اگر در یکی از مراحل بازی جدول مدرن گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی جدول مدرن را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید

 مرحله ۱ – جدول دهخدا
 مرحله ۲ – جدول خواجه نصیر
 مرحله ۳ – جدول لویی پاستور
 مرحله ۴ – آکسفورد ( انگلیسی )
 مرحله ۵ – جدول ابن سینا
 مرحله ۶ – جداول ارسطو
 مرحله ۷ – جداول مختار (مذهبی)
 مرحله ۸ – جداول امیرکبیر
 مرحله ۹ – جداول بتهوون
 مرحله ۱۰ – مارکوپولو (چغرافیا)
 مرحله ۱۱ – جداول زکریای رازی
 مرحله ۱۲ – جداول نیوتن
 مرحله ۱۳ – جداول تختی (ورزشی)
 مرحله ۱۴ – جداول ادیسون
 مرحله ۱۵ – جداول داوینچی
 مرحله ۱۶ – جداول آل پاچینو (سینما)
 مرحله ۱۷ – اینشتین
 مرحله ۱۸ – جداول خیام
 مرحله ۱۹ – لانگ من ( انگلیسی )
 مرحله ۲۰ – جداول پیکاسو
 مرحله ۲۱ – شکسپیر
 مرحله ۲۲ – هرودوت (تاریخ)
 مرحله ۲۳ – فرخی یزدی
 مرحله ۲۴ – میرداماد
 مرحله ۲۵ – حکایتی (نوستالژی)
 مرحله ۲۶ – سعدی
 مرحله ۲۷ – انوشه انصاری
 مرحله ۲۸ – حجازی (استقلال)
 مرحله ۲۹ – فارابی
 مرحله ۳۰ – حافظ
 مرحله ۳۱ – عابدزاده (پرسپولیس)
 مرحله ۳۲ – ابوسعید ابوالخیر
 مرحله ۳۳ – مسلم (مذهبی)
 مرحله ۳۴ – خالقی (موسیقی)
 مرحله ۳۵ – جمالزاده
 مرحله ۳۶– ابوذر (مذهبی)
 مرحله ۳۷ – کریمخان
 مرحله ۳۸ – یلدا (فال حافظ)
 مرحله ۳۹ – جالینوس
 مرحله ۴۰ – ماری کوری (بانوان)
 مرحله ۴۱ – بابانوئل (کریسمس)
 مرحله ۴۲ – گالیله
 مرحله ۴۳ – مصدق (سیاسی)
 مرحله ۴۴ – نیما (شعرنو)
 مرحله ۴۵ – کریستف کلمب
 مرحله ۴۶ – شعر یادت نره
 مرحله ۴۷ – تسلا
 مرحله ۴۸ – خشایار شا (ایران)
 مرحله ۴۹ – نظامی
 مرحله ۵۰ – پروین اعتصامی
 مرحله ۵۱ – ادوارد جنر
 مرحله ۵۲ – خدیجه مذهبی
 مرحله ۵۳ – آلفرد نوبل
 مرحله ۵۴ – طبیعت
 مرحله ۵۵ – گردشگری
 مرحله ۵۶ – گل آقا(طنز)
 مرحله ۵۷ – آگاتا کریستی
 مرحله ۵۸ – مجید سمیعی (دانش)
 مرحله ۵۹ – مرحله شجریان
 مرحله ۶۰ – جداول رودکی (ادبیات)
 مرحله ۶۱ – دفاع مقدس
 مرحله ۶۲ – گاندی
 مرحله ۶۳ – زنگ آخر (مدرسه)
 مرحله ۶۴ – پاسکال
 مرحله ۶۵ – مرحله ژولیوس سزار
 مرحله ۶۶ – مرحله منصور حلاج