اگر در یکی از مراحل بازی افسانه ذهن ایرانی گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی افسانه ذهن ایرانی را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید

فصل ۱

۱٫ دماوند
۲٫ آب
۳٫ هندونه
۴٫ قیچی
۵٫ مرحله ی عملی: این مرحله باید با تنظیم ولوم ها انجام شود. پیشنهاد می شود کمک آخر را بگیرید، چون مرحله ی سختی است.
۶٫ دوجین
۷٫ تشدید
۸٫ مرحله ی عملی: این مرحله باید با بازی لِی لِی انجام شود. چند نکته ی مهم را باید رعایت کنید: یکی این که هم هنگام رفت و هم هنگام برگشت روی خانه ی دارای سنگ (خانه ی شماره ی ۲) نروید. دیگر این که خانه های دوتایی کنار همدیگر را باید دو انگشتی بروید و در نهایت این که خانه های دوتایی آخر را باید دو بار رویشان بپرید.
به عبارت ساده تر:
ابتدا با یک انگشت روی خانه ی ۱ می پرید، بعد دو انگشتی روی ۳ و ۴ (همزمان)، بعد خانه ی شماره ی ۵، بعد دو انگشتی روی ۶ و ۷ (همزمان)، دوباره دو انگشتی روی ۶ و ۷ (همزمان)، بعد روی ۵، بعد دو انگشتی روی ۳ و ۴ (همزمان) و در نهایت یک انگشتی روی خانه ی شماره ی ۱٫
۹٫ شیش سیخ کباب سیخی شیش هزار
۱۰٫ R

فصل ۲

۱٫ ریال
۲٫ فاخته
۳٫ سردرد
۴٫ مرحله ی عملی: این مرحله باید با زدن دکمه های آبی و قهوه ای به صورت تک تک انجام شود. چند نکته ی مهم را باید رعایت کنید: یکی این که کمک آخری را بگیرید تا سرعت کم شدن نوارها کم شود و بازی زودتر به اتمام برسد. دوم این که هرگز با دو انگشت کار نکنید و پیشنهاد اکید می شود با یک انگشت دو دکمه ی آبی و قهوه ای را بزنید. ممکن است بگویید بازی کند پیش می رود، اما یادتان باشد اگر یکی از دکمه های فوق را دو مرتبه بزنید، کلی از مراحل رفته کسر و جریمه خواهید شد.
۵٫ شما
۶٫ مرحله ی عملی: این مرحله باید با انتخاب افراد انجام شود و چون افراد و نام ها در هر باری که بازی می کنید، به صورت رندم تغییر می کنند، پیشنهاد اکید می شود با گوشی یا تبلت دیگری از گوشی ای که دارید با آن بازی می کنید فیلمی بگیرید تا به راحتی از این مرحله عبور نمایید. همچنین یادتان باشد هنگام انتخاب افراد، حتا اگر اشتباه بزنید، بازی هیچ اشاره ای به درست یا غلط بودن جواب ها در آن لحظه نمی کند و تنها در پایان ۷ سؤال، به شما می گوید تمام موارد را درست زده اید یا نه.
۷٫ کلیله و دمنه
۸٫ ذهن ایرانی
۹٫ دروازه تهران
۱۰٫ باجناق

مراحل ویژه

۱٫ برای ورود به مراحل ویژه باید حد اقل امتیاز شما ۲۰۰ باشد و طراحان بازی، آن را به گونه ای طرح کرده اند که با کمک گرفتن، نتوانید به ۲۰۰ برسید. اما شما می توانید به قسمت تنظیمات ساعت و تاریخ (Date & Time) گوشی یا تبلت خود بروید و اگر اتومات است، آن را دستی و تاریخ را به چند روز جلوتر ببرید تا به امتیازتان افزوده شود. اکنون وارد مراحل ویژه می شوید.
مرحله ی عملی اول: در مرحله اول با فشار دادن دکمه ی آبی (سمت راست) چرخ دنده ی بزرگ و فشار دادن دکمه ی قهوه ای (سمت چپ) چرخ دنده ی کوچک می ایستند. چرخ دنده ی وسطی تحت کنترل شما نیست و باید خود را با آن تنظیم کنید. شما باید ۵ مرتبه چرخ دنده های بزرگ و کوچک و وسطی را روی یکی از ۵ خار زرد رنگی که در اطراف می بینید، همراستا نگه دارید تا حروف الفبایی مانند “ک”، “اک”، “واک”، “واشک” و در نهایت “لواشک” دیده شوند.
۲٫ مرحله ی عملی دوم: به کمک بازی با دکمه های آبی و قهوه ای، به ترتیب از سمت راست به چپ، ابر، باد، مَه (ماه)، خورشید و فلک (آسمان) را می سازید.
به ترتیب: آبی، قهوه ای، آبی، قهوه ای، آبی، قهوه ای، آبی، آبی، قهوه ای، آبی، آبی، قهوه ای.
۳٫ مرحله ی عملی سوم: به ترتیب روی این کلیدها کلیک می کنید:
کلید قرمز ۱، کلید آبی ۱، کلید آبی ۲، کلید قرمز ۱، کلید قرمز ۲، کلید قرمز ۳، کلید آبی ۱، کلید آبی ۲، کلید آبی ۳، کلید آبی ۴، کلید قرمز ۱، کلید قرمز ۲، کلید قرمز ۳، کلید قرمز ۴، کلید آبی ۱، کلید آبی ۲، کلید آبی ۳، کلید آبی ۴، کلید قرمز ۲، کلید قرمز ۳، کلید قرمز ۴، کلید آبی ۳، کلید آبی ۴، کلید قرمز ۴٫
۴٫ زیزی گولو
۵٫ دالتون ها
۶٫ پینوکیو
۷٫ پاتریک