راهنمای حل جدول با تمام حروف  - راهنمای حل جداول - راهنمای حل جدول شرح در متن متقاطع،راهنمای حل بازی ها،اطلاعات عمومی - راهنمای حل جداول

پاسخ سوالات جدولها, واژه های سخت,کتاب راهنمای حل جدولآموزش حل جدول,حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،جدولانه،جدولانه کلاسیک

آباد و برقرار:دایر

آبادی:ده-روستا-قریه-قصبه

آبادی میان ریگستان:واحه

آبار:چاه ها

آباژور:حباب چراغ-سایبان-آفتاب گردان-فروتاب

آب اسفرزه:لعاب

آب انبار قدیمی قزوین:سردار

آب باز:غواص-شناگر

آب بسیار:عرن

آب بند:سد 

 

آب بینی:خل-خیل

آب ترکی:سو

آب تنی:شنا

آبجی:خواهر-همشیره

آبچین:هوله-رومال

آبخست:جزیره

آبخوری:لیوان

آبدار:تر-خیس

آبدان:حوض-آبگیر-آب انبار

آبدزدک:سرنگ

آب دهان:پف نم-خدو-تف-تفو-خیو-بزاق

آب دیده:اشک چشم-سرشک

آبدیده و تر:نمدار-خیس

آبراهه باریک:کانال

آبراه کوچک کنار حوض:پاشویه

آبراهه:مجرای آب-آبراه-راه آب

آبرسان:سقا

آبرو:نیکنامی-شرف-اعتبار-ارج-قدر-حرمت

آبرو باخته:رسوا

آب روستایی:او

آبرون:همیشه بهار

آب ریز:ناودان

آبزی بزرگ :نهنگ

آب زیرکاه:کنایه از ادم زرنگ و تودار

آبزی درودگری:اره ماهی

آبسال: باغ-بوستان

آبستن:باردار-آبسته-حامله

آبسه:دمل-ماده

آبشار توی حلقه در بسکتبال:دانکینگ

آبشار کوچک:شرشره

آبشاری در ایلام:سرطاف

آبشاری در کاشان:نیاسر

آبشاری در گرگان:زیارت

آبشتن:نهفتن-پنهان کردن

آبشخور:قسمت-بهره-نصیب-روزی

آب شرعی:کر

آبشش:برانشی

آب شناسی:هیدرولوژی

آبشویه:آیفون-آوابر-دربازکن

آب عرب:ما

آب فاضلاب:گنداب

آب فروش:سقا

آب کره:هیدورسفر

آبکش:آرون

آبکی:شل

آب گرم:حمیم

آبگوشت سبزی:بزباش

آبگیر و تالاب و حوض:ژی-تال-کیکو-برکه

آبگیر عمیق:مرداب

آبگینه:شیشه-بلور-تنگ بلور-آیینه-مینا

آب لرزه:سونامی

آب لمبو:میوه لهیده و پرآب

آبله:تاول

آب مایه پنیر:زهراب

آب مروارید:تمر-تمر-کاتراکت

آب منجمد:یخآب میوه:افشره

آب نورد:غواص

آبنوس:شیز

آبو:گل نیلوفر-نیلوفر آبی

آبونمان:پول اشتراک روزنامه و مجله

آبونه:مشترک روزنامه و مجله

آب ویرانگر:سیل-سیلاب

آپارتمان-عمارت

آپارتی: بی آبرو-بی شرم-بی حیا-رسوا

آپتودیت:روزامد

آپیس:گاو مقدس مصریان

آتابای:نام یکی از طوایف ترکمن

آتاشه:وابسته-کارمند سفارتخانه

آتاک:حمله-یورش-هجوم

آتریاد:یک دسته سرباز

آتش:آذر-نار-هیر

آتش افروختن:فتنه انگیختن

آتش باستانی:اتور

آتش برافروخته:نائره

آتش بس موقت:هدنه

آتش پرست:مجوس

آتشدان:مجمر-ناردان-کوره

آتشدان حمام:تون-گلخن

آتشدان نانوایی:تنور

آتش سوزی:حریق

آتش شعله ور:سعیر

آتش فشانی در اندونزی:کیتنجا

آتش فشانی در ایتالیا:وزوو-آتنا

آتش فشانی در کلمبیا:گالراس

آتشکده:کنشت

آتشکده ای در اراک:برزو

آتشکده ای در تبریز:آذرآباد

آتشگیره و کفش:خف-انبر

آتش مزاج:تندخو

آتش های عرب:نیروان

آتشیزه:کرم شبتاب

آتمسفر:هواکره-جو

آتون:زنی که دختران را درس دهد

آثام:گناه ها

آثار به جا مانده شهر نیشابور قبل از حمله مغول:شهر کهن

آثم:گناهکار

آجر بزرگ:طاباق

آجرپز:فخار

آحاد ریاضی:یکان

آخال:خاکروبه

آخر:ته-انتها-پایان--نهایت

آخر چیزی:ته

آخر ماه قمری:محاق

آخرین:واپسین

آخرین بازمانده نازی ها:هس

آخرین پادشاه ایرانیان باستان:خسروپرویز

آخرین پادشاه تروا:پریام

آخری پادشاه سلسله اشکانیان:اردوان پنجم

آخرین پادشاه قاجاریه:احمدشاه

آخرین پادشاه مادها:آژی دهاک

آخرین پادشاه هخامنشیان:داریوش سوم

آخرین توان:نا

آخرین حاکم آل بویه:ملک رحیم

آخرین حاکم افشاریان:شاهرخ میرزا

آخرین حاکم تیموریان:حسین بایقرا

آخرین حاکم زندیه:لطفعلی خان

آخرین حاکم سامانیان:عبدالملک دوم

آخرین حاکم سلوکیان:آنتیو خوس سوم

آخرین حاکم غزنویان:خسرو ملک

آخرین حرف لاتین:زد

آخرین خلیفه بنی امیه:مروان ابن حکم

آخرین رئیس جمهور شوروی سابق:گورباچف

آخرین رمق:نا

آخرین ساخته تهمینه میلانی:تسویه حساب

آخرین سفیر آمریکا در ایران:سولیوان

آخرین سلطان غزنوی:تاج الدوله

آخرین شاعر دوره ساسانی: دقیقی

آخرین شاه مادها:آژی دهاک

آخرین فرمانروای سلسله اتابکان فارس:آبش خاتون

آخرین فیلم برگماند فقید:ساراباند

آخرین ماه فرنگی:دسامبر

آخرین نازی:هس

آخرین نبرد پیامبر:تبوک

آخرین نبرد ناپلئون:واترلو

آخرین یکان:نه

آداب:سنن-رسوم

آداب مغولی:یوسون

آداش:همنام-هم اسم

آدامس سنتی:قندرون

آدخ:خوب و نیکو

آدر:نیستر

آدرس:انگ-نشانی

آدرس ترسیمی:کروکی

آدم آب زیرکاه:تودار

آدم آهنی:روبات

آدم بهنجار و واقع بین:راست مزاج

آدم خشن و بی فرهنگ:قلتشن

آدم سیگاری:دودی

آدم قد دراز:دیلاق

آدم کشی:قتل

آدمک ویترین:مانکن

آدم های معروف برای آمدن می آورند:تشریف

آدم های ناشی بی آن به آب می زنند:گدار

آدمی:بشر-انسان

آدمیرال:دریا سالار-امیر البحر

آدمی زاده:بنی بشر

آدینده:قوس قزح-رنگین کمان

آذان:گوش ها

آذر:آتش

آذرخش:صاعقه-رعد و برق

آذرنگ:اندوه-غم-غصه-رنج-محنت

آذین:زیب-زیور-زینت

آراستگی:ترتیب

آراسته سخن:خوش بیان

آراسته و زیبا:ورساز

آرام:ثبات-قرار

آرام بخش:مخدر-مسکن

آرامش:تسکین

آرامش دهنده اعصاب:ریحان

آرامش یافتن:آرام گرفتن

آرامگاه:مرقد-مزار

آرامگاه فردوسی:طوس

آرامگاه مولوی:قونیه

آرایش:زینت-بزک

آرایش درخت:هرس

آرایشگر:مشاطه-سلمانی

آرایش ناخن:مانیکوره

آرتور گرافی:بند نگاری

آرد گندم:سویق

آرد مخصوص ماکارونی:سمولینا

آردن:کفگیر-آبکش-پالاون

آرزو:آرمان-بیوس-امل-امید

آرزومندی:هوس-شوق-اشتیاق

آرزوها:آمال

آرزوهای نفسانی:هواجس

آرزوی بزرگ:آرمان

آرشیتک فرانسوی کانال سوئز:دیلیسپس

آرشیو:بایگانی

آرسیویست:بایگان-ضیاط

آرگن:از عناصر شیمیایی

آرگئولوژی:باستان شناس

آرمان:آرزو-امید

آرمان شهر:مدینه فاضله-آتوپیا

آرم تجاری:مارک-انگ

آرنج:آرن-وارن

آرواره:فک-سق

آروغ-رغ

آروین:تجربه-آزمایش-امتحان

آزاد:یل-رها-وله-یله

آزاد شدن:وارهیدن

آزاد شده:متبری

آزاد کردن:وارهانیدن

آزادگی:حریت

آزاده مرد کربلا:حر

آزاده:حر

آزادی خواه ایتالیایی:گاریبالدی

آزادی خواه ونزوئلایی:بولیوار

آزادی خواهی:لیبرالیسم

آزار:رنج-درد-زجر-اذیت

آزرده خاطر:رنجور-ناراحت-دل افگار

آزار دهنده پدر و مادر:عاق

آزار و اذیت کردن:چزاندن

آزغ:شاخه

آزفنداک یا آژفنداک:قوس قزح-رنگین کمان

آزمایش:رون

آزمندی:شح

آزمون و امتحان:آروین-تست

آزمون ورودی دانشگاه:کنکور

آزرده:رنج گردان-رنجور

آزرم:شرم-حیا

آژان:پاسبان-نماینده-کارگزار

آژانس:نمایندگی-کارگزاری-خبرگزاری

آژیر:آلارم-باهوش-محتاط-پرهیزکار-زیرک-هوشمند-هوشیار

آس: درختی شبیه درخت انار-دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد می کنند-تکخال-آش-شوربا

آسا:خمیازه-دهان دره

آسان:یسیر-سهل

آسانسور:آسان رو-بالا بر

آسان گرفتن:تسمح

آستانه:کرباس-عتبه

آستانه در:درگاه

آستیگماتیسم:اختلال بینایی

آستیم:کم

آسم:تنگی نفس-ضیق النفس

آسمان:سما-سپهر-فلک

آسمان دره:کهکشان-مجره

آسمان غرنبه:رعد

آسمان ها:سماوات-افلاک

آسمانی:سماوی

آسنی:وسنی

آسوده:امن-فراغ-راحت

آسودگی:آسایش

آسودگی خاطر:فراخ بال

آسوده و بی تشویش:خاطر جمع

آسیاب:هر

آسیاب دستی:اس

آسیاب کوچک دستی:دستاس

آسیای بزرگ:خراس

آسیب شناسی:پاتو بیولوژی-پاتولوژی

آسیبک:آک

آسیب و آفت:آک-کوفت-صدمه-زیان

آسیب ها:آفات

آسیستان:معاون-دستیار-کمک

آش:با

آش آرد:اگرا-اوماج

آش ساده:شوربا

آشامیدن:نوشیدن

آش انار:ناربا

آش برنج:شله

آشپز:طباخ

آشپز ضحاک:ارماییل

آشپزی کردن:طباخی

آشتی:سلم

آش هلیم:هریسه

آش خرده خمیر:تتماج

آش زیره:زیربا

آش سرکه:سکبا

آش عدس:نسکبا

آشغال:خاکروبه-زباله

آش فرنگی:سوپ

آشکار:برملا

آش کشک:کشکبا

آش ماست:دوغ با

آش هفت دانه:دانک-دانکو

آشغال:خاشاک-آخال

آشفته:پریشان-ژول

آشفتگی:تشویش-هیچ

آشکار:هویدا-بارز-بائن-فرادید-برملا-نمایان-علنی-نمودار-عیان

آشمال:چاپلوس-متملق

آشنا:شناس

آشنا به کار:وارد-بلد

آشوب-فتنه:بلوا

آشوبگر:فتنه خیز-فتنه گر

آشورشناس فرانسوی:آپرت

آشیانه:وکر-کنام-لانه

آشیانه پرنده:لانه

آشیانه درندگان:کنام

آشیانه زنبور عسل:شان عسل

آشیانه عقاب:آموت-الموت

آشیانه مرغ:عش-کابوک-وکر

آغاز:ابتدا-اول-شروع

آغاز دنیا:الست

آغاز شب:مسا

آغر:رودخانه خشک

آغره:بیماری جلدی-سودا-آگزما

آغشته و آلوده:آگین

آغل:کمرا-زاغه

آغوز:ماک-فله

آغوش:حضن-بر-بغل

آف:خورشید-مهر

آفت:آک-گزند-بلا

آفت درخت:لیسه

آفت قارچی در گندم:سیاهک

آفت گندم:سیاهک-سن

آفت گیاهی:سن

آفتاب:لیو-شید

آفتاب پرست:حربا

آفتاب خورده:مشمش

آفتاب گردان:ورداج

آفتابه: ارکا-لوله هنگ-ابریق-آبدستان

آفتابه سفالی:لولنگ

آفت گندم:سن

آفریننده:صانع-خالق

آقا:میر-سید

آقای آلمانی:هر

آقای اسپانیولی:دن-لی

آقای فرانسوی:موسیو

آقای فرنگی:مستر

آکادمی:فرهنگستان

آکاردئون:گارمون

آکب:درون دهان-لپ-آکپ

آکتر:بازیگر مرد تماشاخانه

آکتور سینما:هنرپیشه

آکروبات:بندباز

آکروباسی:بندبازی

آکله:جذام

آکنده:پر-لبریز-مالامال

آگاه-باخبر-واقف

آگاهنامه:اعلامیه

آگاه و دانا:خبیر

آگاهی:علم-دانش

آگاهی قدیم:تامینات

آگر:خشت پخته-آجر

آگرمان:رضایت-قبول

آگهی:رکلام-خبر-اعلان-اعلام

آگهی تلویزیونی:تیزر

آگهی مصور:آفیش

آگهی نامه:بولتن

آل:سراب-سرخ کمرنگ-دودمان

آلوده و کثیف:چرک:ریم

آلاچیق:کازه

آلام:دردها

آلامد:مطابق مد-پسندیده

آلاو:شعله آتش

آلبالو:قاراسیا

آلبوم آریا جهان میرزایی:کادو-جادو-آکازیون

آلبوم احسان خواجه امیری: سلام اخر-سلام-فصل تازه-برای اولین بار

آلبوم ارسلان کامکار:دور تا نزدیک

آلبوم امیر شفیعی:هر نفس

آلبوم امیر کریمی:جوانی

آلبوم امیر یگانه:بی تو تنهایم

آلبوم ایمان شاهی:عشق اینترنتی

آلبوم برزو ارجمند:غریبه آشنا

آلبوم بنیامین:هشتاد و هشت

آلبوم بهنام صفوی:عشق من باش

آلبوم بهنام علمشاهی: تو بگو-یکدنده-نیستی تو

آلبوم پویا اشتری:خاتون من

آلبوم توفان کریمی:شاکی

آلبوم حسین توکلی:اگه تو نبودی

آلبوم حسین زمان:قصه شب-قرار عاشقی

آلبوم حسین علیزاده:ماه و مه

آلبوم حمید خامی:دو نیمه رویا

آلبوم حمید خندان:شروع قصه

آلبوم حمید عسگری:کما

آلبوم حمید غلامعلی:مرداب-به یاد تو-یادگار-دیباچه عشق

آلبوم حمید یعقوبی: آروم آروم

آلبوم خشایار اعتمادی: خاتون-یادته-دلشوره

آلبوم داریوش خواجه نوری:آرزوها

آلبوم رضا صادقی:نقطه سر خط-یکی بود یکی نبود

آلبوم سالار عقیلی:مایه ناز-بنام گل سرخ

آلبوم سراج:قصه گیسو

آلبوم سعید شهروز: نقره داغ-پسران مشرقی-گلابتون-پسرک-غزلک-پسرم

آلبوم سهراب پاکزاد:زیر بارون

آلبوم سهیل نفیسی:ترانه های جنوب

آلبوم شهرام زندی: تو همونی

آلبوم شهراام ناظری:بشنو از نی-دل شیدا-ای برادر-شورانگیز-کیش مهر-باد صبا-لولیان-صدای سخن عشق-سفر عسرت

آلبوم عباس شجاعیان:پرسه های عاشقی

آلبوم علیرضا افتخاری:تو می آیی-نیلوفرانه-آوای عشق-نسیما-تنها تو می مانی-صیاد

آلبوم علیرضا عصار: مولای عشق-حال من بی تو-عشق الهی

آلبوم علیرضا قربانی:سرو روان-رسوای زمانه

آلبوم علی رفیعی:صبح دریا

آلبوم علی لهراسبی:چهارده

آلبوم فرهاد جواهر کلام:بازی در نیار

آلبوم فریدون آسرایی:خونه به دوش-از تو دورم

آلبوم قاسم افشار:کویر

آلبوم کورش یغمایی:گرگ های گرسنه-ماه و پلنگ

آلبوم گروه آریان:بی تو بانو

آلبوم مانی رهنما: آخرین غزل-مرسدس

آلبوم مجتبی کبیری: معرکه-نیم نگاه-ساز مخالف

آلبوم محسن چاوشی: متاسفم برات

آلبوم محمد اصفهانی: حسرت -برکت-تنها ماندم-برات-ماه غریبستان-نون و دلقک

آلبوم مسعود خادم: پنجره عاشقی-هوس

آلبوم مهدی سعادتی:گریه نکن

آلبوم مهدی گرناوی:بهونه

آلبومی از مهدی مقدم:احتیاط

آلبوم مهراج محمدی:بی خیال-ایلیا

آلبوم مهرداد توکلی:جای تو خالی

آلبوم ناصر عبداللهی: بوی شرجی-دوستت دارم

آلبوم نیما مسیحا:شب سربی

آلبوم همایون شجریان: با ستاره ها-شوق دوست-یاد ایام-نسیم وصل-به یاد پدر=زندان مست-آستان جانان-آه باران-دستان-جام تهی

آلبوم هومن سزاوار:چشمان سیاه

آلت رگزنی:نیشتر-ادر

آلتی برای کم یا زیاد کردن قوه الکتریسیته: ترانسفورماتور

آلتی در تفنگ: گلنگدن-ماشه

آلتی در چرخ خیاطی:ماکو-ماسوره

آلر:سرین-کفل-ران

آلو:اجاص

آلو در بهبود ان مفید است:یبوست

آلودگی:لوث

آلوده:پلشت

آلونک:کپر

آلوی کوهی:نلک

آلیاژآهن و کربن:چدن

آلیاژی از مس و روی:برنج

آلیاژی از مس و قلع:مفرغ

آلیاژ مس و نیکل:مونل

آلیاژ منیزیم و آلومینیوم:ماگنالیوم

آلیاژی از آهن:چدن

آلیاژی که برای ساختن سماور به کار می رود:ورشاو

آلیز:جفتک-لگد

آماج:نشان-هدف-نشانه

آماجگاه:سیبل

آمادگی جنگی:بسیج

آمادگی زمین برای کشاورزی:آیش

آماده نیست: ناآماده

آماده و مهیا:تیار-عتید

آمار:احصاییه

آمار متوسط به ازای هر نفر:سرانه

آماس:ورم-پف

آماس حاد غده بناگوش:اریون

آمال:آرزوها

آمپول منبسط کننده رگها:میلرینون

آمرود:گلابی-مل

آمریکا:اتازونی-یانکی-ینکی دنیا

آمنه:پشته هیزم-توده هیزم

آموت:آشیانه-آشیانه پرندگان شکاری

آموختار:معتاد

آموختن:یاد گرفتن

آموختنی لقمان:ادب

آموختنی مدرسه:درس

آموزشگاه:مدرسه

آموزگار:مدرس

آموسنی:وسنی-هوو

آمونیاک:جوهر نشادر

آمه:دوات

آمیختگی:امتزاج

آمیخته با آب:هیدراته

آمیختن و درهم کردن:مزج

آمیخته شده:ممتزج

آمیخته کردن:ترکیب

آناتومی:تشریح-کالبد شناسی

آنارشی:هرج و مرج-بی نظمی

آناف:بینی ها

آنتراکت:فاصله بین دو پرده

آنتن ماهواره:دیش

آنتن بادی:پادتن

آنچه در دل گذرد:هاجس

آنچه سوارش شوند:مرکوب

آنچه ظاهرش جز باطنش باشد:غلط انداز

آنزیم:دیاستاز

آنزیم گوارنده پروتئین در شیره لوزالمعده:تریپسین

آنزیم گیاهان:دیاستاز

آنژین:ورم گلو

آنچه به تصرف کسی درآمده:مایملک

آنچه به زودی اتفاق می لفتد:قریب الوقوع

آند:قطب مثبت باتری

آنسوا:ورا

آنسوی چیزی:ماورا

آن سوی سقف:بام

آن طرف:آن سو

آنکه از حد و مرز خود پا فرا می گذارد:متجاوز

آنکه به رکعت اول نماز نرسیده:مسبوق

آنکه در رفاه بزرگ شده:ناز پرورده

آنکه روی بند به بینی می بندد:ملتفم

آنکه که کارش نگارش مقاله و داستان در جراید است:نویسنده

آنوفل:پشه مالاریا

آنه:سکه رایج هند

آوا:ندا-صدا-نوا

آوابر:آیفون-آبشویه-دربازکن

آواره:دربدر-سرگردان

آواز:سرود-نغمه-ترانه-خنیا

آواز بلند:هتف-بانگ

آوازخوان:مغنی-مترنم

آواز خواندن:نغمه سرایی

آواز دادن:ندا

آواز دسته جمعی:کر

آواز ثم ستوران:هب

آوازش از دور خوش است:دهل

آواز کبوتر:هدیر

آواز مهیب:هرا

آواز نرم:رکز

آوازی در دستگاه شور:بیات ترک

آوا شناسی:فونتیک

آوانس:مساعده-بیعانه-پیش بها-پیش مزد

آوای جغد:روکا

آوای حزین:ناله

آوای درشت :بم

آوای زنبور:ویز

آورد:جنگ-پیکار-نبرد

آوند:ظرف

آونگ:پاندول

آویاتور:هوانورد

آویزان:نشب

آویزه پرده:والان-والون-والن

آهار:لعاب

آهسته:یواش-آرام

آه سوزناک:انین-نین

آهک:کلس

آهن:تهم

آهن بندی زیر ماشین:شاسی

آهن و پولاد:ستی

آهن ربا:مگنت

آهنگ:نوا-ریتم-نغمه

آهنگر:نهامی-حداد-تهامین

آهنگساز آلمانی:باخ

آهنگساز آلمانی قرن 19:شومان

آهنگساز اثر فلوت سحرآمیز:موزارت

آهنگساز اتریشی:گوستاو مالر

آهنگساز اتریشی قرن 19:اشترواس

آهنگساز ایتالیایی سبک رمانتیسم:جوزپ هوردی

آهنگساز ایتالیایی معاصر:نینوروتا

آهنگساز دوران خسرو پرویز:پهلبد

آهنگساز روسی:الکساندر برودین

آهنگساز عهد ساسانی:نکیسا

آهنگساز فرانسوی: شابریه-اریک ساتی-رامو-گابریل فوره

آهنگساز فرانسوی سده 16:کلدون دوسر میسی

آهنگساز فقید 89:آرزو مانیان

آهنگساز نروژی:ولن

آهنگساز و پیانیست یونانی:یانی

آهنگ کردن:قصد

آهنگ و آواز و سرود:خنیا-نوا

آهنگ موسیقی:شکن

آهنگ نظامی:مارش

آهنین:روبین

اهو:ظب-تیبا-غزال-مرال

آهوی آفریقایی:ایمپالا

آهوی ختن:اف

آهوی کارتونی:بامبی

آهوی کوهی:کلهر-کا

آهوی مشک دار:اف

آینووژن:وارونگی هوا

آیت:نشانه

آیس:ناامید-مایوس

آیفت:حاجت-خواهش

آیفون:آوابر-دربازکن-آبشویه

آینده:آتیه-آتی-مستقبل

آینده اش پروانه است:کرم ابریشم

آیینه:مرآت

آینه تمام قد:قدی

آیینه دار:آرایشگر-سلمانی-مشاطه

آینه در لفظ مغول:تولی

آیه ای در شان مقام اهل بیت:آیه تطهیر

آیین:دستور-روش-رسم-عادت-شریعت-سنت-کیش-نسق-سنن

آیین باستانی ژاپن:شینتو

آیین مهر پرستی:میترائیسم

آیین ها:مراسم

آیینه مقعر:کاو

آیینی پیش از آغاز نوروز:خانه تکانی-خرید لباس

آیینی در نوروز:دید و بازدید

آیینی در حقوق:دادرسی