲- دانشمند
۳۳- اطلاعات
۳۴- دانش
۳۵- زمستان
۳۶- زرتشت
۳۷- زمین
۳۸- واقعیت
۳۹- حقیقت
۴۰- ارتباط
۴۱- رمضان
۴۲- رنگ
۴۳- رود
۴۴- موسیقی
۴۵- تاریخ
۴۶- اسم
۴۷- کاربر
۴۸- اهو
۴۹- نهاد
۵۰- انار

مرحله ی ۴ کردی

۱- عسل
۲- تابستان
۳- نوجوانی
۴- هنر
۵- خوداگاهی
۶- تخممرغ
۷- کشور
۸- فصل
۹- ترجمه
۱۰- بازیکن
۱۱- یکتاپرستی
۱۲- اتحاد
۱۳- خط
۱۴- خلیج
۱۵- سوراخ
۱۶- افتابگردان
۱۷- اهنگساز
۱۸- مساحت
۱۹- سازمان
۲۰- صحیح
۲۱- حقیقی
۲۲- طبیعی
۲۳- یخچال
۲۴- اسفناج
۲۵- شهروندی
۲۶- الگو
۲۷- ایده
۲۸- بینهایت
۲۹- پونه
۳۰- تعریف
۳۱- انگور
۳۲- معماری
۳۳- چندضلعی
۳۴- سرمه
۳۵- خم
۳۶- پژوهش
۳۷- تفریق
۳۸- ضرب
۳۹- مربع
۴۰- چهارضلعی
۴۱- نقطه
۴۲- مخابرات
۴۳- رشته
۴۴- جمله
۴۵- سطح
۴۶- اوریل
۴۷- خط
۴۸- استوا
۴۹- میکروسکوپ
۵۰- عقل

مرحله ی ۵ کردی

۱- چاپخانه
۲- برهان
۳- نماد
۴- سالکبیسه
۵- ارشمیدس
۶- جرم
۷- دایره
۸- زگیل
۹- ریاضیات
۱۰- ازمایشگاه
۱۱- حرکت
۱۲- حکمت
۱۳- چگالی
۱۴- پلیس
۱۵- حجم
۱۶- محیط
۱۷- پدیده
۱۸- ذهن
۱۹- التهاب
۲۰- اختلاف

ننجون بختیاری

بختیاری

مرحله ی ۱ بختیاری

۱- لباس
۲- ستاره
۳- الوچه
۴- میدونم
۵- اگر
۶- سفید
۷- غار
۸- شنیدم
۹- افتاب
۱۰- انگور
۱۱- عمه
۱۲- بخوابید
۱۳- حامله
۱۴- میفته
۱۵- اینجا
۱۶- پدر
۱۷- عمو
۱۸- میگفت
۱۹- خرما
۲۰- تعارف

مرحله ی ۲ بختیاری

۱- مغز
۲- لوله
۳- شانه
۴- سنگ
۵- بگذار
۶- بمان
۷- عروس
۸- پشتبام
۹- دیگ
۱۰- خالی
۱۱- عزاداری
۱۲- مرد
۱۳- همسایه
۱۴- خر
۱۵- اشک
۱۶- گلابی
۱۷- فوت
۱۸- بلندشو
۱۹- فانوس
۲۰- دیوانه
۲۱- لب
۲۲- زشت
۲۳- اتش
۲۴- گلودرد
۲۵- اتفاق
۲۶- الو
۲۷- تلاش
۲۸- قطره
۲۹- گهواره
۳۰- پیشانی

مرحله ی ۳ بختیاری

۱- تنها
۲- جوان
۳- پیراهن
۴- دروغ
۵- تپه
۶- چاقو
۷- لباس
۸- اینطور
۹- مژه
۱۰- ذغالگیر
۱۱- مرحم
۱۲- ماه
۱۳- مو
۱۴- ناخن
۱۵- نشست
۱۶- دماغ
۱۷- مادربزرگ
۱۸- نمیدانم
۱۹- نیا
۲۰- خواهرزاده
۲۱- خوشمزه
۲۲- مادر
۲۳- عقاب
۲۴- پیرزن
۲۵- خواهر
۲۶- نامزد
۲۷- چسبنده
۲۸- زبان
۲۹- زانو
۳۰- سبد
۳۱- سبز
۳۲- واست
۳۳- شلوار
۳۴- چانه
۳۵- پسر
۳۶- عصا
۳۷- شکمو
۳۸- عزیزم
۳۹- عمه
۴۰- بزرگ

مرحله ی ۴ بختیاری

۱- مارمولک
۲- گریه
۳- عقرب
۴- رودخانه
۵- گونه
۶- قوزک
۷- دایی
۸- اسمان
۹- شکست
۱۰- استاد
۱۱- هیزم
۱۲- هنوز
۱۳- شریک
۱۴- نذر
۱۵- اتشی
۱۶- دوبرابر
۱۷- سرخ
۱۸- گربه
۱۹- برادر
۲۰- گوساله
۲۱- غورباقه
۲۲- بیرون
۲۳- حیاط
۲۴- ولگردی
۲۵- اهسته
۲۶- خورجین
۲۷- خاکستر
۲۸- خسته
۲۹- نیستی
۳۰- چشم
۳۱- خرچنگ
۳۲- مجلس
۳۳- ذغالدان
۳۴- گنجشک
۳۵- استفراغ
۳۶- ارواره
۳۷- منتظرت
۳۸- لثه
۳۹- گردن
۴۰- سگ
۴۱- ملخ
۴۲- کرفس
۴۳- قهوهای
۴۴- کوچک
۴۵- کبک
۴۶- کاهو
۴۷- عدس

ننجون همدانی

همدانی

مرحله ی ۱ همدانی

۱- کلاغ
۲- گرفتن
۳- خواهر
۴- سوسک
۵- مبارک
۶- مادر
۷- کشمش
۸- بلندشو
۹- خراب
۱۰- موبایل
۱۱- مادر
۱۲- پدر
۱۳- گنجشک
۱۴- انداختن
۱۵- گوشتکوبیده
۱۶- بگذار
۱۷- فلفل
۱۸- ببین
۱۹- کثیف
۲۰- پلاسید

مرحله ی ۲ همدانی

۱- پاشیدن
۲- حوصله
۳- شکمو
۴- قیافه
۵- برعکس
۶- خواستگاری
۷- اوباش
۸- خمیازه
۹- دیگه
۱۰- خرابشدن
۱۱- هویج
۱۲- سبد
۱۳- شانه
۱۴- خواهربزرگ
۱۵- دست
۱۶- کجا
۱۷- سرفه
۱۸- ارنج
۱۹- چرخیدن
۲۰- کوتاه
۲۱- پاشنهدر
۲۲- بجنب
۲۳- معطل
۲۴- ذره
۲۵- برخاستن
۲۶- سوسو
۲۷- گذاشتن
۲۸- باید
۲۹- اینجوری
۳۰- ارام

مرحله ی ۳ همدانی

۱- لباس
۲- سن
۳- چاق
۴- ادمعوضی
۵- پنهان
۶- غروب
۷- استخوان
۸- شکسته
۹- شنیدی
۱۰- جغد
۱۱- بچه
۱۲- پسچرا
۱۳- بادکنک
۱۴- تمسخر
۱۵- فشرده
۱۶- تنور
۱۷- تنگ
۱۸- سبد
۱۹- زیرانداز
۲۰- جلبک
۲۱- کفزدن
۲۲- فرورفته
۲۳- دماغو
۲۴- ابدماغ
۲۵- دماغو
۲۶- تخمه
۲۷- غلغلک
۲۸- برادربزرگ
۲۹- دستوپا
۳۰- الاکلنگ

مرحله ی ۴ همدانی

۱- طاقچه
۲- لثه
۳- دلدرد
۴- زیرزمین
۵- تربچه
۶- بریده
۷- کمربند
۸- چشم
۹- افتابه
۱۰- میگیری
۱۱- حلیم
۱۲- فرصت
۱۳- شیشه
۱۴- اویزان
۱۵- جستوخیز
۱۶- نفوسبد
۱۷- پخششده
۱۸- لنگهکفش
۱۹- اتقکوچک
۲۰- فرورفته
۲۱- جنزده
۲۲- عروسخانم
۲۳- کمددیواری
۲۴- مردهشورخانه
۲۵- چاق
۲۶- پهلو
۲۷- تلاش
۲۸- جوجه
۲۹- الوده
۳۰- دردمند
۳۱- زیادی
۳۲- گوشه
۳۳- سفت
۳۴- خیارچنبر
۳۵- خودتونگیر
۳۶- تنبل
۳۷- پایین
۳۸- سوت
۳۹- ویران

ننجون کرمانی

کرمانی

مرحله ی ۱ کرمانی

۱- جوجه
۲- مامان
۳- نمیاد
۴- قیچی
۵- پهلو
۶- عروس
۷- داماد
۸- شکمو
۹- پیرزن
۱۰- بگیر
۱۱- پرستو
۱۲- همینطور
۱۳- مخلوط
۱۴- پریدم
۱۵- بلندشو
۱۶- ناودان
۱۷- نامرد
۱۸- سوسک
۱۹- الاف
۲۰- کوچک

مرحله ی ۲ کرمانی

۱- لپ
۲- سرعتگیر
۳- برامدگی
۴- گهواره
۵- قابلمه
۶- بخوابیم
۷- سوسمار
۸- عنکبوت
۹- مقنعه
۱۰- پرحرف
۱۱- فرداصبح
۱۲- دمپایی
۱۳- شناسنامه
۱۴- هسته
۱۵- بشقاب
۱۶- چونه
۱۷- گنجشک
۱۸- روسری
۱۹- چهارسوق
۲۰- اجیل

مرحله ی ۳ کرمانی

۱- جیرجیرک
۲- پریدن
۳- غلیظ
۴- تیله
۵- فروریختن
۶- سبد
۷- پوک
۸- مخفیگاه
۹- فوت
۱۰- عصر
۱۱- پسفردا
۱۲- ترکید
۱۳- ابنبات
۱۴- مو
۱۵- ساده
۱۶- اجازه
۱۷- زشت
۱۸- اشکنه
۱۹- اویزان
۲۰- افسار
۲۱- جداگانه
۲۲- شنیدن
۲۳- حامله
۲۴- سیرابی
۲۵- انوقت
۲۶- نعلبکی
۲۷- شپش
۲۸- چهمیدانم
۲۹- لاکپشت
۳۰- سوت

مرحله ی ۴ کرمان

۱- کلهپاچه
۲- هاون
۳- ماهیتابه
۴- تکاپو
۵- ابکش
۶- تفاله
۷- خردشدن
۸- ادامس
۹- ارایش
۱۰- انطرف
۱۱- طرفداری
۱۲- قارچ
۱۳- سبد
۱۴- پله
۱۵- غبار
۱۶- پهن
۱۷- تاول
۱۸- سکسکه
۱۹- مورچه
۲۰- خمیازه
۲۱- مارمولک
۲۲- خورشت
۲۳- شغال
۲۴- جوانه
۲۵- یونجه
۲۶- هیچ
۲۷- لخت
۲۸- نخ
۲۹- طویله