این بار سراغ جملات بازی لب خوانی و ضرب المثل برای پانتومیم رفتیم که اگر فرصت کردید جمع رفقا یا خانواده مشغول بازی شوید

 1. ادامه کلمات پانتومیم – ضرب المثل برای پانتومیم

 2.  اجاره نشین خوش نشینه !
 3.  ارزان خری، انبان خری !
 4.  از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !
 5.  از اونجا مونده، از اینجا رونده !
 6.  از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !!
 7. از این امامزاده کسی معجز نمی بینه !!
 8.  از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !!
 9.  از این ستون بآن ستون فرجه !
 10.  از بی کفنی زنده ایم !
 11. از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !
 12. از تنگی چشم پیل معلومم شد — آنانکه غنی ترند محتاج ترند !
 13. از تو حرکت، از خدا برکت .!
 14. از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !
 15. از خر افتاده، خرما پیدا کرده !
 16. از خرس موئی، غنیمته !
 17. از خر میپرسی چهارشنبه کیه ؟!
 18. از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !
 19. از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !!
 20. از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !!
 21. از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !
 22. از شما عباسی، از ما رقاصی !
 23. از کوزه همان برون تراود که در اوست !
 24. از کیسه خلیفه می بخشه !
 25. از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !
 26. از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !
 27. از ماست که بر ماست !
 28. از مال پس است و از جان عاصی !
 29. از مردی تا نامردی یک قدم است !
 30. از من بدر، به جوال کاه !
 31. ادامه کلمات پانتومیم – ضرب المثل برای پانتومیم

 32. از نخورده بگیر، بده به خورده !
 33. از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !
 34. از هر چه بدم اومد، سرم اومد !
 35. از هول هلیم افتاد توی دیگ !
 36. از یک گل بهار نمیشه !
 37. از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !
 38. اسباب خونه به صاحبخونه میره !
 39. اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند !
 40. هم از توبره میخوره هم ازآخور !
 41. اسب دونده جو خود را زیاد میکنه !
 42. اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده !
 43. اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !
 44. استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟ !
 45. اصل کار برو روست، کچلی زیر موست !
 46. اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !
 47. اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن !
 48. اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره !
 49. اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی !
 50. اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد !
 51. اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید !
 52. اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم !
 53. اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز !
 54. اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد !
 55. اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود !
 56. اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله !
 57. اگر دانی که نان دادن ثواب است — تو خود میخور که بغدادت خرابست !
 58. اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند !
 59. اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !
 60. اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !
 61. ادامه کلمات پانتومیم – ضرب المثل خوب برای پانتومیم

 62. گه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه !
 63. اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد !
 64. اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره !
 65. اگه لر ببازار نره بازار میگنده !
 66. اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !
 67. اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !
 68. اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه !
 69. اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !
 70. اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !
 71. اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده!
 72. اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !
 73. امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری!
 74. امان ازدوغ لیلی ، ماستش کم بود آبش خیلی !
 75. انگور خوب، نصیب شغال میشه !
 76. اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم !
 77. اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !
 78. اول بچش، بعد بگو بی نمکه !
 79. اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن !
 80. اول بقالی و ماست ترش فروشی !
 81. اول پیاله و بد مستی !
 82. اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد !
 83. ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک !
 84. این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست !
 85. اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه !
 86. این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه !
 87. این قافله تا به حشر لنگه !
 88. اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله ات !
 89. اینو که زائیدی بزرگ کن !
 90. این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !
 91. اینهمه چریدی دنبه ات کو ؟!
 92. ادامه کلمات پانتومیم – ضرب المثل پانتومیم ی

 93. اینهمه خر هست و ما پیاده میریم !!
 94. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
 95. آدمُ برق بگیرِ ولى جَوْ نگیرِ
 96. آدم گدا، این همه ادا؟
 97. آستین نو، پلو بخور
 98. آسیاب به نوبت
 99. آش با جاش
 100. آش نخورده و دهن سوخته