مسخره بازی همونطور که از اسمش معلومه یه بازی باحال و خنده داره که شما رو ساعت ها می خندونه. حتما واستون پیش اومده که یه آهنگ رو چند بار گوش کردین و فکر می کنین کامل اونو حفظین ولی وقتی متن آهنگ رو می فهمید تازه متوجه میشین اون چیزی که شما فکر می کردین با اون چیزی که خواننده می گفته زمین تا آسمون فرق می کرده. این بازی هم بر اساس آهنگ های دهه 60 و در همه سبک ها طراحی شده تا شما و دوستاتونو سرگرم کنه. اگر نتونستید یه آهنگ رو حدس بزنید، می تونین از جوابایی که واستون آماده کردیم استفاده کنین و به مرحله بعد برین.

۱- تو یه تاک
۲- بی چتر
۳- نشونه هات
۴- خسته تر از خسته ام
۵- ضریح به دستت
۶- از دستت کردم قروقاطی
۷- مروارید
۸- بپا
۹- عطر شکوفه
۱۰- تا سیر
۱۱- تو حیاط تو رو ببینم
۱۲- رویی
۱۳- دختر مشرقی ام من
۱۴- تا
۱۵- سیاه دو چشم جان جان
۱۶- سرخ
۱۷- جرم مستی سر دار ملامت
۱۸- میان هزارتا دسته
۱۹- دست
۲۰- در خلوتم باز آ
۲۱- قصه ات اگر لکو پیس
۲۲- بی دینو
۲۳- تو شادی من دلخون
۲۴- آره صدر روندنا
۲۵- گل به سر
۲۶- احمدآباد تو عروس بندری
۲۷- کارا بهتر
۲۸- با دلجویی
۲۹- برازجونه
۳۰- مرثیه سر کن
۳۱- مظهر
۳۲- مات تصویر
۳۳- خوش دلم
۳۴- بی نقصیم
۳۵- روز
۳۶- مسیرم کارم
۳۷- تا
۳۸- وعده نده
۳۹- سبب
۴۰- تن تشنه
۴۱- اضطراب
۴۲- نمیدم دل به این
۴۳- نترس اگه
۴۴- کولی ام
۴۵- تبریزه
۴۶- دلم پی دلته
۴۷- دست منو خوندی
۴۸- بالا سر
۴۹- سیر نگاه
۵۰- آغوش
۵۱- گل اندام گل اندام
۵۲- لیپک ری هیرونه
۵۳- می روی می روی
۵۴- شمعم نمیشی
۵۵- من پری
۵۶- استعاره
۵۷- پشت من بد میگی
۵۸- ای صداقت پیشه
۵۹- بری ز پیشم
۶۰- بین ما غم کشیده دیوار
۶۱- چه خبر از اون
۶۲- هر یاری
۶۳- نمون
۶۴- وصله ی جون منی منم
۶۵- کی
۶۶- خوش چشو ابرو
۶۷- پنج دری
۶۸- خاکستری مرگ
۶۹- غربت اینجا
۷۰- نسترن های
۷۱- گم بشه
۷۲- عسل چشم
۷۳- آی بری باخ بری باخ
۷۴- باهاشی
۷۵- ای دل
۷۶- یه شبنم
۷۷- خریداری
۷۸- ز دل
۷۹- سنجاب
۸۰- تن داغ ماسه هاس
۸۱- برده
۸۲- شهری از
۸۳- تن
۸۴- چه رازیه کاش میدونستم
۸۵- به گمونم
۸۶- خالی از تن تو
۸۷- صد جام
۸۸- باز اینم
۸۹- هزار
۹۰- گل زود
۹۱- چون من آواز
۹۲- قباش
۹۳- وقتی که
۹۴- کفشو کلاه
۹۵- چادر سیاه
۹۶- برتر از ما عشق ما بود
۹۷- غرور من رفته به باد
۹۸- مهروتری
۹۹- مرگمو
۱۰۰- تو بری ز پیشم
۱۰۱- شهامتم
۱۰۲- نور اونقدر
۱۰۳- پر شرو شورم
۱۰۴- نار انار سرخ
۱۰۵- ترانه خون
۱۰۶- اتکه بشت
۱۰۷- رقص
۱۰۸- مردابی
۱۰۹- دعوا
۱۱۰- به در دوخته ام
۱۱۱- تاریکو تارم
۱۱۲- مه گفته ای
۱۱۳- تنگ نظرن
۱۱۴- گدار قوچه
۱۱۵- یخیمو
۱۱۶- به بار است ژاله
۱۱۷- تو گل
۱۱۸- آی چشات تکه جون فدا
۱۱۹- آغاز
۱۲۰- عهدمونو پینه
۱۲۱- آره
۱۲۲- چون دلم
۱۲۳- غم
۱۲۴- راستی میمیرم برات
۱۲۵- نشینه
۱۲۶- کمند
۱۲۷- حبسی
۱۲۸- یابم تو را یابم تو را
۱۲۹- زنگاری
۱۳۰- انگشت نمای خلق
۱۳۱- بذار تا من
۱۳۲- ابلق
۱۳۳- بشم عاشق
۱۳۴- زود بگو حالا
۱۳۵- مایه ی
۱۳۶- بت چین
۱۳۷- چنان خوشم
۱۳۸- بی رخش نزارم
۱۳۹- رو سادگی
۱۴۰- چی چیه و چه جنگی
۱۴۱- اومدم باز اومدم باز
۱۴۲- تو رو سوگند به
۱۴۳- گفتار
۱۴۴- از نخو میخو چوبیم
۱۴۵- به جز تو به جز تو
۱۴۶- طوفان نشو
۱۴۷- مستی زاده
۱۴۸- قلم مو
۱۴۹- در هم
۱۵۰- دو برجم
۱۵۱- ثانیه ها
۱۵۲- خواهشم
۱۵۳- سیمینبر
۱۵۴- یاس من ای دونه
۱۵۵- باری
۱۵۶- غرق چشامی
۱۵۷- حریق
۱۵۸- تک درخت
۱۵۹- قبله گاهم اونجاست
۱۶۰- لا دم
۱۶۱- بارونه همراشه
۱۶۲- نور گر دلم
۱۶۳- نمیشه
۱۶۴- بی ادعای
۱۶۵- یا که دل به تو
۱۶۶- ماتو بیدار سردو بستم
۱۶۷- قدغن
۱۶۸- منو بشناس که همیشه
۱۶۹- حصیر
۱۷۰- بی سوارو سار
۱۷۱- به تو نامه
۱۷۲- برگمون پنهون ز
۱۷۳- در حد
۱۷۴- شهر نوو نون شب
۱۷۵- غصه ام
۱۷۶- گرده ی کلک
۱۷۷- نذاشتی تاب
۱۷۸- مجاب به اومدن
۱۷۹- حال یه
۱۸۰- اتفاق
۱۸۱- آه شعر
۱۸۲- سر درسو مشقه
۱۸۳- تنهاییمونو
۱۸۴- بزن جام
۱۸۵- بد شی
۱۸۶- لب شط کارون
۱۸۷- حالیتم نیست
۱۸۸- گل میپلکونم
۱۸۹- چرا قصه ی دردو
۱۹۰- سرد مسخ
۱۹۱- گلبارون
۱۹۲- راندوو
۱۹۳- بستری
۱۹۴- خیالت
۱۹۵- صیاد
۱۹۶- باغت آباد
۱۹۷- تزویر
۱۹۸- باغ
۱۹۹- بچه کرده
۲۰۰- زود بیا روی بوم
۲۰۱- جز تو
۲۰۲- با تب عشق آشنا
۲۰۳- شرقی
۲۰۴- آسیمه سر
۲۰۵- من چه
۲۰۶- ای اومده
۲۰۷- راه
۲۰۸- بود این خانوم
۲۰۹- ظهر
۲۱۰- چشمم کبود
۲۱۱- چه غزل خونه
۲۱۲- یه آسه یه شاهه
۲۱۳- یه قاصد
۲۱۴- با دل تنها
۲۱۵- رستن
۲۱۶- در تو شده ام گم
۲۱۷- نور چراغ
۲۱۸- خاک سر
۲۱۹- راز وفا
۲۲۰- غمش هم شیرینه
۲۲۱- زدستت
۲۲۲- خلاصه است
۲۲۳- ایوم
۲۲۴- مست از می
۲۲۵- هزار تا قصه داره
۲۲۶- امشب
۲۲۷- قلمم
۲۲۸- سر بذار آروم