اگر در یکی از مراحل بازی ارثیه ی آقام گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی ارثیه ی آقام را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید

بخش شیرینی

۱- بهار
۲- کودک
۳- گردو
۴- قرمز
۵- اردک
۶- املت
۷- شادی
۸- قاشق
۹- راسو
۱۰- اتاق
۱۱- خنده
۱۲- شربت
۱۳- ماهی
۱۴- امین
۱۵- خانه
۱۶- پنیر
۱۷- میوه
۱۸- پسته
۱۹- جدید
۲۰- سایه
۲۱- منبع، عزیز
۲۲- فسیل، لوکس
۲۳- کاهش، شمال
۲۴- مریض، ضخیم
۲۵- ذغال، لوله
۲۶- انگل، لواش
۲۷- حبیب، برزخ
۲۸- گرما، اجیل
۲۹- قایق، قنات
۳۰- فیلم، مومن
۳۱- خالی، یویو
۳۲- قاتل، لیتر
۳۳- کابل، لانه
۳۴- باخت، تنبل
۳۵- مربع، علاج
۳۶- بسیج، جوهر، رقیب
۳۷- لیمو، واحد، داخل
۳۸- تگرگ، گندم، محبت
۳۹- نخاع، عقرب، بهمن
۴۰- اهدا، امور، رسوا
۴۱- ورزش، شیفت، ترسو
۴۲- کامل، لامپ، پزشک
۴۳- قبول، لحیم، موفق
۴۴- کباب، برکت، تانک
۴۵- دارا، اعضا، اسید
۴۶- ایام، موشک، کوبا
۴۷- سرکه، همدل، لباس
۴۸- تعلق، قرار، راحت
۴۹- مربا، امام، مردم
۵۰- نفیس، سرفه، همزن
۵۱- کلنگ، گردو، وسعت
۵۲- خلیج، جنگی، یقین
۵۳- قبله، هزار، رمان
۵۴- جودو، وفاق، قوری
۵۵- بیوه، هستی، یلدا
۵۶- چالش، شکست، توجه
۵۷- چهار، راوی، یورش
۵۸- خیام، میگو، واکس
۵۹- خرید، دختر، روکش
۶۰- حلیم، معما، اثاث
۶۱- بورس، سقوط، طلسم
۶۲- نجیب، بستر، رژیم
۶۳- اعضا، انار، راکت
۶۴- ابرو، وزیر، روده
۶۵- شلغم، مترو، وزنه
۶۶- بنجل، لواش، شبنم، مکعب
۶۷- انشا، اسان، نظام، مربا
۶۸- تخلف، فشنگ، گیاه، هجرت
۶۹- یدکی، یکسو، واحد، دوری
۷۰- پیله، همسر، روال، لامپ
۷۱- ویزا، ارتش
۷۲- غرور، راست
۷۳- خائن، نشاط
۷۴- ایده، هفته
۷۵- چایی، یتیم
۷۶- مجلس، سکته
۷۷- عاقل، لوزی
۷۸- ردیف، فندک
۷۹- کلمه، هدیه
۸۰- بلور، رنده
۸۱- مثال، لانه، هجوم
۸۲- لباس، سوسک، کابل
۸۳- تخته، هیات، تهمت
۸۴- مدیر، روزه، همدم
۸۵- لشکر، ریشه، همدل
۸۶- ساحل، لقمه، هراس
۸۷- سواد، دفاع، عروس
۸۸- زبان، نعمت، ترمز
۸۹- کنجد، درون، نازک
۹۰- جامد، دوام، مواج
۹۱- لنگر، رهبر، رسول
۹۲- کلبه، هلال، لکلک
۹۳- محله، هویت، تقدم
۹۴- نماد، دنیا، امین
۹۵- نهنگ، گرما، انتن
۹۶- کوله، هاله، هلاک
۹۷- معنی، یاور، رحیم
۹۸- مدرک، کاهو، رخیم
۹۹- سیاه، همکف، فارس
۱۰۰- یوگا، ابشش، شخصی
۱۰۱- ترقی، یکتا، اواز
۱۰۲- زخمی، یگان، نهال
۱۰۳- اساس، سینه، هالو
۱۰۴- سرهم، مربی، یاری
۱۰۵- منظم، مجوز، زانو
۱۰۶- صعود، دماغ، غایب
۱۰۷- ارام، معدن، ناظر
۱۰۸- کاهش، شاخه، همگن
۱۰۹- زحمت، توهم، مریخ
۱۱۰- حمله، هسته، هیزم
۱۱۱- افقی، یواش، شعبه
۱۱۲- پریز، زیاد، دشمن
۱۱۳- دوات، توان، نکته
۱۱۴- خدمت، تصور، رایج
۱۱۵- مشهد، دعوت، تندر
۱۱۶- ساخت، توقع، عطسه
۱۱۷- چراغ، غوغا، امور
۱۱۸- شیشه، همزه، همزن
۱۱۹- شریف، فرار، راهی
۱۲۰- بوته، هدهد، دزدی
۱۲۱- جواب، بلند، دانا، ارنج
۱۲۲- باخت، تصرف، فشار، رقیب
۱۲۳- بلوک، کاسه، هویج، جذاب
۱۲۴- نترس، سنگک، کوبا، امان
۱۲۵- نگار، رازی، یقین، نشان
۱۲۶- مردم، مواد، دقیق، قدیم
۱۲۷- تاسف، فرعی، یلدا، اذیت
۱۲۸- دچار، رالی، یورش، شاهد
۱۲۹- لحاف، فساد، دکمه، هیکل
۱۳۰- روشن، نماز، زرده، هزار
۱۳۱- برنز، زگیل، لولا، اشوب، بابل
۱۳۲- ورزش، شغال، لوکس، سمنو، وکیل
۱۳۳- مورخ، خالق، قرار، رژیم، موفق
۱۳۴- تمشک، کودک، کامل، لیست، تبرک
۱۳۵- تذکر، ریال، لحیم، ماست، تحول
۱۳۶- وسعت، تضاد، درود، دارو، وجود
۱۳۷- مخزن، نهار، ریزش، شبنم، مدار
۱۳۸- نسیم، مودب، بعید، دهان، نجیب
۱۳۹- وارث، ثروت، تمام، مترو، وحشت
۱۴۰- رییس، سایه، هجرت، ترور، رفاه
۱۴۱- بانک، کبود، دارا، اسیب، باید
۱۴۲- عینک، کلید، درخت، تجمع، عمود
۱۴۳- ورود، دعوا، اهدا، ابرو، ویزا
۱۴۴- ترکش، شتاب، بانو، وحدت، تعصب
۱۴۵- وانت، تاجر، راست، ترسو، واشر
۱۴۶- نشاط، طناب، بوکس، ساکن، نایب
۱۴۷- حضور، رسمی، یکسو، واضح، حاجی
۱۴۸- راسو، واژه، هفته، همسر، رشته
۱۴۹- کارت، تفنگ، گردش، شریک، کلنگ
۱۵۰- کنار، راکت، تراش، شهرک، کتلت
۱۵۱- تلاش، شوهر، راسخ، خلقت
۱۵۲- قصاب، بخشش، شکار، رفیق
۱۵۳- موقت، توجه، هجوم، متهم
۱۵۴- پوست، تخلف، فلفل، لامپ
۱۵۵- جنوب، بالغ، غالب، برنج
۱۵۶- امضا، اشتی، یتیم، مربا
۱۵۷- دوزخ، خمیر، رحمت، تردد
۱۵۸- اغاز، زرشک، کلاف، فردا
۱۵۹- شبیه، همدل، لاغر، روکش
۱۶۰- مسکن، نوار، رونق، قیام
۱۶۱- کثیف، فندک، کمان، نازک
۱۶۲- ایمن، نسخه، هراس، سونا
۱۶۳- کنیز، زمان، نجوا، اردک
۱۶۴- دوام، مجرم، ماهر، رسید
۱۶۵- شعار، رویا، اسان، نرمش
۱۶۶- دیسک، کلیه، همدم، مسجد
۱۶۷- لشکر، رهبر، رتبه، هلال
۱۶۸- واکس، سپید، داخل، لیمو
۱۶۹- اثار، ربات، تنیس، سویا
۱۷۰- وصله، هلاک، کمین، نیرو
۱۷۱- کوشش، شبکه
۱۷۲- فسیل، لایه
۱۷۳- قسمت، تهمت
۱۷۴- سفیر، رکاب
۱۷۵- دولت، تماس
۱۷۶- شیوه، هنری، یوگا، ارتش، شخصی
۱۷۷- شفاف، فلزی، یکتا، ابکش، شادی
۱۷۸- واگن، ناله، هستی، یویو، ورقه
۱۷۹- دریا، الکل، لطیف، فاقد، دلیل
۱۸۰- کباب، بزدل، لکلک، کشیک، کابل
۱۸۱- حوله، هیات، تلفظ، ظالم، مداح
۱۸۲- مجاز، زمین، نبرد، دراز، زمزم
۱۸۳- براق، قدمت، تخمه، همگن، نقاب
۱۸۴- درجه، هویت، تخیل، لواش، شدید
۱۸۵- جلبک، کولر، روزه، هالو، وراج
۱۸۶- اثاث، ثبات، تلفن، نژاد، دنیا
۱۸۷- مژده، هسته، هدیه، همکف، فیلم
۱۸۸- مذهب، برزخ، خشاب، بتون، نجوم
۱۸۹- باجه، همزن، نعنا، ابشش، شهاب
۱۹۰- مریخ، خرده، هاله، همزه، هلیم
۱۹۱- سوار، روان، نفیس
۱۹۲- ساکت، تورم، مجلس
۱۹۳- خسیس، سیرک، کلوخ
۱۹۴- ناجی، یشمی، یگان
۱۹۵- میگو، واسط، طلسم
۱۹۶- تعجب، بستر، راحت
۱۹۷- انبه، هدهد، دانا
۱۹۸- ابری، یدکی، یلدا
۱۹۹- درصد، دختر، رکود
۲۰۰- نگار، رحیم، معدن
۲۰۱- مدرس، سقوط، طراح، حاجت، تبسم، تسلط
۲۰۲- برکه، هویج، جارو، وسیع، عذاب، علاج
۲۰۳- نقاش، شاهد، دفتر، رحلت، تمدن، تعهد
۲۰۴- دلقک، کادر، راضی، یقین، نخود، نادر
۲۰۵- توقع، عوام، مربع، عکاس، ساخت، سلام
۲۰۶- کاسه، هزار، روغن، نجات، تمشک، تفکر
۲۰۷- انار، رازی، یاری، یاور، رسوا، رالی
۲۰۸- ماسک، کافی، یواش، شغال، لحیم، لوزی
۲۰۹- اندک، کلام، مورخ، خرما، اعضا، ارام
۲۱۰- جمعه، هیکل، لحاف، فریب، بسیج، بلال
۲۱۱- مخزن، نازل، لباس، سرهم، مثال
۲۱۲- اردو، وعده، هجرت، تنها، ابله
۲۱۳- نوین، نجار، ریسک، کلان، ناظر
۲۱۴- سالم، مادر، رسول، لوکس، سرور
۲۱۵- ستون، نعمت، تبرک، کرکس، سرقت
۲۱۶- منبع، عیدی، یورش، شبنم، مربی
۲۱۷- ناشر، رقیب، بوکس، ساکن، نایب
۲۱۸- منظم، محور، رایج، جهنم، مدیر
۲۱۹- اکرم، متحد، دارو، ویزا، اسید
۲۲۰- بدهی، یکسو، واضح، حجاب، بازو
۲۲۱- اهدا، اساس، سریع
۲۲۲- بهار، رشته، هفته
۲۲۳- کشیش، شعله، همسر
۲۲۴- تحول، لطمه، هجوم
۲۲۵- عظیم، معاف، فاسد
۲۲۶- خروج، جدول، لهجه
۲۲۷- شوید، دعوا، افعی
۲۲۸- گیسو، وحشت، تکیه
۲۲۹- اخمو، وسعت، ترشی
۲۳۰- صحنه، همدل، لانه
۲۳۱- دیزی، یتیم، مثلث، ثابت، تردد
۲۳۲- لامپ، پلاک، کالا، املا، اجیل
۲۳۳- کوزه، هراس، سراب، بابک، کوچک
۲۳۴- مدال، لاغر، رحمت، ترکش، شلغم
۲۳۵- مومن، نشاط، طناب، بلیت، تمام
۲۳۶- وجود، دانش، شریف، فردا، ابرو
۲۳۷- قاتل، لنگر، رابط، طلاق، قاشق
۲۳۸- مریض، ضریب، باطن، نجوا، امام
۲۳۹- توجه، هلال، لذیذ، ذغال، لیست
۲۴۰- دروغ، غبار، راست، تندر، رسید
۲۴۱- کارت، تحمل، لاله، هلاک، کودک، کامل
۲۴۲- قرمز، زانو، وزنه، همدم، موفق، مترو
۲۴۳- تعصب، باور، رمان، ناخن، نبات، نوار
۲۴۴- اهرم، مرمر، رهبر، روال، لولا، لشکر
۲۴۵- دوست، تراس، سیما، املت، تضاد، تنفس
۲۴۶- موقت، تولد، دشمن، نظام، مردم، مداد
۲۴۷- راکت، تلاش، شمسی، یوگا، امار، ارتش
۲۴۸- سایه، هنری، یکتا، اکبر، رییس، راوی
۲۴۹- دچار، ردیف، فشار، رژیم، مقصد، مولف
۲۵۰- شریک، کوبا، اسکی، یویو، ورزش، ویلا
۲۵۱- تخلف، فسفر، رکاب، باخت
۲۵۲- کوکو، وانت، تانک، کشیک
۲۵۳- امور، راسخ، خانم، معما
۲۵۴- مثبت، تنوع، عراق، قدیم
۲۵۵- بلوک، کادو، وخیم، مکعب
۲۵۶- گربه، هویت، تراش، شلنگ
۲۵۷- کافه، هالو، ورود، دیسک
۲۵۸- مهره، همکف، فرود، دوام
۲۵۹- برکت، تهیه، همگن، نجیب
۲۶۰- دولت، تخیل، لواش، شدید
۲۶۱- معلم، میله، هیات، تجسم، موزه
۲۶۲- دبیر، راسو، وداع، عمود، دورو
۲۶۳- کلاغ، غلظت، توان، نازک، کتلت
۲۶۴- بدنه، همزن، نجوم، مذهب، بهمن
۲۶۵- بانک، کفاش، شورش، شتاب، بارش
۲۶۶- منزل، لاشه، هاله، هیزم، مایه
۲۶۷- وفاق، قسمت، تنبل، لیمو، وحدت
۲۶۸- انبه، هدهد، دکور، رویا، ازاد
۲۶۹- کلنگ، گالن، نهال، لکلک، کمان
۲۷۰- سبزی، یشمی، یگان، نترس، سعدی
۲۷۱- کتاب، برنز، زحمت، تاسف، فندک
۲۷۲- اچار، رشوه، هستی، یدکی، یلدا
۲۷۳- مجرد، دوات، تنیس، سونا، ایام
۲۷۴- جایز، زمین، ناظم، مقوا، ارنج
۲۷۵- نبرد، دنیا، ابکی، یقین، نشان
۲۷۶- کنیز، زمان، نشست، تمیز، زرشک
۲۷۷- اذیت، تنبک، کاهو، وزین، نعنا
۲۷۸- بینا، انشا، امید، درخت، تعصب
۲۷۹- عدسی، یاری، یاور، روغن، نخاع
۲۸۰- ایین، نغمه، هسته، هزار، رسوا
۲۸۱- تصرف، فقیر، رفاه، هویج، جرات
۲۸۲- تمدن، نگار، ربات، تقدم، ماست
۲۸۳- خمیر، روزه، هجرت، تعهد، دوزخ
۲۸۴- واکس، سهام، موشک، کربن، نیرو
۲۸۵- بالغ، غلام، مسجد، دهان، نقاب
۲۸۶- صاحب، بخار، راحت، تخصص
۲۸۷- خطوط، طلسم، مقام، مریخ
۲۸۸- لوله، همزه، هدیه، هیکل
۲۸۹- مشهد، درشت، توهم، متهم
۲۹۰- تاجر، رالی، یواش، شربت
۲۹۱- دلقک، کاری، یکسو، واحد
۲۹۲- اردو، وکیل، لطیف، فیفا
۲۹۳- غروب، بالش، شفاف، فارغ
۲۹۴- سفید، دلیل، لحیم، مدرس
۲۹۵- مربی، یورش، شروع، عالم
۲۹۶- مرکز، زمرد، دفاع، علوم
۲۹۷- نایب، بخیه، هجوم، مومن
۲۹۸- زرنگ، گردو، واگن، نماز
۲۹۹- سلاح، حساب، بیان، نفیس
۳۰۰- تگرگ، گلیم، مالک، کاست
۳۰۱- سپاس، سیاه، همدل، لباس، ساده
۳۰۲- اخیر، رحیم، موسس، سرما، ارام
۳۰۳- کالا، اکثر، رحلت، تبرک، کولر
۳۰۴- خلال، لانه، هراس، سرنخ، خرده
۳۰۵- مداح، حدیث، ثابت، تبسم، مثلث
۳۰۶- رقیب، بشکه، هفته، همسر، روده
۳۰۷- خرما، اصلی، یتیم، مورخ، خاکی
۳۰۸- تفکر، ریال، لامپ، پاکت، تحول
۳۰۹- بقال، لوکس، ساخت، تقلب، بورس
۳۱۰- مثال، لاغر، رحمت، تمام، مسیر
۳۱۱- ترمز، زبان، نجوا، ایست، تلفن
۳۱۲- دانا، امان، نوین، نخود، دامن
۳۱۳- بالا، ابرو، وضوح، حبیب، بازو
۳۱۴- بنفش، شاهد، دعوت، تعصب، باید
۳۱۵- نقطه، هلال، لیتر، روان، نازل
۳۱۶- خلوت، توبه، هلاک، کلوخ، خنده
۳۱۷- اسیب، باعث، ثبات، تنها، اثاث
۳۱۸- اعضا، ابله، همدم، مربا، اگاه
۳۱۹- میهن، ناجی، یکتا، اکرم، محلی
۳۲۰- شریف، فانی، یوگا، ارتش، شخصی
۳۲۱- بدهی، یویو، واسط، طناب، بانو
۳۲۲- تحرک، کبود، دفتر، راست، تردد
۳۲۳- شهرک، کودک، کباب، بخشش، شریک
۳۲۴- درون، ناشر، ریسک، کلید، دلار
۳۲۵- سپید، درست، توقف، فارس، ساعت
۳۲۶- سوار، روکش، عروس، سازش
۳۲۷- شجاع، عوام، مدار، ریزش، شبنم
۳۲۸- جاهل، لحظه، هالو، وراج، جمعه
۳۲۹- دچار، رهبر، رکود، درصد، داور
۳۳۰- لاله، همکف، فردا، اجیل، لحاف
۳۳۱- سرعت، تولد، دشمن، نوار، رییس، رسید
۳۳۲- همگن، نقشه، هویت، توهم، موزه، مجله
۳۳۳- مواج، جامع، علاج، جودو، وخیم، وداع
۳۳۴- وصیت، تجسم، مودب، باطن، نیکو، نسیم
۳۳۵- ماسه، همزن، نژاد، دریا، امام، انتن
۳۳۶- باور، راکت، تلفظ، ظریف، فریب، فرصت
۳۳۷- شیفت، تنوع، عطسه، هیات، ترکش، تجمع
۳۳۸- خالق، قدیم، مخزن، ناظر، راسخ، رژیم
۳۳۹- شوید، دورو، وارث، ثروت، تراش، ترسو
۳۴۰- سویا، انبه، هدهد، دانش، شانس، شعله
۳۴۱- دبیر، رویا، اذان، نظام، معبد، معما
۳۴۲- شوهر، روال، لواش، شهاب، بارش، بلبل
۳۴۳- هیزم، موکت، ترور، رکاب، بوسه، بیات
۳۴۴- کویر، رسمی، یشمی، یگان، نازک، نشتی
۳۴۵- سرود، دروغ، غریب، بابک، کرفس، کلاغ
۳۴۶- صحنه، هاله، هستی، یقین، ناقص، نمره
۳۴۷- امین، نشست، تضاد، دوام، مقوا، محبت
۳۴۸- مجرم، موکل، لولا، اواز، زمزم، زگیل
۳۴۹- نجات، تمبر، رابط، طاقت، توان، تصور
۳۵۰- وزنه، هنری، یدکی، یاور، راسو، راضی
۳۵۱- فروش، شغال، لایه، هزار، ردیف، رسول
۳۵۲- سونا، اچار، رایج، جالب، بوکس، بلور
۳۵۳- کشیک، کلفت، تمدن، نجوم، ماسک، مثبت
۳۵۴- فرار، رشوه، هسته، هجرت، تخلف، تازه
۳۵۵- ماهر، رسوا، ایدا، الان، ناظم، نعنا
۳۵۶- واشر، روزه، هویج، جلاد، دارو، درجه
۳۵۷- ازاد، دقیق، قرمز، زیبا، اجزا، اتاق
۳۵۸- عاشق، قصاب، بلوچ، چنان، نخاع، نجیب
۳۵۹- بانک، کبیر، ربات، تمشک، کاسب، کادر
۳۶۰- تفنگ، گراز، زالو، وحدت، تهمت، تمیز
۳۶۱- واضح، حباب، برزخ، خروس، سمنو، سراب
۳۶۲- رازی، یلدا، اهلی، یکسو، وزیر، ویزا
۳۶۳- شکار، راحت، تنبک، کشیش، شورش، شرکت
۳۶۴- کاشف، فاسد، دکان، نبات، تانک، تعهد
۳۶۵- ستون، نرمش، شاغل، لکلک، کرکس، کفاش
۳۶۶- منظم، مجری، یاری، یواش، شلغم، شادی
۳۶۷- سبزی، یورش، شعار، روشن، نترس، نقاش
۳۶۸- قبله، هجوم، مترو، واکس، سابق، سالم
۳۶۹- غروب، بابا، اغاز، زیاد، دماغ، دعوا
۳۷۰- حافظ، ظالم، مجلس، سبوس، سلاح، سرهم
۳۷۱- راسو، جستن
۳۷۲- اپرا، مروج
۳۷۳- رویا، ایست
۳۷۴- عودت، جدیت
۳۷۵- قدغن، اغما
۳۷۶- بریل، تیشه، ترشک
۳۷۷- جاری، فریب، فاتح
۳۷۸- دلیر، بیات، بلوا
۳۷۹- افسر، اسکی، افضل
۳۸۰- پوپک، سپاس، سویا
۳۸۱- تنبک، بقچه، چنته
۳۸۲- مودب، دکتر، تامل
۳۸۳- ملوس، وجین، یشمی
۳۸۴- غلیظ، یویو، یاغی
۳۸۵- نطفه، فواد، اینه
۳۸۶- پوزه، هاشم، ورزش
۳۸۷- اهرم، مفید، هستی
۳۸۸- ماسک، کشیش، اشتی
۳۸۹- ساقط، طراح، اتکا
۳۹۰- زکام، متین، کافی
۳۹۱- جادو، غلاف، بهار
۳۹۲- دراز، چیره، قدرت
۳۹۳- دیزل، هلیم، شفیع
۳۹۴- منفک، پوند، سکنه
۳۹۵- کنیز، بانو، وانت
۳۹۶- تسلا، کاکا، اجزا
۳۹۷- استر، کفتر، مدار
۳۹۸- گیسو، زالو، یارو
۳۹۹- جزئی، پشتی، شالی
۴۰۰- نثار، رعیت، تقاص
۴۰۱- مردد، دلبر، روزه
۴۰۲- سیال، لیته، هوار
۴۰۳- ریشو، وفاق، قیصر
۴۰۴- لعنت، نقشه، مهلک
۴۰۵- مذاق، اشعه، نهال
۴۰۶- غافل، فخار، ارجح
۴۰۷- راست، ساری، خیلی
۴۰۸- باله، قاطع، تمیز
۴۰۹- وسطی، مجاب، تخته
۴۱۰- دروس، پارچ، بهشت
۴۱۱- زبون، رقاص، تصرف
۴۱۲- مذکر، رنده، هالو، وخیم
۴۱۳- مورب، بخیه، هژیر، رجیم
۴۱۴- کایت، تمشک، کفاش، شریک
۴۱۵- غرفه، هرمز، زرشک، کلاغ
۴۱۶- انتن، نگاه، انیس، سلاح
۴۱۷- حروف، فاسد، خرما، ابسه
۴۱۸- نوید، دیلم، کودک، کالج
۴۱۹- مجدد، دارو، وصله، هاجر
۴۲۰- اغلب، بافت، تورم، ملغی
۴۲۱- تقوی، یاری، یکتا، اسقف
۴۲۲- ورطه، اهنگ، رحلت، لنگر
۴۲۳- پلان، جنود، لیسه، ساده
۴۲۴- سگدو، روده، گونی، نفهم
۴۲۵- کفیر، رویه، همکف، فیبر
۴۲۶- چربی، یراق، قسطی، یکدل
۴۲۷- امور، رکوع، علنی، یگان
۴۲۸- قیچی، کاسب، ماخذ، حفاظ
۴۲۹- ناقص، تابع، تعهد، جعفر
۴۳۰- ازلی، خاتم، کاری، واکس
۴۳۱- وزوز، زبان، نکته، همسو، زبده
۴۳۲- افات، تگرگ، گرما، اسیا، تنها
۴۳۳- هدیه، هیزم، مبدل، عهده، هاله
۴۳۴- برون، نازل، لحیم، وبال، لقمه
۴۳۵- زورق، قرار، مرور، رجوع، قاطر
۴۳۶- خالق، قاتل، سینه، هفته، قلعه
۴۳۷- سیرت، تقلا، ادعا، اصیل، لواش، شانس
۴۳۸- عامی، یعنی، یواش، شمیم، مخزن، نخاع
۴۳۹- مسبب، بهار، ربات، تهمت، تکیه، هجوم، هزار
۴۴۰- گیاه، هجده، همدم، مظفر، رامش، شلنگ، شنبه
۴۴۱- خشیت، ایمن
۴۴۲- فرسخ، حسود
۴۴۳- تملق، ملکه
۴۴۴- غیور، کوچه
۴۴۵- کاظم، مظهر
۴۴۶- پنبه، مبرا، منجی
۴۴۷- حصیر، غیاب، غصبی
۴۴۸- کلبه، غبغب، غلام
۴۴۹- معرض، برفی، بعید
۴۵۰- مدید، شیهه، شدید
۴۵۱- فیله، لخته، تحفه
۴۵۲- دلمه، مردم، دیدن
۴۵۳- قیمت، مربی، باقی
۴۵۴- سپاه، ادله، لیست
۴۵۵- انور، وارد، روان
۴۵۶- فکور، روال، کوبا
۴۵۷- فانی، یتیم، افعی
۴۵۸- نفرت، تراش، فیفا
۴۵۹- پررو، وداع، رویا
۴۶۰- عراق، قبیل، رضوی
۴۶۱- توجه، ابوی، لجوج
۴۶۲- حرفه، یورش، سوره
۴۶۳- سازش، مشاع، سماق
۴۶۴- صداق، عودت، چندش
۴۶۵- مودب، محور، بلور
۴۶۶- دوام، نجوم، گندم
۴۶۷- مصدق، خلاق، مشوق
۴۶۸- ارده، مهره، خطبه
۴۶۹- تدبر، اختر، شعور
۴۷۰- پوشش، شیار، ریمل
۴۷۱- زوجه، هدهد، دیگر
۴۷۲- چکمه، هستی، یویو
۴۷۳- فقرا، انگل، لادن
۴۷۴- مصدع، دوده، زهره
۴۷۵- زارع، رقیب، قبول
۴۷۶- محرم، رییس، مسگر
۴۷۷- نفیس، یمین، منان
۴۷۸- رواج، اسیه، پلنگ
۴۷۹- فشنگ، سرخس، بیوک
۴۸۰- بخشش، ثعلب، شفیع
۴۸۱- حرام، واهی، کارت
۴۸۲- ارشد، دائم، مصلی، یلدا
۴۸۳- زیاد، دارت، تشتک، کنیز
۴۸۴- قاری، یاور، رجال، لایق
۴۸۵- هرگز، زلال، لهجه، هفده
۴۸۶- سایز، زینب، شاخص، صحنه
۴۸۷- راسخ، خمار، جانب، بسان
۴۸۸- ناتو، ولرم، مایه، هجرت
۴۸۹- کاغذ، ذکور، رفیع، عوام
۴۹۰- خیره، هسته، همزه، هژیر
۴۹۱- متین، نوار، رسوخ، خفتن
۴۹۲- ادبی، تیمم، درصد، صدمه
۴۹۳- سمبه، بهمن، مخفی، فتنه
۴۹۴- جرقه، سهیم، رحلت، لطمه
۴۹۵- همدل، لعنت، تقلب، بارو
۴۹۶- لیسه، هالو، وخیم، موکت
۴۹۷- ناظر، رباب، بربر، رکعت
۴۹۸- صامت، مخفف، گردو، باجی
۴۹۹- سوسن، بشکن، اخرت، ترقی
۵۰۰- ویزا، شبان، کنون، قرین
۵۰۱- باور، رازی، یکان، نصیب، روغن
۵۰۲- هبوط، طلسم، مشیت، توله، طاقت
۵۰۳- مشوش، شهرت، تمبک، رمال، لشکر
۵۰۴- ورثه، هنری، یکتا، موبد، دفاع
۵۰۵- نثار، رفتن، زنگی، یکسو، رسمی
۵۰۶- حشمت، تقدم، زیور، رحیم، تذکر
۵۰۷- قرون، نقطه، هاجر، روشن، ناسا، احمق
۵۰۸- لکلک، کاشف، فترت، توشه، همتا، اصول
۵۰۹- نوبر، راهب، بدیع، علاج، جواب، برون، بناب
۵۱۰- کاسه، هرات، تمنا، اترک، کلمه، هلاک، هویت
۵۱۱- مینا، بنفش
۵۱۲- مشخص، زخمی
۵۱۳- حسام، کاهن
۵۱۴- موجز، مجلس
۵۱۵- مفید، تیرک
۵۱۶- معاف، سالم، سعدی
۵۱۷- سواد، دانه، دودل
۵۱۸- پونز، چنجه، چوبه
۵۱۹- جرات، یاغی، یراق
۵۲۰- زکات، بافت، بکسل
۵۲۱- منصف، صیاد، اخمو
۵۲۲- والی، فنون، وقوع
۵۲۳- بدهی، هویج، یابو
۵۲۴- عادت، دفتر، تبعه
۵۲۵- فحطی، طبقه، قرقی
۵۲۶- موقت، توصل، واکس
۵۲۷- عالم، ملیت، اذری
۵۲۸- شفاف، فغان، فردا
۵۲۹- جاشو، ویلا، امال
۵۳۰- تیره، همین، یاری
۵۳۱- معلم، قلعه، سمعک
۵۳۲- تخطی، فاخر، شاخه
۵۳۳- مخچه، میخک، تشخص
۵۳۴- نراق، گاری، نارو
۵۳۵- غلام، حجله، اولی
۵۳۶- نحوه، شجره، هدیه
۵۳۷- شانه، دایه، شنبه
۵۳۸- قطاب، کباب، مخرب
۵۳۹- حیات، حیرت، کسوت
۵۴۰- تفرق، قطبی، یورش
۵۴۱- مویز، زینت، تفضل
۵۴۲- نزار، رکود، دمار
۵۴۳- انبه، همکف، فضول
۵۴۴- گرده، دیزل، خلیج
۵۴۵- لغزش، زادن، بنیه
۵۴۶- عابر، بقیع، شعار
۵۴۷- رایج، یکجا، صالح
۵۴۸- مسیر، نئون، چنان
۵۴۹- مشنگ، شئون، تونل
۵۵۰- دلاک، مرشد، خدمه
۵۵۱- مغرب، ملنگ، بسیج
۵۵۲- سریع، عامی، یدکی، یونس
۵۵۳- دباغ، غبطه، هزار، رشید
۵۵۴- رکوع، عشاق، قدوم، معطر
۵۵۵- ستیز، زاری، یتیم، مماس
۵۵۶- ورزش، شروط، چرخه، هجوم
۵۵۷- معطل، لباس، تعهد، دلال
۵۵۸- جبهه، هنوز، خبره، هاون
۵۵۹- جنبش، شوفر، رمان، نعنا
۵۶۰- ارشه، هتاک، کفیر، رزرو
۵۶۱- نازک، کادر، رانش، شکار
۵۶۲- لحاف، تفرج، حکمت، مسجد
۵۶۳- سکوت، متحد، کوکب، کژدم
۵۶۴- پادو، بوکس، اندر، درست
۵۶۵- کروی، یاوه، همام، ماما
۵۶۶- قاضی، یکدل، لهجه، همزه
۵۶۷- پوند، دولت، توسن، نروژ
۵۶۸- دارت، یلدا، کرنر، مجسم
۵۶۹- تحول، نوپا، مدید، جزیه
۵۷۰- حروف، عطسه، مجید، اسبق
۵۷۱- اخور، راسو، واگن، نجوا، روان
۵۷۲- منفذ، ذکور، ریال، لازم، ذغال
۵۷۳- تلاش، شالی، یعنی، متاع، عزیز
۵۷۴- مکمل، لوزی، یشمی، حمار، رفیع
۵۷۵- حامد، درشت، مرمت، تاخت، درخت
۵۷۶- تباه، هیات، نهاد، دقیق، هدهد
۵۷۷- سینی، یغما، اژدر، رجال، لامپ، پرنس
۵۷۸- چیره، همگن، نامی، یکتا، انشا، اینچ
۵۷۹- کلیه، هفته، هجده، هالو، وارد، دلقک، دیده
۵۸۰- موکت، تجرد، دعوت، تبسم، متمم، متهم، مشهد
۵۸۱- شکیل، کیفر
۵۸۲- ابجد، وجهه
۵۸۳- رسوا، مومن
۵۸۴- عرصه، اصغر
۵۸۵- مکعب، تعمق
۵۸۶- برنز، منزه، مرام
۵۸۷- ناصر، مصدق، ماله
۵۸۸- ظنین، قیاس، قناد
۵۸۹- رباط، جایز، جبار
۵۹۰- طالب، پلاس، پاشا
۵۹۱- ضخیم، یورو، راضی
۵۹۲- یوسف، سرحد، حدید
۵۹۳- شهرت، راحل، حاشا
۵۹۴- شیوه، وحشی، شیشه
۵۹۵- کنیز، یواش، اسکن
۵۹۶- سبقت، تجدد، بلند
۵۹۷- حالا، اینه، ایمن
۵۹۸- منوط، طاهر، نمره
۵۹۹- ساقه، همان، اپرا
۶۰۰- چکمه، هوار، کاکا
۶۰۱- تحقق، ساحت، فاحش
۶۰۲- ماهر، نماد، مواج
۶۰۳- مدرس، مخدر، فندک
۶۰۴- خموش، مخمر، تعمد
۶۰۵- اخمو، شاخص، ناخن
۶۰۶- عینک، شریک، شکاک
۶۰۷- سلام، معلم، مودم
۶۰۸- ناشی، بعدی، قوطی
۶۰۹- چوبی، کاری، کافی
۶۱۰- ندرت، تکلم، محبت
۶۱۱- پپسی، یابو، وزوز
۶۱۲- لابی، یقین، نفوذ
۶۱۳- مرئی، یوگا، اسیب
۶۱۴- اسیا، یکسو، شوهر
۶۱۵- ترسو، سرمه، بهجت
۶۱۶- مصوب، واصل، بلوا
۶۱۷- دعوی، وحدت، فترت
۶۱۸- ستاد، اسوه، چیلر
۶۱۹- تشکر، تسلط، بیضی
۶۲۰- روکش، سرود، چنگک
۶۲۱- ترشی، توسط، صدمه
۶۲۲- نبرد، دوری، یاغی، یکان
۶۲۳- لیلا، احمد، دکور، روان
۶۲۴- نخست، تبعه، همدم، مردن
۶۲۵- شیفت، تارک، کالا، ارزش
۶۲۶- بشیر، رسوب، بشکه، هبوط
۶۲۷- غیرت، ترشک، ریشو، واشر
۶۲۸- بوفه، هسته، خورش، شستن
۶۲۹- تکیه، هرگز، زیره، همکف
۶۳۰- کوسه، هاجر، رودل، لجوج
۶۳۱- منفی، یدکی، یکسر، رخنه
۶۳۲- لانه، پهنه، اغوا، واهی
۶۳۳- معاف، مفاد، عیاش، ایده
۶۳۴- بیشه، رهبر، یارو، رزرو
۶۳۵- اهار، رسول، لیمو، والا
۶۳۶- نقاب، بنیه، هجوم، معین
۶۳۷- عظمی، یتیم، ماسه، همین
۶۳۸- پویا، مبهم، زلال، عنان
۶۳۹- غنچه، سعود، سپری، مجلس
۶۴۰- رسید، الکل، تابع، مسلم
۶۴۱- قناص، صامت، تقبل، لایق، صندل
۶۴۲- درنگ، گنبد، دلاک، کارد، گمرک
۶۴۳- حدقه، هلاک، کاهش، زحمت، تمشک
۶۴۴- تیرک، کنگر، رامش، فتنه، هاشم
۶۴۵- ساکت، تجمل، هلیم، مصور، تقدم
۶۴۶- صادق، قطاب، فندق، قطعه، قاشق
۶۴۷- عروق، قاضی، یاغی، یاری، یراق، قانع
۶۴۸- سمبل، لامپ، پوپک، کلان، نهضت، تماس
۶۴۹- بیمه، هتاک، کاشی، یکتا، اذیت، تصلب، تمبک
۶۵۰- شیار، رقیق، قدیم، مترو، واکس، سریش، سماق
۶۵۱- قربت، عبور
۶۵۲- زینب، منفک
۶۵۳- جاشو، اشتی
۶۵۴- پسین، گیوه
۶۵۵- غوره، ارزن
۶۵۶- طفره، ترقی، تفرج
۶۵۷- همسو، جسور، جمله
۶۵۸- موقت، لقمه، لولا
۶۵۹- فواد، بارز، بوکس
۶۶۰- پاچه، دچار، داخل
۶۶۱- نوین، یویو، یعنی
۶۶۲- وفور، وقوع، وجوه
۶۶۳- یاوه، وکیل، یمین
۶۶۴- مجرد، رباط، احمق
۶۶۵- ابرو، ریسک، سلاح
۶۶۶- مدید، دیگر، دانگ
۶۶۷- لولو، وادی، واجد
۶۶۸- حسرت، تشتک، ساخت
۶۶۹- زاری، یکجا، ارنج
۶۷۰- اعظم، مودب، عمود
۶۷۱- مشنگ، منشی، زرشک
۶۷۲- رعنا، شاعر، خدعه
۶۷۳- توسن، تقوا، اغوش
۶۷۴- بشاش، حاشا، گوشت
۶۷۵- ظنین، ملنگ، اینه
۶۷۶- تفنن، خزان، جستن
۶۷۷- فلفل، تغزل، حلال
۶۷۸- نرگس، عروس، میکس
۶۷۹- مضرب، اغلب، مذهب
۶۸۰- مهوش، شهین، نوکر
۶۸۱- شلیل، لنگر، رسوا
۶۸۲- هنری، یغما، ارتش
۶۸۳- ساعد، دلیل، لحظه
۶۸۴- خطبه، بارو، دوئل
۶۸۵- رابط، برکت، تتمه
۶۸۶- کلید، یواش، عشوه
۶۸۷- پیله، لاله، مهیج
۶۸۸- ازاد، دنیا، فضول
۶۸۹- خیار، تعلم، رکود
۶۹۰- وانت، مظان، شیشه
۶۹۱- طاقت، جنگی، جدار
۶۹۲- الگو، ورزش، شکار، رویا
۶۹۳- صاحب، برنز، زیور، رقاص
۶۹۴- محقر، رنده، هژیر، رحیم
۶۹۵- خاطی، یکان، نادر، راسخ
۶۹۶- متاع، عقیق، متین، نسیه
۶۹۷- روکش، شیوع، روشن، نروژ
۶۹۸- اعلم، مقصر، رعیت، تعصب
۶۹۹- قیمه، هجده، هاله، هدیه
۷۰۰- ابکش، شکاک، کرفس، سابق
۷۰۱- موکت، تصرف، فکور، رضوی
۷۰۲- طالع، وعده، اغاز، الهه
۷۰۳- فانی، ریشه، اخوی، واهی
۷۰۴- فیبر، پرنس، یگان، ابسه
۷۰۵- جهنم، مادر، راسو، وجود
۷۰۶- اثار، رزرو، واحد، دوری
۷۰۷- دامن، نهار، ریال، لوزی
۷۰۸- حریص، اشعه، املا، سرعت
۷۰۹- شمال، گشاد، کیسه، رتوش
۷۱۰- عدول، چوبی، خصوص، لعنت
۷۱۱- کیوی، یقین، ناظم، ملاک، یتیم
۷۱۲- غیبت، تحمل، لغزش، شلوغ، تلاش
۷۱۳- خفاش، شمسی، یدکی، نخست، تکیه
۷۱۴- مدور، رفیع، عماد، امپر، روده
۷۱۵- نجوا، اواز، قشنگ، گلاب، اهنگ
۷۱۶- بذله، هسته، سوری، یاور، هستی
۷۱۷- ورقه، هالو، وافی، یلدا، اسیا، اردو
۷۱۸- کاکا، اینک، کولر، رفیق، قائل، لکلک
۷۱۹- رودل، لیمو، واصل، لیلا، اعضا، اخگر، اخمو
۷۲۰- نفقه، هیات، تعفن، نازل، لایق، قدغن، قسمت
۷۲۱- کاوش
۷۲۲- ماکت
۷۲۳- مقام
۷۲۴- حریم
۷۲۵- کاکل، لیته
۷۲۶- سلول، لابی
۷۲۷- کشور، راضی
۷۲۸- تیوپ، پررو
۷۲۹- زهره، هویج، جهاز
۷۳۰- مخلص، صراف، فیلم
۷۳۱- منفک، کلاه، هیزم
۷۳۲- شانس، ستیز، زایش
۷۳۳- حجره، هرات، تبار
۷۳۴- وزوز، زگیل، لذیذ
۷۳۵- صدور، روزی، یکتا
۷۳۶- نمره، همدم، ماله
۷۳۷- شاخص، صیقل، لحیم، مشوش
۷۳۸- سرشت، تبعه، همام، موسس
۷۳۹- تمدن، نزاع، عجله، هویت
۷۴۰- تحجر، رمال، لقمه، هجرت
۷۴۱- بنان، نازک، کاهن، نسیب، بانک
۷۴۲- تشهد، دوده، هلیم، مالت، تیله
۷۴۳- سمبه، همسر، ردیف، فارس، سردر
۷۴۴- گران، ناشر، رامش، شلنگ، گوهر
۷۴۵- بارش، شباب، بسیج، جذاب، بناب
۷۴۶- تدبر، ریشو، وقوع، عمود، دارت
۷۴۷- بالن، نوبه، هفته، همان، نصیب
۷۴۸- پوشک، کتان، نبات، ترشک، کلیپ
۷۴۹- اصغر، رسمی، یوگا، اندر، رعنا
۷۵۰- فرار، رخوت، توام، محلی، یوسف
۷۵۱- کرفس، فرچه، رهبر
۷۵۲- اینه، نسیم، عموم
۷۵۳- نگین، یدکی، تیزر
۷۵۴- زیاد، اعظم، ممتد
۷۵۵- روغن، غریق، رقفه
۷۵۶- سایت، پودر، خطور
۷۵۷- نخست، حامل، تمیز
۷۵۸- نادر، هسته، مالک
۷۵۹- رویا، طباخ، دروس
۷۶۰- خصلت، خروج، همان
۷۶۱- ردیف، فانی، یقین، نثار
۷۶۲- معاف، فارس، ساخت، تقدم
۷۶۳- عامه، هبوط، طنین، نخاع
۷۶۴- دنبه، هیزم، مریخ، خورد
۷۶۵- واگن، نمره، همپا، الگو
۷۶۶- عقیق، قمار، نقال، لباس
۷۶۷- توقع، علوی، پوپک، کبود
۷۶۸- اعضا، ادبی، شعور، رابط
۷۶۹- مومن، نسوز، زنگی، یاور
۷۷۰- خطمی، یویو، وسعت، تخطی
۷۷۱- حشره، هویت، ترحم، موشک
۷۷۲- شاکی، سینا، اسکن، کساد
۷۷۳- مطیع، یعنی، طالب، لذیذ
۷۷۴- تکدر، ترکه، کروی، واهی
۷۷۵- موثر، راست، تصرف، فخیم
۷۷۶- وزین، ناشر، راغب، بدنی
۷۷۷- جوشش، شلاق، قهوه، هاله
۷۷۸- برفک، اهدا، قرون، مرده
۷۷۹- ساده، جبال، شیره، دلقک
۷۸۰- فاتح، نساج، قاره، ماشه
۷۸۱- نعمت، تقاص، صفات، تدین، تهمت
۷۸۲- مضحک، کوبا، اماس، سالم، کرکس
۷۸۳- جویا، امجد، دوست، خجول، لخته
۷۸۴- نهیب، بریل، لطیف، چنین، نافذ
۷۸۵- مدفن، نجیب، خلیل، لیتر، نهال
۷۸۶- قاشق، قابل، زمرد، دولت، قناد
۷۸۷- مشکل، لیست، تقدس، سفیر، رکعت، تحکم
۷۸۸- مقوا، الفت، توجه، هلاک، کیسه، هجوم
۷۸۹- رتوش، شبکه، هیبت، تیوپ، پاکت، تحیر، تکیه
۷۹۰- املا، اترک، کنیز، زمان، نوین، ناسا، نازک
۷۹۱- منها، اغما، صندل، لامپ
۷۹۲- کوبا، اکنه، کوشش، شانه
۷۹۳- مورب، بنده، روغن، نقدی
۷۹۴- فاضل، لشکر، زاری، یدکی
۷۹۵- جهنم، مسلط، بهجت، تسلی
۷۹۶- بساط، طناب، نسیه، همان
۷۹۷- تمتع، عاجل، سمنو، واجب
۷۹۸- منفذ، ذرات، جنود، دلاک
۷۹۹- پوپک، کریه، بوفه، هلیم
۸۰۰- سرخه، هوار، کرچک، کلام
۸۰۱- فیلم، موثر، ریسک، کهیر
۸۰۲- بایت، تقعر، رویا، اتاق
۸۰۳- خدام، مصدع، عابد، دنده
۸۰۴- توری، یغما، اسکن، نجوم
۸۰۵- نسخه، هرات، تنفر، راست
۸۰۶- زالو، وافی، یاوه، هلال
۸۰۷- رئوس، سوار، رسوم، مرئی
۸۰۸- کلید، دفاع، عفیف، فیله
۸۰۹- گنبد، دکان، نساج، جانی
۸۱۰- ژیان، نماد، دلال، لحیم
۸۱۱- شهود، ردیف، هفته، تافت
۸۱۲- خیمه، مهیج، یواش، امجد
۸۱۳- نجار، تراش، جواد، انشا
۸۱۴- چربی، دیزل، رسوخ، والک
۸۱۵- تانک، شکاف، ایمن، محفل
۸۱۶- منظر، قرعه، نادر، درهم
۸۱۷- مکدر، سرود، کدام، اقدس
۸۱۸- مرسی، بیان، روال، اینک
۸۱۹- وضوح، زحمت، ضدیت، یکتا
۸۲۰- باله، دهان، اینچ، نعنا
۸۲۱- کلاغ، غیور، رجیم، منتج
۸۲۲- جدال، لطیف، فعال، لقمه
۸۲۳- موجز، زنده، همسو، وصیت
۸۲۴- لاشه، هراس، سعدی، یارو
۸۲۵- بعثت، تابع، عجیب، بینش
۸۲۶- مثبت، تکفل، لخته، هاون
۸۲۷- میخی، یابو، واجد، دیلم
۸۲۸- تمشک، کلکل، لیسه، هالو
۸۲۹- مربا، اهرم، مضحک، کلنگ
۸۳۰- رالی، یورش، شعله، هرگز
۸۳۱- مبدل، تذکر، مریض، تربت
۸۳۲- حضار، تعلم، جلال، غیبت
۸۳۳- واقع، یکسو، همگن، ندار
۸۳۴- حرام، صیقل، سلاخ، نعمت
۸۳۵- دوره، حمزه، نوکر، بخار
۸۳۶- کاظم، لاغر، دارا، رسید
۸۳۷- لباس، نبشی، بارش، شامخ
۸۳۸- عیال، ناصر، گردش، ثابت
۸۳۹- واکس، لیمو، امام، غافل
۸۴۰- جعفر، خفیف، پرنس، تفضل
۸۴۱- تورق، قرمز، زرده، هویت، قطره
۸۴۲- دلمه، هسته، هاله، هدهد، هفده
۸۴۳- دانا، اسید، دفتر، رشید، اخور
۸۴۴- منوط، طاقت، ترشی، یتیم، طوطی
۸۴۵- مزاح، حربه، همکف، فهیم، حروف
۸۴۶- خلقت، تیشه، هزار، راسخ، تمبر
۸۴۷- ابرو، وحشت، توحد، دعوا، وجود
۸۴۸- بخشش، شبدر، رولت، تحدب، شربت
۸۴۹- بعضی، یویو، وفاق، قصاب، یراق
۸۵۰- علیل، لابد، دامن، نخاع، لادن
۸۵۱- عجول، لایه، همزن، تعقل، لانه
۸۵۲- شفقت، تطور، رکاب، بشره، هیبت
۸۵۳- احمق، قلاب، باطل، خارش، شالی
۸۵۴- بومی، یوسف، فرود، دبیر، روده
۸۵۵- تایر، رقاص، صعود، رتوش، شادی
۸۵۶- تیمم، مجله، همدم، ستاد، دخمه
۸۵۷- جلاد، داخل، لجوج، تجمل، لهجه
۸۵۸- کلبه، همین، نیرو، عکاس، سطوح
۸۵۹- دقیق، قبیل، لواش، ادمک، کاشف
۸۶۰- کتری، یلخی، یگان، نکات، ترنج
۸۶۱- سارا، احیا، تمدن، نواب، امین
۸۶۲- گارد، دائم، مویز، زنگی، دراز
۸۶۳- رسوب، بوسه، بسته، هیکل، بشکه
۸۶۴- ملبس، سبیل، فشار، راکت، سمور
۸۶۵- بابل، لوزی، اهلی، یمین، لابی
۸۶۶- برزن، ناتو، سفیر، راحل، ناشر
۸۶۷- تمنا، الحق، بذاق، قطاب، اسبق
۸۶۸- حباب، بزرگ، پشمی، یکجا، بانی
۸۶۹- تانی، یشمی، کلان، نسوز، یقین
۸۷۰- وحید، دارو، قابل، لکنت، دوئل
۸۷۱- اغاز، زینت، تیرک، کنیز، زکات، تسلا
۸۷۲- قوری، یدکی، یکدل، لوده، هاشم، متفق
۸۷۳- ملاج، جبهه، هجوم، مقوی، یاور، رژیم
۸۷۴- فلاح، حضور، راسو، وادی، یوگا، اسقف
۸۷۵- عیدی، یورو، وسطی، یکان، نسیب، بدیع
۸۷۶- رغبت، تقاص، صفات، تشتک، کیوی، یکسر
۸۷۷- ابدی، یعنی، یاغی، یاری، یاوه، همپا
۸۷۸- منصب، بانه، هلال، لیلی، یلدا، افخم
۸۷۹- کاهل، لاله، هادی، یغما، اونگ، گمرک
۸۸۰- نظام، مماس، سینی، یونس، سرهم، میهن
۸۸۱- تنزل، لایق، قرون، نهان، ناطق، قنات، قاشق
۸۸۲- نرگس، سرکش، شعبه، هرات، تحرک، کودن، کاهش
۸۸۳- کباب، بیشه، هدیه، هیزم، مجرد، دیسک، دشنه
۸۸۴- مجزا، ایدا، اکید، دایه، هجده، هلیم، همتا
۸۸۵- سراب، بالا، افشا، ایاب، بایت، تراس، تنها
۸۸۶- شبنم، مشقی، یواش، شکیل، لولا، ارتش، ادبی
۸۸۷- مالک، کشیک، کاسه، همدل، لنگر، رحیم، ریسک
۸۸۸- بیوک، کیسه، هرمز، زیاد، دهات، تقلب، تسمه
۸۸۹- رواج، جوشش، شیاف، فریب، بلور، رهبر، ریزش
۸۹۰- دختر، رعشه، هیات، تخطی، یکتا، ابجد، اگاه
۸۹۱- نمود، روغن
۸۹۲- پیست، وسیع
۸۹۳- اداب، قاره
۸۹۴- قائم، شئون، شاهی
۸۹۵- جرعه، طعام، طراح
۸۹۶- باطن، قطبی، قالی
۸۹۷- قادر، داور، ورقه
۸۹۸- نفقه، قهوه، وانت
۸۹۹- نگین، یابو، برنج
۹۰۰- ستور، راوی، ترسو
۹۰۱- تشرف، فرصت، شاخص
۹۰۲- تمام، ماهی، ملکه
۹۰۳- نهیب، کاهن، جاهد
۹۰۴- امال، تامل، حامی
۹۰۵- نزار، دیزل، ویزا
۹۰۶- مهلت، ساکت، حسرت
۹۰۷- ابزی، سپری، پشتی
۹۰۸- حبشه، جلوه، کوزه
۹۰۹- چایی، یکسو، ورید
۹۱۰- ربات، توبه، همگن
۹۱۱- سرخه، هبوط، طفره
۹۱۲- عزیز، یورش، اشنا
۹۱۳- حشمت، مجهز، وزیر
۹۱۴- ندرت، رسمی، پیسی
۹۱۵- حصول، کلنل، کرفس
۹۱۶- مطیع، بقچه، تردد
۹۱۷- رکعت، خندق، سعدی
۹۱۸- پوست، تیغه، هویت، تایپ
۹۱۹- خصال، لیسه، هتاک، کلوخ
۹۲۰- کودک، کاظم، ململ، لکلک
۹۲۱- تعدد، دکتر، معلق، قاتل
۹۲۲- دخیل، لوکس، تخلف، فلکه
۹۲۳- بصیر، رالی، حصبه، هاله
۹۲۴- فطرت، توسل، مطرب، بیست
۹۲۵- اخوی، یتیم، بخیه، هویج
۹۲۶- غلات، تقبل، لباس، سالن
۹۲۷- نازک، کثیف، فاخر، رباب
۹۲۸- بارق، قمار، روده، همام
۹۲۹- بایر، رجوع، عجله، هزار
۹۳۰- نایب، بلوط، طنین، نیاز
۹۳۱- تارک، تکبر، اژدر، دوره
۹۳۲- مردم، خمود، ریمل، مبدا
۹۳۳- مشرق، تقلا، شجاع، الاغ
۹۳۴- مودب، ابپز، وهله، لازم
۹۳۵- پیدا، بانک، یراق، الکل
۹۳۶- عقیم، مدرس، ستبر، ریشه
۹۳۷- قشون، نجات، تحمل، لانه
۹۳۸- طلسم، منقل، لیته، هندل
۹۳۹- مشرف، فاقد، دشمن، نوبت
۹۴۰- ابری، یویو، ولرم، متلک
۹۴۱- مرحم، توسط، مشنگ، ترور
۹۴۲- درست، اصول، حکام، خلیل
۹۴۳- صداق، موفق، کشته، حائز
۹۴۴- حاشا، پنجه، ژنده، موثق
۹۴۵- خاطی، درصد، مصلی، صنعت
۹۴۶- پرسش، شکار، رجال، لامپ، شاغل
۹۴۷- جعفر، روزه، همان، نساج، رمان
۹۴۸- هدهد، دعوت، تحقق، قرعه، دقیق
۹۴۹- معدن، نقشه، هژیر، رجیم، نگار
۹۵۰- نیام، مکلف، فربد، درون، مرشد
۹۵۱- بهجت، تجار، رقیب، ابشش، شنبه
۹۵۲- واسط، طماع، عادت، مواج، جستن
۹۵۳- سنجد، دارا، اشپز، فسفر، رازی
۹۵۴- تصدی، یشمی، یورو، ستون، نجوم
۹۵۵- چرمی، یکجا، الان، دچار، رانش
۹۵۶- عضله، هرگز، تمشک، کلاس، هلاک
۹۵۷- همین، نصاب، املت، تاهل، نشست
۹۵۸- غلاف، فاحش، ایین، نراق، فغان
۹۵۹- کنیز، زیره، حقوق، قیام، زنبق
۹۶۰- احسن، نزاع، بستن، نقدی، ناخن
۹۶۱- اردک، کتبی، یقین، نطفه، همزن، نجوا
۹۶۲- حریق، قرون، نسبت، ترمه، هراس، سلاح
۹۶۳- قربت، تنبل، لوزی، یکان، نشکن، ناطق
۹۶۴- سایر، رکوع، عرصه، هنری، یاری، یونس
۹۶۵- رشوه، همدم، مفسر، ریال، لکنت، تقعر
۹۶۶- شئون، ناگت، تنفس، ساقه، همدل، لواش، لیست
۹۶۷- ادیت، تبرک، کلاغ، غلیظ، ظلمت، تقوا، تملک
۹۶۸- اشوب، برنز، زرشک، کیفر، رویت، ترسا، ترمز
۹۶۹- بسیج، جادو، وافی، یعنی، یوگا، اغلب، اردو
۹۷۰- نفرت، ترکش، شجره، همزه، هستی، یگان، یواش
۹۷۱- بسام، رامش، خطاط
۹۷۲- انیس، ترقه، دلجو
۹۷۳- حکیم، گردش، معدل
۹۷۴- کمند، نژاد، اجیر
۹۷۵- مدفن، مبرا، امضا
۹۷۶- نهیب، امان، شدید
۹۷۷- اتود، جانب، سینا
۹۷۸- کامل، بافت، دکور
۹۷۹- فتوت، بروج، معاش
۹۸۰- حریص، حسام، کارد
۹۸۱- جدید، گوشی، عدسی
۹۸۲- کوکا، شاکی، کشمش
۹۸۳- ثابت، موجب، نماد
۹۸۴- بیان، حشمت، فروغ
۹۸۵- سنبل، هرمز، کوسه
۹۸۶- تخلق، موسس، معاد
۹۸۷- مودم، شیشه، جذبه
۹۸۸- برفی، کایت، ستاد
۹۸۹- سجود، رستم، تولد
۹۹۰- منبر، مسرت، خنده
۹۹۱- مزمن، دیده، مسطح
۹۹۲- پنکه، ژتون، بیات
۹۹۳- رژیم، بدهی، جاده
۹۹۴- عهده، مبنا، دورو
۹۹۵- مهلت، نکته، سترگ
۹۹۶- تشرف، ظنین، ساقی، نچسب
۹۹۷- محرم، تشتک، ابکش، کاظم
۹۹۸- قبلی، مرجع، پنبه، سارق
۹۹۹- سوسو، ثواب، بقیه، سپید
۱۰۰۰- قرمه، بعضی، شریف، عمده
۱۰۰۱- حتمی، برین، خازن، شریک
۱۰۰۲- غلظت، گزاف، لشکر، عیاش
۱۰۰۳- حدیث، بنیه، گیوه، زیاد
۱۰۰۴- کاست، شایع، عروق، برزن
۱۰۰۵- ارزو، جلوه، امیر، سیلی
۱۰۰۶- مزین، واجد، اغوش، فعال
۱۰۰۷- حاکی، ورود، حامی، تحکم
۱۰۰۸- پاچه، اتیه، بانک، حروف
۱۰۰۹- درهم، حجره، اسیب، اندک
۱۰۱۰- جنوب، مشهد، خبره، ایمن
۱۰۱۱- دامن، قطبی، درکه، مطیع
۱۰۱۲- ورقه، نواب، کاسه، فخیم
۱۰۱۳- هاله، چوبه، لوده، درست
۱۰۱۴- اهلی، رخنه، ایفا، تندر
۱۰۱۵- وکیل، غایب، عموم، نفقه
۱۰۱۶- دهنه، هفته، سمور، شیاف
۱۰۱۷- میخک، زگیل، سبقت، درود
۱۰۱۸- سنتی، شیمی، معرض، تمیز
۱۰۱۹- سایز، غفلت، اخوی، ارده
۱۰۲۰- فارغ، عبوس، هبوط، غلبه
۱۰۲۱- جواز، جاشو
۱۰۲۲- کلنل، منور، ملوس
۱۰۲۳- بدوی، واقع، قابل
۱۰۲۴- ناوه، همام، اعلا
۱۰۲۵- بشیر، گوشت، درشت
۱۰۲۶- سمعک، تنبک، کوچک
۱۰۲۷- مایل، لطیف، فرنی
۱۰۲۸- رفیق، یاور، جرقه
۱۰۲۹- اسید، مقیم، ماخذ
۱۰۳۰- نقشه، هیبت، تحقق، قرین
۱۰۳۱- اصله، هژیر، تصدق، قبیح
۱۰۳۲- کاکل، لاله، هنوز، زفاف
۱۰۳۳- صورت، کتاب، وحشی، شنبه
۱۰۳۴- متحد، دلال، لازم، مخچه
۱۰۳۵- سلیم، روان، مخدر، راغب
۱۰۳۶- تحرک، کوپه، هدهد، دارت، کلید
۱۰۳۷- توری، یلخی، یغما، متاع، عماد
۱۰۳۸- سبزی، یکسر، توسن، نیاز، یکان
۱۰۳۹- مجاز، زمزم، موثق، قلیل، لواش، شبنم
۱۰۴۰- علوم، مهمل، لیته، همپا، ایام، مشاع، محول
۱۰۴۱- واصف، فلکه، اترک
۱۰۴۲- تعصب، برکت، عینک
۱۰۴۳- قضیه، هستی، ضربت
۱۰۴۴- ورزش، شکاف، رسوا
۱۰۴۵- شاسی، یشمی، امام
۱۰۴۶- مصاف، فقرا، صدور
۱۰۴۷- جودو، وسطی، واسط
۱۰۴۸- اساس، سیما، سموم
۱۰۴۹- تفضل، لایق، فعلی
۱۰۵۰- تجدد، دلار، جویا
۱۰۵۱- مدور، رفاه، هاون، نسیم
۱۰۵۲- نفوذ، ذغال، لولو، واگن
۱۰۵۳- سالم، مقنی، یگان، نارس
۱۰۵۴- جلال، لاغر، ربات، ترنج
۱۰۵۵- اردو، وزنه، هلیم، مانا
۱۰۵۶- بلوغ، غایت، تکلم، مطرب
۱۰۵۷- میهن، نفیس، ساعد، دوام
۱۰۵۸- تعمد، دبیر، رجال، لعنت
۱۰۵۹- موسس، سپری، یکدل، لحیم
۱۰۶۰- تکلف، فطیر، رخوت، تاخت
۱۰۶۱- مبلغ، غلام، مکتب، بسام، غبغب
۱۰۶۲- رسوم، معبر، رمان، نهار، متین
۱۰۶۳- فاخر، رحلت، تکان، نحیف، روشن
۱۰۶۴- مشعل، لایه، هویج، جهنم، لجوج
۱۰۶۵- راحت، تحفه، هجرت، تشکر، تهمت
۱۰۶۶- خطمی، یراق، قدیس، سرنخ، یونس
۱۰۶۷- ادیب، بنده، همگن، ناسا، بالن
۱۰۶۸- احاد، دایم، مرده، همتا، دیده
۱۰۶۹- وراج، جذام، منحل، لیمو، جلیل
۱۰۷۰- رودل، لابد، دنده، هاجر، لانه
۱۰۷۱- بیست، ستبر، یقین، یورش
۱۰۷۲- گارد، ندرت، املت، لیتر
۱۰۷۳- بخیل، ملحق، خیاط، القا
۱۰۷۴- ملکه، اهدا، لغزش، زمام
۱۰۷۵- قدغن، تنبل، دانش، نفله
۱۰۷۶- ملبس، مسلط، لیسه، سلطه
۱۰۷۷- یوگا، باطل، وجهه، هالو
۱۰۷۸- حصار، فربه، صفات، الهه
۱۰۷۹- پلنگ، شگرف، لادن، درفش
۱۰۸۰- مهیب، تبری، همین، یتیم
۱۰۸۱- طبله، شهید، بطری، رنده
۱۰۸۲- حلقه، پهنه، لقمه، متهم
۱۰۸۳- کرکس، رسول، رضوی، ویلا
۱۰۸۴- جعبه، شهیر، عزیز، یارو
۱۰۸۵- طویل، خلوص، وزوز، واصل
۱۰۸۶- اژدر، خراز، ژتون، ویزا
۱۰۸۷- کثیر، عروق، ثبات، افقی
۱۰۸۸- سلول، تلفظ، لیلی، لحظه
۱۰۸۹- خشیت، اتکا، شاعر، عیاش
۱۰۹۰- گربه، شهاب، رایج، یابو
۱۰۹۱- معلق، لشکر، مریض
۱۰۹۲- جبهه، همزه، مهره
۱۰۹۳- رکعت، عظیم، شمول
۱۰۹۴- منور، وجوه، زهره
۱۰۹۵- جرات، اشرف، شفیق
۱۰۹۶- معدل، دختر، ترکه
۱۰۹۷- تانک، نوبت، متصل
۱۰۹۸- تنبک، بابت، کتبی
۱۰۹۹- فلزی، زنبق، نقطه
۱۱۰۰- کالج، لابی، زیبا
۱۱۰۱- قلوه، هجده، هدیه، مقوا، ابهت
۱۱۰۲- سرور، رحمت، تعرض، مسکن، نهضت
۱۱۰۳- جمله، هیبت، توده، هجوم، مشهد
۱۱۰۴- گلاب، بایت، تاول، شگفت، تالم
۱۱۰۵- نوبه، هفده، همدل، عنان، ناله
۱۱۰۶- فقره، همدم، مولف، نفهم، مرفه
۱۱۰۷- تبرک، کلیک، کوزه، اتیه، هدهد
۱۱۰۸- الکل، لوکس، سینا، چابک، کلاف
۱۱۰۹- شاخه، هبوط، طلسم، بشاش، شامه
۱۱۱۰- گرما، اختر، رجیم، شگرد، دیمی
۱۱۱۱- تافت، شفیع
۱۱۱۲- اوان، بالغ، بوسه
۱۱۱۳- مخزن، زانو، نغمه
۱۱۱۴- سرحد، دوان، رویا
۱۱۱۵- کیان، چفیه، شبیه
۱۱۱۶- تیوپ، پررو، وفات، توکل
۱۱۱۷- ممتد، دباغ، غریب، بیمه
۱۱۱۸- نرمش، شلغم، مسقف، فغان
۱۱۱۹- نسیه، همسو، وحشت، تارک
۱۱۲۰- دوئل، لوده، هرگز، زرشک
۱۱۲۱- راشد، اشیا
۱۱۲۲- پوست، تسلا
۱۱۲۳- حامد، چماق
۱۱۲۴- مقنی، عنصر
۱۱۲۵- لوزی، وزیر
۱۱۲۶- ابجد، اجرت
۱۱۲۷- سایز، بیوه
۱۱۲۸- اریب، گیاه
۱۱۲۹- قناص، لاله
۱۱۳۰- جوشش، تشرف
۱۱۳۱- فلان، ماهر، ململ
۱۱۳۲- پیدا، بدیع، بیرگ
۱۱۳۳- حداد، خاله، خدام
۱۱۳۴- کمدی، یدکی، یمین
۱۱۳۵- بتون، کوشش، کتاب
۱۱۳۶- جاهد، بهشت، باری
۱۱۳۷- موسی، کساد، کوچه
۱۱۳۸- تشخص، تخته، تشکر
۱۱۳۹- مسجد، شجاع، شستن
۱۱۴۰- گاری، شرخر، شاهی
۱۱۴۱- برات، اثار، اسبق
۱۱۴۲- کمال، ایست، ساکن
۱۱۴۳- نمکی، کران، ارنج
۱۱۴۴- مغذی، ذغال، احمق
۱۱۴۵- فلاح، ابکی، کافر
۱۱۴۶- درکه، کریم، یلدا
۱۱۴۷- عاشق، شهود، وسعت
۱۱۴۸- محضر، ضعیف، یشمی
۱۱۴۹- ضدیت، یراق، اعضا
۱۱۵۰- مایل، یوگا، گرمک
۱۱۵۱- پونز، زیاد، والا
۱۱۵۲- قبیح، حاوی، بازو
۱۱۵۳- اونگ، گوشی، ورزش
۱۱۵۴- تسمه، هسته، سرعت
۱۱۵۵- کسوت، تعلق، سفال
۱۱۵۶- بدهی، یاغی، دروغ
۱۱۵۷- اخرت، توان، خرما
۱۱۵۸- سنگر، رسید، نقدی
۱۱۵۹- قاره، همسر، اطلس
۱۱۶۰- حصول، لوله، صندل
۱۱۶۱- رمال، ادمک، شامخ
۱۱۶۲- جاهل، دلاک، تماس
۱۱۶۳- موقر، رشوه، بلوغ
۱۱۶۴- چاکر، طباخ، طناب
۱۱۶۵- جدیت، روده، ماده
۱۱۶۶- مهره، تعهد، مظهر
۱۱۶۷- تصرف، حاصل، درصد
۱۱۶۸- کیسه، بشیر، مرید
۱۱۶۹- مرکز، مترو، بیرق
۱۱۷۰- مطبخ، منطق، غوطه
۱۱۷۱- رقیب، تحدب، اغلب
۱۱۷۲- عمیق، شفیق، مشتق
۱۱۷۳- کاسه، پوکه، فربه
۱۱۷۴- تایپ، لامپ، اکیپ
۱۱۷۵- کفتر، سمور، جوهر
۱۱۷۶- فخیم، ازرم، الام
۱۱۷۷- صدور، اچار، پیکر
۱۱۷۸- کوبا، مبدا، فردا
۱۱۷۹- خندق، عراق، معوق
۱۱۸۰- عقاب، طبیب، تعصب
۱۱۸۱- نازک، کوره، همزه
۱۱۸۲- باعث، ثروت، تنها
۱۱۸۳- لعاب، بودا، ادعا
۱۱۸۴- هنری، یکسو، والک
۱۱۸۵- تحقق، قرتی، یواش
۱۱۸۶- کثیر، ریشه، هفده
۱۱۸۷- سقوط، طعام، منها
۱۱۸۸- واصف، فسفر، ردیف
۱۱۸۹- مدرن، نروژ، ژاله
۱۱۹۰- زیبا، اذان، نترس
۱۱۹۱- یارو، رکود، مدید
۱۱۹۲- خوشه، شفیع، جعفر
۱۱۹۳- دایه، یگان، صنعت
۱۱۹۴- نبشی، شفاف، دفاع
۱۱۹۵- میان، اسوه، شهین
۱۱۹۶- منجم، جهاز، جزام
۱۱۹۷- ذبیح، یعنی، شیوا
۱۱۹۸- خاضع، ضامن، پنچر
۱۱۹۹- چابک، بیوه، سهام
۱۲۰۰- حلوا، واصل، تلقی
۱۲۰۱- محال، جبار، عبور
۱۲۰۲- جوشن، جامه، زوال
۱۲۰۳- مسند، مخفف، مرور
۱۲۰۴- مذاب، نوین، خمار
۱۲۰۵- وکیل، معما، شلیل
۱۲۰۶- مروج، بانو، نقشه
۱۲۰۷- کشکی، سجاد، قاشق
۱۲۰۸- بلوا، سینه، انبر
۱۲۰۹- لذیذ، بایر، شروع
۱۲۱۰- لزوم، برگه، اسقف
۱۲۱۱- سلام، محرم، مظفر، رییس
۱۲۱۲- تجمع، عظمی، یغما، افکت
۱۲۱۳- شگرف، فنون، یگان، رامش
۱۲۱۴- وافی، یکدل، لیقه، هالو
۱۲۱۵- عاقل، لطیف، فروش، شعاع
۱۲۱۶- کدام، مماس، سجود، دلقک
۱۲۱۷- جدار، روان، نخست، ترنج
۱۲۱۸- فلزی، یاری، یکتا، اشرف
۱۲۱۹- معده، هاون، نهان، نادم
۱۲۲۰- کران، نماد، درنگ، گمرک
۱۲۲۱- هفته، همپا، جفتک، کوپه
۱۲۲۲- ضخیم، مصمم، اخیر، رامی
۱۲۲۳- صادر، رویت، ساحت، تکیه
۱۲۲۴- حساب، بارو، مسیر، رزرو
۱۲۲۵- عماد، دکمه، ممیز، زحمت
۱۲۲۶- گریز، زکات، سرمد، دلار
۱۲۲۷- حیات، تشکر، ایمن، نیکو
۱۲۲۸- راسو، فخیم، شاتل، لایه
۱۲۲۹- اسکن، نجار، بسته، همان
۱۲۳۰- واشر، رسوخ، دارت، تطور
۱۲۳۱- مکعب، بنجل، لحاف، فلکه
۱۲۳۲- حشمت، تمبر، رجال، لاشه
۱۲۳۳- ظلمت، تهوع، عقیق، قبله
۱۲۳۴- مسبب، بختک، کباب، بوسه
۱۲۳۵- ناسا، اعطا، اریا، امام
۱۲۳۶- جزیه، هیات، تقدس، سازه
۱۲۳۷- رازی، یمین، نوکر، رمان
۱۲۳۸- کاهو، وحید، دنبه، هتاک
۱۲۳۹- هرات، تخلق، قرمز، زمره
۱۲۴۰- تافت، تملق، قطبی، یراق
۱۲۴۱- رقاص، غصبی، قسطی، طنین
۱۲۴۲- اینک، حکام، یکسر، سهمی
۱۲۴۳- انجم، نمکی، نوپا، پریز
۱۲۴۴- حدود، بدلی، دکتر، تنیس
۱۲۴۵- ملحق، نقاب، لقمه، معبد
۱۲۴۶- غارت، تتمه، اگهی، هدهد
۱۲۴۷- ساقی، دیسک، احاد، اتکا
۱۲۴۸- عذاب، خبیر، ذکور، وارد
۱۲۴۹- سینی، خیام، یورو، رحمت
۱۲۵۰- تفنن، تنقل، فراخ، اصله
۱۲۵۱- پستو، وادی، یتیم، مشوق
۱۲۵۲- دیبا، اشوب، بیضی، یورش
۱۲۵۳- لامپ، پارچ، چینی، یابو
۱۲۵۴- مشهد، دایم، مداح، حضار
۱۲۵۵- زگیل، لوده، هویج، جنبه
۱۲۵۶- معوق، قایق، قائم، منفذ
۱۲۵۷- غفلت، تردد، درجه، هرگز
۱۲۵۸- گران، نهاد، دیار، رعشه
۱۲۵۹- فحوا، اونس، سوار، راکت
۱۲۶۰- تانک، کافی، یلدا، ادعا
۱۲۶۱- پوشک، زائد، افات، ارده
۱۲۶۲- فاخر، کلکل، نساج، جبال
۱۲۶۳- برده، رخنه، حراج، ضایع
۱۲۶۴- ابوی، درخش، طباخ، منطق
۱۲۶۵- بردن، دهان، شکاک، بشاش
۱۲۶۶- اهنگ، مفرد، اعضا، قدغن
۱۲۶۷- تهمت، مطیع، خدعه، تابو
۱۲۶۸- کلید، بطری، سویا، تنبک
۱۲۶۹- پازل، نشاط، علمی، رحلت
۱۲۷۰- رویش، دولت، رفیق، تیتر
۱۲۷۱- مارک، کشته، هلال، لحیم، کاکل
۱۲۷۲- سپاس، سمند، دجال، لباس، سلول
۱۲۷۳- نسیم، مقام، میهن، نگین، معین
۱۲۷۴- مفتش، شوکت، تیره، هاشم، شیوه
۱۲۷۵- خورش، شهره، همدم، مورخ، شبنم
۱۲۷۶- نوار، رخصت، توکل، لادن، رسول
۱۲۷۷- کامل، لیمو، وصله، هلاک، لطمه
۱۲۷۸- میگو، واگن، نادر، رژیم، وقار
۱۲۷۹- احسن، ناجی، یکان، نجوا، ناخن
۱۲۸۰- مشنگ، گونی، یواش، شلغم، گردش
۱۲۸۱- پونز، زنبق، قناص، سپید، درصد
۱۲۸۲- فاضل، لیلا، النگ، وفات، تنگه
۱۲۸۳- اشیا، ادله، هیزم، ژاله، هرمز
۱۲۸۴- سرما، اشهد، دیزل، کساد، دولا
۱۲۸۵- وزنه، همزن، نشیب، زوجه، هیبت
۱۲۸۶- شگفت، تقعر، رضوی، حشیش، شدید
۱۲۸۷- مردم، مسرت، تحیر، خمیس، ساری
۱۲۸۸- نرگس، سیره، هزار، منفی، یارو
۱۲۸۹- حجاج، جمیع، علوم، محبت، تحمل
۱۲۹۰- معبر، رفتن، نشتی، تمیز، زمین
۱۲۹۱- پرتو، وزیر، حصیر، رستم، وافر
۱۲۹۲- چیدن، نثار، پگاه، هجوم، نقشه
۱۲۹۳- کنجد، دارو، همین، نهنگ، دکان
۱۲۹۴- غبطه، هنوز، تغزل، لانه، همدل
۱۲۹۵- موجب، برکت، مجاب، بیان، بناب
۱۲۹۶- نایب، بذله، محسن، ناوک، بسان
۱۲۹۷- فایل، لکلک، همتا، انگل، لولا
۱۲۹۸- تفحص، صدمه، بستر، رودل، صدور
۱۲۹۹- نوید، دچار، تانی، یگان، داغی
۱۳۰۰- چانه، هراس، نوین، نزول، هاون
۱۳۰۱- وقفه، همگن، نازک، کثرت، توان، نیکو
۱۳۰۲- تعدد، دایر، رکعت، تصور، رتوش، شربت
۱۳۰۳- میله، همزه، هجده، همسو، وجهه، هلیم
۱۳۰۴- الان، نوبه، هویت، توله، هژیر، رویا
۱۳۰۵- مجزا، امان، نقدی، یکدل، لحاف، فیلم
۱۳۰۶- فقرا، ارام، معاد، درون، نوبر، ردیف
۱۳۰۷- ضدیت، تحجر، رالی، یکسو، واقف، فیاض
۱۳۰۸- کریم، مترو، وسطی، یدکی، یکتا، اردک
۱۳۰۹- اینه، هندل، لغزش، شفیع، عماد، دارا
۱۳۱۰- واهی، یاور، راحت، ترمه، هاجر، راسو
۱۳۱۱- دشنه، هستی، یشمی، یقین، نوبت، تشهد، تاسی
۱۳۱۲- بریل، لطیف، فربد، دهنه، هالو، واجب، واصف
۱۳۱۳- طاعت، تیله، هنری، یکجا، اکبر، رابط، روزه
۱۳۱۴- واحد، دلال، لوله، هفده، هرات، تمبو، تعلل
۱۳۱۵- شیشه، هسته، همان، نشست، تفنگ، گویش، گربه
۱۳۱۶- موضع، عامه، هادی، یمین، نطفه، همام، هاله
۱۳۱۷- نترس، سوسو، ورطه، هتاک، کشور، روان، رزرو
۱۳۱۸- ترمز، زلال، لخته، همکف، فارس، ساکت، سبیل
۱۳۱۹- مشرق، قائل، لابد، دوام، مطرح، حمام، حلال
۱۳۲۰- ایکس، سرخس، سفال، لهجه، هوار، رسوا، رییس
۱۳۲۱- تعلم، سلیس
۱۳۲۲- نظام، ماهی
۱۳۲۳- مهمل، تمام
۱۳۲۴- مرهم، فهیم
۱۳۲۵- سایه، میوه
۱۳۲۶- مویز، گیرا
۱۳۲۷- پادو، جدول
۱۳۲۸- سریع، جیره
۱۳۲۹- وانت، دنگی
۱۳۳۰- ملوس، دورو
۱۳۳۱- بخیه، سینه
۱۳۳۲- تذکر، تکدی
۱۳۳۳- ایمن، زمرد
۱۳۳۴- والا، فلوت
۱۳۳۵- صیاد، حاوی
۱۳۳۶- ابپز، سپاه
۱۳۳۷- مزین، تیزر
۱۳۳۸- حجره، پرسه
۱۳۳۹- غوره، برنج
۱۳۴۰- خاور، پویا
۱۳۴۱- لوزی، ازاد، اوار
۱۳۴۲- حصار، خاطی، خصوص
۱۳۴۳- شجاع، خارج، خجول
۱۳۴۴- خشوع، دوره، دشمن
۱۳۴۵- ترکه، بکسل، بروج
۱۳۴۶- اگهی، نهار، نگاه
۱۳۴۷- مجری، مریض، مجله
۱۳۴۸- ناوه، بوفه، باله
۱۳۴۹- خلقت، تقلا، تلفن
۱۳۵۰- تشبه، مبحث، مشقی
۱۳۵۱- تاول، تورق، تامل
۱۳۵۲- تیزی، دزدی، دیبا
۱۳۵۳- چاشت، مشنگ، ماده
۱۳۵۴- اوره، گروه، گوشت
۱۳۵۵- باید، غیاب، غارت
۱۳۵۶- سراب، ساقط، سرشت
۱۳۵۷- موبد، قبلی، قوری
۱۳۵۸- باده، حداد، حامی
۱۳۵۹- سرنگ، چنار، چربی
۱۳۶۰- انبر، صبور، صنعت
۱۳۶۱- رشید، یاوه، وارث
۱۳۶۲- کفیر، یاری، روکش
۱۳۶۳- اریب، یارو، رجال
۱۳۶۴- تیرک، روده، دفتر
۱۳۶۵- گمان، اهلی، لنگر
۱۳۶۶- ارده، دیمی، منان
۱۳۶۷- معده، دیده، دخمه
۱۳۶۸- خسرو، رفیق، یلخی
۱۳۶۹- بوکس، کرفس، فربه
۱۳۷۰- جعلی، لعاب، ابجد
۱۳۷۱- سجود، واکس، کاست
۱۳۷۲- زنبق، بلوا، ورزش
۱۳۷۳- خرجی، جزام، افخم
۱۳۷۴- وفور، وصله، لجوج
۱۳۷۵- شیدا، دیزل، زرشک
۱۳۷۶- عضله، لباس، افعی
۱۳۷۷- دهات، انور، وحدت
۱۳۷۸- ابری، روشن، شیار
۱۳۷۹- دسته، تلاش، اندک
۱۳۸۰- پوکه، کباب، اشپز
۱۳۸۱- جاهل، لاشه، ابکش
۱۳۸۲- حجاج، جلیس، جزئی
۱۳۸۳- حاتم، مخمل، اعظم
۱۳۸۴- کلاس، سخیف، لابی
۱۳۸۵- عنصر، روال، نجوا
۱۳۸۶- حصیر، راهب، صدمه
۱۳۸۷- ماما، ایام، اپرا
۱۳۸۸- اسکن، نخست، سپاس
۱۳۸۹- غرفه، هنوز، رزرو
۱۳۹۰- دکان، نعره، کبیر
۱۳۹۱- زهره، هالو، همدل
۱۳۹۲- بدلی، یاور، دارو
۱۳۹۳- دوئل، لیته، وسعت
۱۳۹۴- نهاد، دکور، همسو
۱۳۹۵- مشفق، قشنگ، شستن
۱۳۹۶- دیار، رخوت، یکسو
۱۳۹۷- گواه، همکف، والک
۱۳۹۸- ککمک، کیسه، کرکس
۱۳۹۹- منزل، لوکس، نازک
۱۴۰۰- خمسه، هرمز، مبهم
۱۴۰۱- پوچی، مشوق، بلوغ
۱۴۰۲- شلغم، مطلب، اصلح
۱۴۰۳- خروس، پیرو، گیرا
۱۴۰۴- مقیم، حلقه، واقع
۱۴۰۵- زوجه، سکون، دعوت
۱۴۰۶- چموش، شکمو، سرمه
۱۴۰۷- تملک، خدمت، احمد
۱۴۰۸- شبیه، کربن، سابق
۱۴۰۹- مردد، مفرد، سوره
۱۴۱۰- سجده، منجی، مرجع
۱۴۱۱- اسفل، یکسر، تجسم
۱۴۱۲- اعضا، طاعت، اشعه
۱۴۱۳- خیلی، حمید، جدیت
۱۴۱۴- خازن، مکان، حلال
۱۴۱۵- عمود، ایما، خرمن
۱۴۱۶- مثبت، موثق، ورثه
۱۴۱۷- رواج، ناوک، قرون
۱۴۱۸- چشمک، افشا، ترشح
۱۴۱۹- نفقه، نافذ، تنفر
۱۴۲۰- مسرت، ماسک، احسن
۱۴۲۱- عاشق، شلاق، ابلق
۱۴۲۲- حساس، نورس، عکاس
۱۴۲۳- لخته، تشبه، طفره
۱۴۲۴- شاید، جنود، سرود
۱۴۲۵- ارزو، پشتو، شببو
۱۴۲۶- معما، ترسا، کاکا
۱۴۲۷- پشمی، منفی، توری
۱۴۲۸- ستوه، بدنه، عشوه
۱۴۲۹- هجده، ژاله، فرقه
۱۴۳۰- حصول، ریال، چگال
۱۴۳۱- پنیر، مقصر، بهار
۱۴۳۲- خراج، رایج، منتج
۱۴۳۳- کامل، داخل، الکل
۱۴۳۴- وقفه، بقره، شجره
۱۴۳۵- دهنه، تباه، مرفه
۱۴۳۶- جاشو، بازو، نارو
۱۴۳۷- مغرب، نهیب، اسیب
۱۴۳۸- قبیح، جناح، مصلح
۱۴۳۹- سفال، جمال، بابل
۱۴۴۰- غالب، خشاب، اداب
۱۴۴۱- دکتر، رقاص، صندل
۱۴۴۲- خطبه، هسته، هدیه
۱۴۴۳- انجم، مصاف، فنون
۱۴۴۴- پسته، همان، نوکر
۱۴۴۵- دوری، یکجا، امید
۱۴۴۶- یوگا، اخمو، وقوع
۱۴۴۷- کلبه، هراس، سنتی
۱۴۴۸- کلاش، شکیل، لانه
۱۴۴۹- پهلو، واسط، طاقت
۱۴۵۰- گویا، افرا، اویز
۱۴۵۱- قبلی، یلخی، یورش
۱۴۵۲- ویلا، اوند، دلقک
۱۴۵۳- مخزن، نزار، رونق
۱۴۵۴- کندر، روکش، شرخر
۱۴۵۵- ناظر، رازی، یارو
۱۴۵۶- تکان، نعنا، اچمز
۱۴۵۷- رالی، یویو، واشر
۱۴۵۸- تقوی، یاری، یعنی
۱۴۵۹- الهه، هدهد، دروس
۱۴۶۰- بیرگ، گربه، هستی
۱۴۶۱- خلقت، قاتل، ملکه
۱۴۶۲- مجلل، لیلی، بینش
۱۴۶۳- مخچه، چماق، نقاب
۱۴۶۴- تندر، دایه، دهان
۱۴۶۵- اسوه، وصله، قهوه
۱۴۶۶- لعنت، نغمه، اهنگ
۱۴۶۷- باده، دیسک، مکمل
۱۴۶۸- سبیل، یواش، تشخص
۱۴۶۹- سرما، منفذ، مذاب
۱۴۷۰- عطار، ایاب، ابجد
۱۴۷۱- دلاک، اطلس، رستم
۱۴۷۲- کباب، ادبی، نیزه
۱۴۷۳- تجلی، لابی، بیست
۱۴۷۴- افسر، سنگر، بروج
۱۴۷۵- زحمت، محور، فراز
۱۴۷۶- موقع، قاشق، فقره
۱۴۷۷- ناخن، خسرو، موبد
۱۴۷۸- عفیف، یاور، پرتو
۱۴۷۹- مرکب، کیان، بناب
۱۴۸۰- تقدس، دیدن، بنفش
۱۴۸۱- فلات، تاجر، گمرک
۱۴۸۲- همدم، پرسه، ملزم
۱۴۸۳- سایت، خلیل، مفسد
۱۴۸۴- احاد، سرهم، شبهه
۱۴۸۵- اخیر، اختر، مزید
۱۴۸۶- مسقف، اسیر، مثال
۱۴۸۷- دچار، معاف، نفرت
۱۴۸۸- زرنگ، فساد، فلکه
۱۴۸۹- پیام، ادله، تقلی
۱۴۹۰- پارک، تخلق، سازه
۱۴۹۱- یوسف، غفلت، تمشک
۱۴۹۲- ساقط، قشنگ، طبیب
۱۴۹۳- دخیل، مرور، دارت
۱۴۹۴- تحیر، زرده، ناطق
۱۴۹۵- منجی، بودا، نشکن
۱۴۹۶- خامه، عبوس، توسل
۱۴۹۷- مجال، دیگر، تازی
۱۴۹۸- خطوط، گیشه، خادم
۱۴۹۹- ستون، برخی، مزاح
۱۵۰۰- بلوچ، گندم، ریمل
۱۵۰۱- دکمه، هاله، همزن، نماد
۱۵۰۲- ایست، تعصب، بانک، کالا
۱۵۰۳- سکته، همام، مودب، بورس
۱۵۰۴- مشهد، دلال، لعاب، بسام
۱۵۰۵- بشیر، رسوا، امیر، رکاب
۱۵۰۶- معطر، روزی، یابو، وخیم
۱۵۰۷- دجال، لیقه، هرات، تعمد
۱۵۰۸- سنجش، شامی، یکتا، اقدس
۱۵۰۹- منظم، مطرح، حلال، لحیم
۱۵۱۰- سایش، شهید، دختر، رییس
۱۵۱۱- سرود، دنیا، ایمن، نرگس
۱۵۱۲- عاقل، لطیف، فلوت، تنوع
۱۵۱۳- دیده، هبوط، طاعت، تجدد
۱۵۱۴- مقوی، یکسو، واصف، فهیم
۱۵۱۵- کربن، نافذ، ذلیل، لکلک
۱۵۱۶- تمدد، درنا، انتن، نوبت
۱۵۱۷- اخته، همکف، فارس، سیما
۱۵۱۸- کلمه، هنری، یاوه، هلاک
۱۵۱۹- معدن، نیام، محصل، لازم
۱۵۲۰- انان، ناگت، تعلل، لولا
۱۵۲۱- غربت، تایپ، شرجی، یقین
۱۵۲۲- توجه، همسو، رواج، جلسه
۱۵۲۳- گردن، نیکی، برزن، نوکر
۱۵۲۴- سوسو، وصیت، رولت، تکیه
۱۵۲۵- لانه، همان، سازش، شیاد
۱۵۲۶- خرما، ابکی، حربه، هیکل
۱۵۲۷- تشدد، دقیق، حشره، همین
۱۵۲۸- مزین، نروژ، گزند، دعوا
۱۵۲۹- ماتم، معما، ساعی، یشمی
۱۵۳۰- قفسه، هدیه، افکت، تخیل
۱۵۳۱- قیمت، تکفل، غیبت، تلفن
۱۵۳۲- مروت، تیتر، سرنگ، گیتی
۱۵۳۳- عظمی، یکان، عظیم، محال
۱۵۳۴- حروف، فندق، ترمز، زادن
۱۵۳۵- لیست، ترکش، زیست، تحکم
۱۵۳۶- ثمره، هلال، همگن، نقال
۱۵۳۷- بیوک، کریه، لیتر، رایج
۱۵۳۸- حاضر، رخنه، ثابت، ترنم
۱۵۳۹- تیزی، یغما، شیوا، اچمز
۱۵۴۰- مدال، لیمو، جدیت، ترمه
۱۵۴۱- حالت، تانک، کاهل، لحاف
۱۵۴۲- پرسش، شفاف، فردا، ادرس
۱۵۴۳- زیاد، دفتر، ریخت، تمیز
۱۵۴۴- عازم، موقت، تزار، رباب
۱۵۴۵- موعد، دکور، رطیل، لجوج
۱۵۴۶- درفش، شکاف، فرقه، هجرت
۱۵۴۷- گیاه، همپا، ادیب، بدیل
۱۵۴۸- گزاف، فایل، لقمه، همزه
۱۵۴۹- مدعا، افرا، اعلا، اردو
۱۵۵۰- مشام، ملغی، یکجا، ابشش
۱۵۵۱- دانا، اوار، رستم، مدار
۱۵۵۲- مداد، دیبا، افضل، لادن
۱۵۵۳- سهیم، متون، نیرو، واهی
۱۵۵۴- ارام، مکار، رغبت، تعرض
۱۵۵۵- حصیر، رنده، هوار، رخصت
۱۵۵۶- ویژه، هیبت، تسلی، یتیم
۱۵۵۷- کبود، دریغ، غایت، تنبک
۱۵۵۸- دلیر، رتبه، هنوز، زالو
۱۵۵۹- کولی، یورو، ولرم، مشوش
۱۵۶۰- مکعب، بخشش، شهود، درکه
۱۵۶۱- لهجه، اهنگ، همسر، سنگک
۱۵۶۲- خاشع، وعید، اصلی، لوده
۱۵۶۳- دوئل، یلخی، وافی، فقید
۱۵۶۴- راسخ، زخمی، اینچ، نظیف
۱۵۶۵- خراز، غزال، ریسک، سوله
۱۵۶۶- افات، اتود، فقره، روده
۱۵۶۷- حجاج، وجین، جدار، النگ
۱۵۶۸- حرام، دماغ، رویه، یاغی
۱۵۶۹- کثیر، پرنس، ثالث، ریسه
۱۵۷۰- فروغ، فغان، رمال، امنه
۱۵۷۱- تیرک، مکفی، یمین، یویو
۱۵۷۲- شیار، طراح، یارو، راحت
۱۵۷۳- شبیه، مهمل، بشکن، کولر
۱۵۷۴- زدگی، قیام، دارت، رحمت
۱۵۷۵- عصبی، بیمه، صخره، راهی
۱۵۷۶- مورب، طبیب، وانت، نکبت
۱۵۷۷- پستو، جوجه، سیال، الهه
۱۵۷۸- ایزد، قدیم، یلدا، دخمه
۱۵۷۹- ربات، بتول، برده، دولت
۱۵۸۰- هسته، مهلک، سماق، ابکش
۱۵۸۱- ابلق، قیچی، یاور، رانش
۱۵۸۲- زرگر، ریشه، همدم، ملال
۱۵۸۳- تراس، سیرک، کودک، کدام
۱۵۸۴- سفال، لاغر، روزه، هژیر
۱۵۸۵- خانم، مجید، دعوت، تحدب
۱۵۸۶- دبیر، رسوم، ململ، لطیف
۱۵۸۷- متین، نوبر، رنجش، شهاب
۱۵۸۸- شرور، روغن، نسیم، مصدع
۱۵۸۹- سفید، دیگر، رابط، طعام
۱۵۹۰- نرگس، سردر، رسید، دانش
۱۵۹۱- شلیک، کوره، هرمز، زرده
۱۵۹۲- مصمم، مرام، مطلع، عروس
۱۵۹۳- تمبک، کلفت، تنیس، ساحل
۱۵۹۴- ستون، ناصر، رقیق، قحطی
۱۵۹۵- سازه، هجده، هرگز، زمره
۱۵۹۶- ربیع، عروج، جرقه، هبوط
۱۵۹۷- دامن، نفوص، سجاد، دخیل
۱۵۹۸- بابت، تکثر، رئوس، سرخک
۱۵۹۹- راضی، یکتا، اخیر، رخوت
۱۶۰۰- صادر، رعیت، تفضل، لحیم
۱۶۰۱- سرفه، فلکی، معاش، عذاب
۱۶۰۲- چهره، ساعد، وفاق، شاهی
۱۶۰۳- جالب، منجر، موقر، تورم
۱۶۰۴- مسلح، تنفر، فربه، عموم
۱۶۰۵- گندم، چینی، اماس، جمیل
۱۶۰۶- ضدیت، ارشد، جنوب، زیور
۱۶۰۷- نماد، غیور، مقدر، ابری
۱۶۰۸- پاشا، خیاط، قاتل، نوپا
۱۶۰۹- روکش، حشیش، دیمی، اخته
۱۶۱۰- خدمه، بارو، جریب، جمود
۱۶۱۱- موکت، یونس، خمیس، زحمت
۱۶۱۲- پلاک، نوبه، مرحم، شهیر
۱۶۱۳- مجزا، محلی، قاشق، لکنت
۱۶۱۴- نکات، خبیث، شلغم، سابق
۱۶۱۵- خفته، درست، نصیب، وخیم
۱۶۱۶- نبات، وسیع، حاضر، تسنن
۱۶۱۷- ترنج، ساتن، اعلم، سرنخ
۱۶۱۸- پنکه، حصول، ترقی، وراج
۱۶۱۹- دولا، تعلم، حشمت، تلفظ
۱۶۲۰- هاله، برات، چاکر، چنین
۱۶۲۱- اجاق، قالب، بعید، دارا، قناد
۱۶۲۲- ناتو، وصول، لباس، سنین، واکس
۱۶۲۳- حصار، رفیع، عشاق، قبیح، رفیق
۱۶۲۴- منشی، یابو، وصله، هلیم، یاوه
۱۶۲۵- دیزل، لابی، یگان، نژاد، لادن
۱۶۲۶- فقیر، رازی، یواش، شریف، رامش
۱۶۲۷- قانع، عفیف، فعلی، یراق، عامی
۱۶۲۸- متکا، امشی، یقین، نظام، ابان
۱۶۲۹- تبعه، همگن، نطفه، هجرت، هفته
۱۶۳۰- خلوص، صامت، تشکر، رسوخ، صبور
۱۶۳۱- قاصد، داور، رجال، لایق، دودل
۱۶۳۲- لجوج، جهاز، زکات، تونل، جدیت
۱۶۳۳- اصلح، حاوی، یکسر، رویا، حضور
۱۶۳۴- مصرف، فانی، یاری، یتیم، فلزی
۱۶۳۵- واحد، دسته، هستی، یکسو، دیزی
۱۶۳۶- راکد، دوئل، لاشه، همسر، درجه
۱۶۳۷- شاهد، دانه، هندل، لواش، دلال
۱۶۳۸- تجمع، عنان، نسیب، بیات، عقاب
۱۶۳۹- دانا، اریب، برین، نهاد، اسکن
۱۶۴۰- هلاک، کمند، دراز، زهره، کنیز
۱۶۴۱- نسبت، توجه، هیات، کنار، رستم
۱۶۴۲- نوکر، راسخ، خازن، منفی، یعنی
۱۶۴۳- عجیب، باله، هرات، نعره، همتا
۱۶۴۴- هاشم، مکفی، یغما، مهار، رمال
۱۶۴۵- شوفر، ریمل، لحاف، کشکک، کافه
۱۶۴۶- رواج، جناح، حقوق، سرما، افقی
۱۶۴۷- عاقل، لیقه، هادی، تعدد، دلیل
۱۶۴۸- اعطا، ادعا، امید، فارس، سگدو
۱۶۴۹- عوام، مزار، رحمت، اعظم، مفتش
۱۶۵۰- تحقق، قاسم، مخرج، مترو، واجب
۱۶۵۱- نفوذ، ذلیل، لذیذ، منتج، جاذب
۱۶۵۲- گروه، هدیه، هتاک، زگیل، لشکر
۱۶۵۳- مشرق، قربت، تندر، شمار، رزرو
۱۶۵۴- خرید، دکتر، رکاب، فخار، رهبر
۱۶۵۵- نترس، سریش، شاکی، منصف، فقید
۱۶۵۶- کشیش، شاخص، صخره، عکاس، سرهم
۱۶۵۷- حلقه، همکف، فقرا، تحجر، رمان
۱۶۵۸- پوزه، همان، نمره، سپاس، سپهر
۱۶۵۹- حاکم، مرجع، عمیق، محبس، سرقت
۱۶۶۰- خروش، شکاک، کشیک، اخوت، توکل
۱۶۶۱- گوشت، تنزل، احسن، نقاب، تلفن
۱۶۶۲- لزوم، مدخل، محرز، زادن، مرکز
۱۶۶۳- لوکس، سوری، بهشت، تفحص، ساکت
۱۶۶۴- تفرق، قوطی، امام، مشقی، قدیم
۱۶۶۵- گلشن، نمکی، دارت، تارک، نخست
۱۶۶۶- مردن، نیکی، مجرب، براق، نشیب
۱۶۶۷- قبیل، لاغر، نکبت، تکلم، لیست
۱۶۶۸- حیرت، تابش، خطاب، بخیه، تعصب
۱۶۶۹- کرکس، سرخس، عینک، کوچه، سمعک
۱۶۷۰- وزین، نهیب، افرا، امان، نعنا
۱۶۷۱- موجب، باند، خانه، همسو، بیوه
۱۶۷۲- سرکش، شیار، روغن، نروژ، شگون
۱۶۷۳- خلاص، صدور، تتمه، هیزم، صفحه
۱۶۷۴- قیاس، سفته، بستن، نقال، ستون
۱۶۷۵- معطر، ردیف، رشید، درشت، راند
۱۶۷۶- کدام، ممتد، امور، رییس، موثر
۱۶۷۷- ژتون، نسیه، غیاب، بلغم، نصاب
۱۶۷۸- توحد، دهنه، جدید، دلکش، درصد
۱۶۷۹- قسمت، تصدق، بقچه، هویت، ترکه
۱۶۸۰- حصیر، رابط، جمیع، عظیم، رجوع
۱۶۸۱- پماد، دائم، میان، نازل، لکلک، کلیپ
۱۶۸۲- مخچه، همین، نراق، قیمت، تاسف، فهیم
۱۶۸۳- سپری، یوسف، فقره، همدم، مهیج، جلیس
۱۶۸۴- بتول، لنگر، رئوس، سلیس، سوسک، کوکب
۱۶۸۵- مفسر، رطیل، لطمه، هویج، جنگل، لحیم
۱۶۸۶- سنگک، کاظم، مایه، هژیر، رویت، تراس
۱۶۸۷- تکدی، یوگا، انبه، هجده، همزه، هیبت
۱۶۸۸- برفی، یمین، نیام، متکی، یلدا، اسیب
۱۶۸۹- مقرر، راهب، بهمن، نقاش، شاعر، رژیم
۱۶۹۰- وسیع، عبور، رسوب، بیشه، هنوز، زانو
۱۶۹۱- اشنا، اشتر، رتبه، هرگز، زبده، همپا
۱۶۹۲- افول، لایه، هراس، سازه، همدل، لولا
۱۶۹۳- القا، ایاب، بانگ، گلاب، بزرگ، گرما
۱۶۹۴- مطرح، حالت، تنقل، لازم، مسگر، رحیم
۱۶۹۵- شعاع، عقده، هرمز، زرشک، کوکو، ورزش
۱۶۹۶- قلعه، هفده، هبوط، طالع، عذاب، بذاق
۱۶۹۷- رالی، یکجا، انتن، نماد، دروس، سایر
۱۶۹۸- نثار، رسول، لیمو، واصل، لوده، همزن
۱۶۹۹- مقصر، رانش، شلیک، کباب، بشره، هجوم
۱۷۰۰- تسلط، طالب، بزدل، لخته، هلیم، مشقت
۱۷۰۱- مجزا، ابلق، قسطی، یکان، نشکن، نجوم، ناطق
۱۷۰۲- تحزب، بالش، شنبه، هلال، لابد، دوات، درفش
۱۷۰۳- سوار، راضی، یگان، نجیب، بینی، یونس، یدکی
۱۷۰۴- شلغم، مشیت، تحمل، لیسه، هجرت، ترکش، تربت
۱۷۰۵- جاده، هالو، ورود، دریا، ابهت، ترنج، تمبو
۱۷۰۶- جهنم، مخزن، ناوک، کلاس، سرور، رایج، روان
۱۷۰۷- موقع، علنی، یراق، قاتل، لیلی، یتیم، یاغی
۱۷۰۸- اگهی، یاری، یاور، راوی، یارو، ویلا، واهی
۱۷۰۹- تمبر، رقیب، بریل، لقمه، همام، محبت، مقرب
۱۷۱۰- امار، راسو، وزیر، راحت، تنبل، لیلا، لولو
۱۷۱۱- نکته، هندل، لحظه، هزار، ربیع، عنان، عیال
۱۷۱۲- بلال، لانه، هدهد، دشنه، همگن، نچسب، ناله
۱۷۱۳- نوپا، اوار، رئوف، فلفل، لایق، قرون، قاطر
۱۷۱۴- کفیر، رامش، شرخر، رعیت، تعلم، ملاک، مشوش
۱۷۱۵- کودن، نظام، مفرح، حمام، منظر، ریسک، رجیم
۱۷۱۶- عروج، جالب، بانو، وزنه، هیات، تابع، تصلب
۱۷۱۷- انان، نسخه، هفته، هاشم، مهلت، تنها، تخمه
۱۷۱۸- ضدیت، تفقد، دیلم، مزید، دوام، مریض، مسجد
۱۷۱۹- باور، رفتن، نهاد، دکان، نهال، لعاب، لادن
۱۷۲۰- مارک، کارد، دیبا، ابقا، امجد، دایم، درود
۱۷۲۱- مقدر، مضرب، زیلو، بنیه
۱۷۲۲- ترقه، ساری، حکیم، صیقل
۱۷۲۳- سلاخ، سنبل، عازم، صدقه
۱۷۲۴- الان، وهله، نهان، بعضی
۱۷۲۵- مطرب، فاضل، سهام، کارت
۱۷۲۶- الکل، ابجد، یویو، مخمر
۱۷۲۷- گونه، قصاب، بلوز، چشمه
۱۷۲۸- نگین، کلمن، جاهل، تماس
۱۷۲۹- گیوه، اونگ، پیشه، حمید
۱۷۳۰- دیسک، زمام، فاخر، شالی
۱۷۳۱- پیست، خمار، هستی، تفرج
۱۷۳۲- طبال، خنثی، مظان، معما
۱۷۳۳- ارجح، طریق، جواز، مغرب
۱۷۳۴- فتنه، باطل، مجاز، پلان
۱۷۳۵- ماست، صیغه، ماخذ، مدید
۱۷۳۶- توده، هادی، یکسر، رخصت، همسر
۱۷۳۷- میخک، کنون، نظیف، فیلم، کثیف
۱۷۳۸- اینک، کمند، دوری، یکتا، کرسی
۱۷۳۹- طاوس، سقوط، طاقت، توسط، ساعت
۱۷۴۰- تزار، روزی، یقین، نخست، رمان
۱۷۴۱- قیصر، ریشه، همتا، احمق، رسوا
۱۷۴۲- نژاد، دریغ، غبار، روشن، دفتر
۱۷۴۳- تعفن، نواب، بنجل، لیست، ناقل
۱۷۴۴- محضر، رکود، دانه، هیزم، رشوه
۱۷۴۵- ماکت، تیرک، کشیش، شبنم، تابش
۱۷۴۶- فکور، راهی، یواش، شریف، روکش
۱۷۴۷- تفنگ، گلشن، نشست، تاخت، گوشت
۱۷۴۸- زیان، نشاط، طعام، موجز، نسیم
۱۷۴۹- جذام، مسرت، ترور، رواج، مرور
۱۷۵۰- مکلف، فرنی، یغما، اعلم، فردا
۱۷۵۱- ادرس، سوال، لوله، نانو، وجهه
۱۷۵۲- معبر، رفاه، هنری، نماز، زایش
۱۷۵۳- مشرق، قبیل، لاشه، سموم، متهم
۱۷۵۴- چکمه، هسته، هاون، دچار، راند
۱۷۵۵- رخوت، تجمع، عبوس، خراش، شکست
۱۷۵۶- خشتک، کرفس، ستون، نخاع، عینک
۱۷۵۷- چندش، شرجی، یکسو، اچار، رضوی
۱۷۵۸- بالا، اردو، وافر، نبوغ، غوره
۱۷۵۹- تمبک، کاری، یوگا، شتاب، بسام
۱۷۶۰- تفرق، قرمه، هویت، متصل، لیتر
۱۷۶۱- موفق، قیچی، یابو، ضماد، دکور
۱۷۶۲- پاشا، اذان، نحیف، سپاس، سرفه
۱۷۶۳- سیما، اخور، راسخ، جسور، ریخت
۱۷۶۴- گویش، شیدا، اهدا، نگرش، شمال
۱۷۶۵- نرمش، شاهد، داغی، بنفش، شلیل
۱۷۶۶- باده، هتاک، پیکر، رفیق، هژیر
۱۷۶۷- کثرت، تجار، احمد، دلیر، تجرد
۱۷۶۸- همین، نفقه، تشکل، لاغر، نائل
۱۷۶۹- ابسه، هدیه، خشکه، هاجر، همزه
۱۷۷۰- دخیل، لجوج، اترک، کلاچ، لکلک
۱۷۷۱- دلجو، ورثه، حجاج، جانب، وراج
۱۷۷۲- صنعت، تجری، دلیل، لعنت، تامل
۱۷۷۳- قبور، راکد، پالت، تیتر، راکت
۱۷۷۴- شکمو، وارث، چارت، تنقل، وانت
۱۷۷۵- رتبه، هفده، لایه، همکف، هجده
۱۷۷۶- پرچم، مذاب، خلاص، صراف، مرخص
۱۷۷۷- قاضی، یورش، امان، نیاز، یگان
۱۷۷۸- کباب، باجه، عظیم، مجوز، بنام
۱۷۷۹- افکت، تعلق، والا، ارزش، تقوا
۱۷۸۰- مسکن، نافذ، کنجد، دوات، نماد
۱۷۸۱- مرئی، یکان، نفله، همزن، نقطه، هلیم
۱۷۸۲- اکیپ، پلیس، سنگر، رشید، درهم، مبنا
۱۷۸۳- سیلی، یتیم، میخی، یورو، وارد، دروس
۱۷۸۴- نمکی، یراق، قاطر، رغبت، تقعر، روان
۱۷۸۵- بیشه، هدهد، دائم، مواد، دباغ، غریب
۱۷۸۶- امال، لازم، مصدع، عنصر، ریزش، شورا
۱۷۸۷- جبال، لنگر، رئوف، فراغ، غیرت، ترنج
۱۷۸۸- مصلی، یشمی، یلدا، املت، تدبر، رستم
۱۷۸۹- تعمق، قارچ، چنته، هبوط، طماع، عادت
۱۷۹۰- واصف، فرید، دامن، نراق، قرار، رزرو
۱۷۹۱- مهیب، بهار، ردیف، فرقه، همدم، متمم
۱۷۹۲- تحفه، هفته، همان، نقدی، یاور، رحلت
۱۷۹۳- امام، معذب، برفک، کالج، جواد، دریا
۱۷۹۴- تحیر، رویه، هنوز، زیور، روغن، ناگت
۱۷۹۵- محفل، لزوم، مملو، وحشت، تاول، لحیم
۱۷۹۶- اعطا، اسیر، رانش، شجاع، عماد، دانا، دلار
۱۷۹۷- منظر، رامش، شهین، نسوز، زیاد، دوام، دانش
۱۷۹۸- بدوی، یمین، نرده، هیات، تصرف، فریب، فلان
۱۷۹۹- حسود، درنا، اماس، ستاد، دایم، مزاح، منشا
۱۸۰۰- محرک، کافر، ریال، لادن، نکات، تجسم، تنفر
۱۸۰۱- ملیت، تانک، کاوش، شبکه، هاله، هاشم، هلاک
۱۸۰۲- مکعب، بستر، راغب، بانه، هجوم، مقدم، منور
۱۸۰۳- تحصن، ناوه، هزار، رعنا، ابقا، اخرت، ابله
۱۸۰۴- مرمر، رشته، هلال، لهجه، هویج، جهنم، جمعه
۱۸۰۵- بیمه، هجرت، تسمه، هرمز، زگیل، لعاب، لکنت
۱۸۰۶- وعده، همسو، ویزا، انبر، رجیم، میگو، مترو
۱۸۰۷- کلان، نجات، تورم، موجه، هیبت، تارک، تهمت
۱۸۰۸- مقرر، ربات، تذکر، ریمل، لغزش، شلغم، شرکت
۱۸۰۹- نهاد، دزدی، یاری، یکتا، اشتر، رفتن، راضی
۱۸۱۰- ستبر، روزه، همام، میسر، رنجش، شانس، شبهه
۱۸۱۱- شلاق، قسطی، یلخی، یدکی، یوسف، فروش، فلزی
۱۸۱۲- محسن، نیام، مقصد، درنگ، گرمک، کدام، کلام
۱۸۱۳- بعدی، یکدل، لطمه، هراس، سکون، نایب، نازل
۱۸۱۴- سابق، قرقی، یکسر، رویت، تخیل، لباس، لابی
۱۸۱۵- راحت، تنبک، کلاس، سرخک، کلان، نوار، نازک
۱۸۱۶- شکار، رمال، لیمو، واگن، نظیر، رتوش، رسول
۱۸۱۷- منطق، قیصر، رعیت، تکیه، همگن، نظام، نهار
۱۸۱۸- بخیل، لوده، هستی، یواش، شیفت، تصلب، توبه
۱۸۱۹- قاره، هوار، رویش، شهره، هیزم، مذاق، مبصر
۱۸۲۰- مکار، رنده، هیکل، لواش، شبدر، رژیم، رخنه
۱۸۲۱- گذشت، اشیا، اذیت
۱۸۲۲- انار، خارج، خنده
۱۸۲۳- مدرک، برنا، بدنه
۱۸۲۴- میوه، موبد، میان
۱۸۲۵- بعثت، مثلث، معبد
۱۸۲۶- حلیم، پیست، پلاژ
۱۸۲۷- زنده، بدلی، بندر
۱۸۲۸- گوجه، نجیب، نوچه
۱۸۲۹- عروج، موکد، مریض
۱۸۳۰- نفوذ، رولت، رفاه
۱۸۳۱- خطمی، امیب، اطبا
۱۸۳۲- کلاف، جاده، جلبک
۱۸۳۳- بادی، صدیق، صافی
۱۸۳۴- جوار، عاقل، عوام
۱۸۳۵- سلیم، پیام، پلاس
۱۸۳۶- علوی، یورش، شلنگ
۱۸۳۷- کربن، طبیب، طراح
۱۸۳۸- انتن، کتان، کنیز
۱۸۳۹- نسیه، بیوک، بساط
۱۸۴۰- کاهش، دهان، دارو
۱۸۴۱- گنبد، بابل، برگه
۱۸۴۲- جامه، مایه، یکجا
۱۸۴۳- صادر، دشمن، متصل
۱۸۴۴- ارشد، شوفر، فراش
۱۸۴۵- مومن، مجرم، رحمت
۱۸۴۶- بستن، تمدن، دلبر
۱۸۴۷- سلیس، یاوه، واسط
۱۸۴۸- ترکش، کامل، مکتب
۱۸۴۹- کولی، لابد، برکت
۱۸۵۰- مبرا، روزی، زحمت
۱۸۵۱- ثابت، بلوز، ورثه
۱۸۵۲- ابوی، وزوز، وصال
۱۸۵۳- فارس، راحل، حذفی
۱۸۵۴- کلنگ، نافذ، فلکه
۱۸۵۵- برنز، ناتو، تربت
۱۸۵۶- خطاط، ارزش، زمخت
۱۸۵۷- تنیس، یغما، ممتد
۱۸۵۸- مدید، یابو، بهمن
۱۸۵۹- ترکه، کوکب، کشته
۱۸۶۰- تقدس، دیدن، دسته
۱۸۶۱- گرما، انان، رسوا
۱۸۶۲- همکف، فندک، مرید
۱۸۶۳- قناص، صیغه، نبوغ
۱۸۶۴- منتج، جلوه، نیرو
۱۸۶۵- پیچه، هرات، یلدا
۱۸۶۶- فاقد، دشنه، ابان
۱۸۶۷- ملون، نشاط، لولا
۱۸۶۸- تزار، رعشه، زایش
۱۸۶۹- خبیر، راهب، بوسه
۱۸۷۰- تملک، کثیر، موذی
۱۸۷۱- سقوط، طلسم، قدیس
۱۸۷۲- اکیپ، پونه، کلمن
۱۸۷۳- لحیم، مدیر، حاجی
۱۸۷۴- والک، کارت، امیر
۱۸۷۵- تینر، راسو، یونس
۱۸۷۶- سکته، هاون، کاهو
۱۸۷۷- جوجه، هلاک، ویزا
۱۸۷۸- خطیب، بدعت، طالع
۱۸۷۹- میکس، سهیم، یاغی
۱۸۸۰- ماکت، توسط، اقدس
۱۸۸۱- امنه، شکمو، چکمه
۱۸۸۲- موزه، وجود، فکور
۱۸۸۳- پهلو، الهه، کاهو
۱۸۸۴- مواد، علوم، عروق
۱۸۸۵- پارس، کتاب، کباب
۱۸۸۶- متاع، هفته، خفته
۱۸۸۷- بلند، معلق، تملق
۱۸۸۸- پیله، پلید، کریه
۱۸۸۹- وعده، سمعک، خدعه
۱۸۹۰- کاچی، امار، زبان
۱۸۹۱- تقبل، تعقل، صدقه
۱۸۹۲- الکل، حیله، هاله
۱۸۹۳- تعهد، سرعت، شاعر
۱۸۹۴- نهال، راهی، اشهد
۱۸۹۵- جفتک، فسفر، سرفه
۱۸۹۶- عزیز، برزخ، بازی
۱۸۹۷- تردد، مدرن، قوری
۱۸۹۸- فاتح، ملاج، سیار
۱۸۹۹- نگین، دیگر، واگن
۱۹۰۰- تیزر، خلیج، باید
۱۹۰۱- لطمه، کلبه، جیره
۱۹۰۲- هتاک، سیرک، کودک
۱۹۰۳- بخیه، عرضه، وجوه
۱۹۰۴- شهره، جمعه، عمده
۱۹۰۵- سموم، عموم، دائم
۱۹۰۶- موبد، شیاد، شاهد
۱۹۰۷- خانم، طعام، کدام
۱۹۰۸- تکفل، مکمل، غزال
۱۹۰۹- شادی، دیمی، بطری
۱۹۱۰- خواص، تخلص، مخلص
۱۹۱۱- طراح، سلاح، ترشح
۱۹۱۲- مقدر، چیلر، وقار
۱۹۱۳- مترو، نانو، یارو
۱۹۱۴- ایدا، سیما، پیدا
۱۹۱۵- همدم، غلام، تالم
۱۹۱۶- پارو، جادو، سمنو
۱۹۱۷- واجب، مورب، نسیب
۱۹۱۸- مشتق، صداق، حریق
۱۹۱۹- صندل، افول، ملال
۱۹۲۰- ژرفا، انشا، اطبا
۱۹۲۱- دباغ، غایت، تحول
۱۹۲۲- راشد، دنبه، هستی
۱۹۲۳- طعمه، همپا، اذری
۱۹۲۴- شکاک، کهنه، هلیم
۱۹۲۵- قالی، یتیم، مانا
۱۹۲۶- تیشه، هاجر، راند
۱۹۲۷- قدمت، تعصب، بقال
۱۹۲۸- لخته، همزن، ناظر
۱۹۲۹- هندل، لوله، هراس
۱۹۳۰- تعفن، نجوم، محور
۱۹۳۱- برده، هفده، هوار
۱۹۳۲- بیان، ندار، رالی
۱۹۳۳- تاول، لواش، شگفت
۱۹۳۴- مصاف، فلفل، لحظه
۱۹۳۵- زرشک، کلاف، فاعل
۱۹۳۶- بخور، رنجش، شتاب
۱۹۳۷- حروف، فخار، رکود
۱۹۳۸- کفاش، شیاف، فرقه
۱۹۳۹- سرکه، همکف، فارس
۱۹۴۰- تونل، لوزی، یاور
۱۹۴۱- کرسی، سلوک، سکنه
۱۹۴۲- زخمت، خصلت، اتاق
۱۹۴۳- لیمو، مجرد، مدام
۱۹۴۴- عیال، ادعا، چانه
۱۹۴۵- خفتن، ترحم، جمیل
۱۹۴۶- تفرج، راکت، متکا
۱۹۴۷- مغذی، ذلیل، طلاق
۱۹۴۸- نقلی، لیلی، ریسک
۱۹۴۹- گوهر، هویت، متون
۱۹۵۰- کلان، اسفل، غلاف
۱۹۵۱- پوزش، زیره، اهدا
۱۹۵۲- شرجی، جوشش، عشاق
۱۹۵۳- ستون، وافر، خراج
۱۹۵۴- بیست، سپاس، مسلح
۱۹۵۵- ناجی، جریب، مبین
۱۹۵۶- دلال، اینک، زکام
۱۹۵۷- شهود، وبال، سلول
۱۹۵۸- فعال، املت، اتیه
۱۹۵۹- مسبب، بیضی، زینب
۱۹۶۰- مفسد، ساقط، خطاب
۱۹۶۱- خسیس، اینه، سیاه
۱۹۶۲- مولف، معنی، گرده
۱۹۶۳- توبه، بسام، اریب
۱۹۶۴- فرچه، قدرت، اقدس
۱۹۶۵- جوان، ماتم، مورد
۱۹۶۶- بافت، منقل، کابل
۱۹۶۷- مثلث، حراف، صافی
۱۹۶۸- کثیف، شکاف، چراغ
۱۹۶۹- بیات، مریم، بسته
۱۹۷۰- دلجو، هژیر، اکبر
۱۹۷۱- ضحاک، نوکر، قرون
۱۹۷۲- فیفا، احسن، جاهل
۱۹۷۳- حاذق، ابکی، کادو
۱۹۷۴- ترقی، تخصص، منزه
۱۹۷۵- سارا، معدل، نشست
۱۹۷۶- مجمع، خوشه، جناب
۱۹۷۷- دنگی، فندق، کثیر
۱۹۷۸- مسجد، بیتا، کتلت
۱۹۷۹- سکان، نادم، مدار
۱۹۸۰- جایز، کوزه، راکد
۱۹۸۱- ونوس، سمعک، کماج، جودو
۱۹۸۲- تدین، ناقل، لیلا، اجرت
۱۹۸۳- اخور، رکوع، عطار، رسوا
۱۹۸۴- قنوت، تهیه، هاون، ناطق
۱۹۸۵- رولت، تنور، روغن، ناصر
۱۹۸۶- شیوا، انیس، سیرک، کشیش
۱۹۸۷- عروق، قطاب، بلند، دفاع
۱۹۸۸- مژده، هزار، رقیق، قائم
۱۹۸۹- حقوق، قانع، عوام، مداح
۱۹۹۰- سترگ، گرما، احمق، قدیس
۱۹۹۱- نوید، دایر، رویت، توان
۱۹۹۲- داخل، لعنت، تورق، قناد
۱۹۹۳- اکید، داور، ریشو، ویزا
۱۹۹۴- رفاه، همدل، لشکر، رهبر
۱۹۹۵- سنگک، کساد، دیزی، یونس
۱۹۹۶- اندر، رخنه، هجرت، ترسا
۱۹۹۷- قاره، همتا، ایام، مصدق
۱۹۹۸- ویار، رکعت، تحیر، راسو
۱۹۹۹- راضی، یکسر، ردیف، فکور
۲۰۰۰- جعبه، همام، میخک، کالج
۲۰۰۱- کوسه، هنری، خواص، صخره
۲۰۰۲- ظاهر، رقاص، قائل، لباس
۲۰۰۳- مقلد، دوبل، مقرب، بابا
۲۰۰۴- بهجت، تمشک، لهجه، هاشم
۲۰۰۵- حلوا، امنه، قلیل، لانه
۲۰۰۶- هویه، هالو، مودم، مصلح
۲۰۰۷- برتر، رامی، بریل، لامپ
۲۰۰۸- مکدر، رنجش، حکام، منجی
۲۰۰۹- هلال، لابی، القا، اسبق
۲۰۱۰- سمند، دکتر، زمره، هسته
۲۰۱۱- وحید، دخمه، احاد، دیمی
۲۰۱۲- غلبه، هندل، حلیم، مخدر
۲۰۱۳- اوان، ناسا، دوزخ، خلسه
۲۰۱۴- عامل، لقمه، ماما، اچمز
۲۰۱۵- مداد، دیدن، خدمت، تصدق
۲۰۱۶- زارع، عودت، راغب، بعدی
۲۰۱۷- قوطی، یاری، شوکت، تفرق
۲۰۱۸- زرشک، کیسه، خرید، درست
۲۰۱۹- رقیب، بقیه، عقده، هویج
۲۰۲۰- تفقد، دوده، مفصل، لادن
۲۰۲۱- شکلک، کیان، ناوه، همکف
۲۰۲۲- غلتک، کنار، راسخ، خاله
۲۰۲۳- رمال، لابد، درخش، شامه
۲۰۲۴- توجه، هرگز، زحمت، تطور
۲۰۲۵- حدقه، هستی، یارو، وعده
۲۰۲۶- امین، نشکن، نفهم، مرمت
۲۰۲۷- ثبات، تعفن، نجات، تنبک
۲۰۲۸- معده، همسو، وحشت، تبعه
۲۰۲۹- متکی، یکتا، ارام، مشتق
۲۰۳۰- واجد، دباغ، غزال، لحاف
۲۰۳۱- سبقت، تعلم، مهیب، بابک
۲۰۳۲- حاجب، بردن، نهنگ، گیاه
۲۰۳۳- تنزل، لاله، هنوز، زرنگ
۲۰۳۴- منزل، لیتر، رعنا، النگ
۲۰۳۵- سانس، سایت، ترحم، مجاب
۲۰۳۶- مثال، لاشه، همدم، موثر
۲۰۳۷- واصل، لجوج، جانب، بلاد
۲۰۳۸- خفته، همان، نعمت، تنفس
۲۰۳۹- خسته، هیکل، لیمو، واسط
۲۰۴۰- قرعه، هویت، تبحر، رزرو
۲۰۴۱- لولو، سوسن، والک، لکنت
۲۰۴۲- مضحک، مکار، ضماد، ابری
۲۰۴۳- مهار، سرما، هادی، دوات
۲۰۴۴- سکوت، فتوت، کادو، دسته
۲۰۴۵- ترسو، کوبا، رجیم، یواش
۲۰۴۶- میهن، منصب، یمین، یابو
۲۰۴۷- روزه، نهان، وضوح، وانت
۲۰۴۸- حامی، سیاه، الهه، هدهد
۲۰۴۹- زمخت، حتمی، میخی، خویش
۲۰۵۰- اثار، تردد، ثروت، وحدت
۲۰۵۱- جهان، جنگل، همزن، زالو
۲۰۵۲- حکیم، تمول، کلمه، مهلک
۲۰۵۳- محسن، جنون، حداد، اکنه
۲۰۵۴- وافر، فرچه، اجاق، اگهی
۲۰۵۵- اکثر، مربع، کلاغ، ادعا
۲۰۵۶- مدفن، منظر، دانگ، نترس
۲۰۵۷- گندم، عمدی، نسیب، یتیم
۲۰۵۸- اذین، انیس، ذرات، افسر
۲۰۵۹- محصل، الیم، حاجی، جامد
۲۰۶۰- پارچ، اچار، اصغر، غوره
۲۰۶۱- جسور، رتبه، هدیه، همسر
۲۰۶۲- چماق، قاسم، مقدم، معاد
۲۰۶۳- باده، هاله، هبوط، طاهر
۲۰۶۴- باعث، ثابت، تبرک، کتبی
۲۰۶۵- بذاق، قناد، دوست، تذکر
۲۰۶۶- عدسی، یوگا، اشنا، اشعه
۲۰۶۷- مجرب، بایر، رجوع، عرضه
۲۰۶۸- درهم، مذهب، بیشه، هفته
۲۰۶۹- تمنا، ارزش، شمار، رتوش
۲۰۷۰- تخلق، قبله، هیات، تحکم
۲۰۷۱- ارزن، نازل، لولا، اوند
۲۰۷۲- گویا، الاغ، غربت، تارک
۲۰۷۳- شجره، هژیر، رحلت، توسل
۲۰۷۴- اطلس، سرخس، سمبه، هزار
۲۰۷۵- جمود، دهان، ناگت، تنیس
۲۰۷۶- سلیم، مسجد، دراز، زادن
۲۰۷۷- شفاف، فلزی، یکسو، وقوع
۲۰۷۸- گراز، زایش، شکار، روان
۲۰۷۹- تازه، همام، مشکل، لذیذ
۲۰۸۰- تقلا، اعضا، اغوا، اخرت
۲۰۸۱- فراز، تقوا، عامه، یکجا
۲۰۸۲- راشد، خردل، غروب، خصال
۲۰۸۳- چانه، سطوح، سوره، اغوش
۲۰۸۴- حصول، پرسش، متفق، فاسد
۲۰۸۵- اخگر، تخمه، کلاش، نجار
۲۰۸۶- اصلی، زبان، کشور، سمعک
۲۰۸۷- دیزل، مشفق، جواد، جدید
۲۰۸۸- ایکس، گلشن، راهی، مدام
۲۰۸۹- حیدر، بلوچ، دایه، باخت
۲۰۹۰- خلیج، شهرک، منبع، تعجب
۲۰۹۱- پاره، شوید، مطلب، فقید
۲۰۹۲- مدید، محفل، مشوق، اکرم
۲۰۹۳- بالش، لقمه، کمدی، نواب
۲۰۹۴- زیلو، اوره، تجرد، بساط
۲۰۹۵- سارق، مبدا، یلدا، دشمن
۲۰۹۶- زفاف، دانش، بوکس، معما
۲۰۹۷- اینچ، هرات، بذله، پیکر
۲۰۹۸- اشتر، کاوش، چادر، شاکی
۲۰۹۹- عنبر، سیلو، گربه، متکا
۲۱۰۰- نسخه، زمره، قرقی، ظلمت
۲۱۰۱- کذاب، بیوه، هجوم، مارک، بنام
۲۱۰۲- کلفت، تولد، داور، ریسک، تشکر
۲۱۰۳- نشست، تبدل، لغزش، شبان، تراش
۲۱۰۴- بردن، نسیم، محرک، کاسب، نازک
۲۱۰۵- نزول، لطمه، هاون، نشان، لادن
۲۱۰۶- اذیت، توری، یکان، نجوا، تلفن
۲۱۰۷- تگرگ، گوشی، یوسف، فرصت، گزاف
۲۱۰۸- ناتو، وهله، هنری، یقین، واهی
۲۱۰۹- مهیب، بیات، تفنگ، گریم، بانگ
۲۱۱۰- مهلت، تحزب، بهجت، تالم، تهمت
۲۱۱۱- تابع، عقیق، قاتل، لیست، عاقل
۲۱۱۲- پاچه، هجرت، تاهل، لامپ، هیکل
۲۱۱۳- دریل، لباس، سوخت، تضاد، لعنت
۲۱۱۴- نصاب، بعثت، تابو، وزین، بازو
۲۱۱۵- جارو، والا، ابقا، ارنج، ویزا
۲۱۱۶- تنبل، لنگر، رژیم، موقت، لازم
۲۱۱۷- اینه، هنوز، زمان، نعنا، همان
۲۱۱۸- رئوس، سنگر، ریشه، هاجر، ستوه
۲۱۱۹- نمود، دولت، تلاش، شستن، درخش
۲۱۲۰- معطل، لیته، هیزم، مقیم، لحیم
۲۱۲۱- دلبر، روزی، یعنی، مدرک، کشیش
۲۱۲۲- خارا، امید، دوام، بخیل، لیمو
۲۱۲۳- ساری، یواش، شبنم، بسیج، جامع
۲۱۲۴- پزشک، کندر، راضی، سپاه، همین
۲۱۲۵- برده، همزن، نامی، جبار، رجیم
۲۱۲۶- مثال، لواش، شامه، جمعه، هدهد
۲۱۲۷- رویه، هادی، یشمی، سرما، اژیر
۲۱۲۸- یورو، ویژه، هلاک، قیمت، توکل
۲۱۲۹- توبه، هلیم، منطق، متمم، محقر
۲۱۳۰- عکاس، سهمی، یاری، تعرض، ضخیم
۲۱۳۱- دماغ، غوره، هاشم، قدمت، ترمه
۲۱۳۲- شامی، یغما، انشا، مشهد، دیار
۲۱۳۳- فیاض، ضعیف، فاحش، مفصل، لاشه
۲۱۳۴- مرتب، بخشش، شهره، تمبک، کاهو
۲۱۳۵- ژیان، نجوم، مدخل، نژاد، دولا
۲۱۳۶- اکنه، همگن، نبوغ، کالا، اصغر
۲۱۳۷- ستون، نرده، هویج، خسیس، سنجد
۲۱۳۸- کلمه، هلال، لانه، نکات، تعهد
۲۱۳۹- شاتل، لعاب، بریل، چشمه، هاله
۲۱۴۰- خاطر، رالی، یمین، تخیل، لکنت
۲۱۴۱- تنور، رولت، سنبل، لولو، رمال
۲۱۴۲- عظیم، متحد، ترور، رئوف، محشر
۲۱۴۳- توسن، نظام، سفید، دقیق، نخود
۲۱۴۴- حلقه، هراس، پشتی، یدکی، هستی
۲۱۴۵- چریک، کاچی، جلال، لاله، کلکل
۲۱۴۶- سرخک، کدام، نوبر، راکت، کهیر
۲۱۴۷- توحش، شلوغ، عطار، رونق، شبدر
۲۱۴۸- رجوع، عطسه، افضل، لاغر، عاجل
۲۱۴۹- دیده، همتا، بهشت، تبرک، هیات
۲۱۵۰- محرز، زینب، فشار، روزه، زیور
۲۱۵۱- لخته، همسر، چیلر، رایج، هزار
۲۱۵۲- فنون، نهال، گذشت، ترنج، ندرت
۲۱۵۳- غصبی، یاغی، موثر، روکش، یاور
۲۱۵۴- تشبه، هندل، طوقه، همدم، هفته
۲۱۵۵- اشوب، برون، خصلت، تخلق، بابت
۲۱۵۶- وعید، دلکش، گردو، وصله، دارو
۲۱۵۷- سرعت، تیمم، ناقل، لوزی، تفضل
۲۱۵۸- غریق، قلاب، شادی، یکتا، قطبی
۲۱۵۹- رقیب، بستن، ملزم، محکم، بسام
۲۱۶۰- بهار، رسوب، موکل، لهجه، رطیل
۲۱۶۱- مصمم، مطلق، قشون، ناوه، هرگز، زکام
۲۱۶۲- مراد، دارت، تکفل، لابی، یگان، ناظم
۲۱۶۳- دزدی، یابو، ورثه، هیبت، تقدم، مجید
۲۱۶۴- ابلق، قهوه، هفده، هژیر، رفتن، ناسا
۲۱۶۵- رفیع، عبوس، سفیر، راحت، تکان، نجار
۲۱۶۶- ترشح، حائز، زیان، نفوذ، ذکور، رویت
۲۱۶۷- رعشه، هویت، توقع، عهده، همسو، وزیر
۲۱۶۸- بینش، شیدا، افاق، قبلی، یکسر، راغب
۲۱۶۹- شگفت، تبعه، هرات، تفکر، روان، نقاش
۲۱۷۰- بنیه، هوار، رمان، نکته، همپا، ادیب
۲۱۷۱- دافع، علوی، یراق، قامت، تبحر، رشید
۲۱۷۲- تیزی، یکسو، وفات، تجار، ربیع، عظمت
۲۱۷۳- یکجا، ارشه، هرمز، زرنگ، گیسو، وافی
۲۱۷۴- باعث، ثواب، بانه، هجده، هجوم، مخرب
۲۱۷۵- اکیپ، پیرو، واصل، لغزش، شوید، دارا
۲۱۷۶- منشا، اجاق، قیچی، یورش، شرجی، یتیم
۲۱۷۷- ترشی، یارو، وفاق، قالب، بیست، تربت
۲۱۷۸- عودت، تبدل، لقمه، همدل، لایق، قانع
۲۱۷۹- کامل، لوده، هبوط، طوطی، یکدل، لکلک
۲۱۸۰- موجب، بزاز، زنبق، قبیح، حاجت، ترحم
۲۱۸۱- اخمو، واکس، سپری، یلخی، یقین، نجوا، نترس
۲۱۸۲- معده، همکف، فلاح، حشمت، تدین، نسیم، نحیف
۲۱۸۳- ابشش، شجاع، عزیز، زمره، هالو، ویلا، وداع
۲۱۸۴- گریه، همام، منکر، رکود، درون، نهنگ، نادم
۲۱۸۵- زایش، شاهی، یویو، وادی، یکان، نسوز، نیکی
۲۱۸۶- نهار، رقیق، قسطی، یوسف، فهیم، ملون، مشفق
۲۱۸۷- شورش، شمسی، یلدا، اسید، دایم، مفتش، منجی
۲۱۸۸- مسلط، طنین، نیزه، هدیه، هاون، نفهم، نگین
۲۱۸۹- جفتک، کهنه، هاجر، رضوی، یوگا، ارنج، اوره
۲۱۹۰- مبرم، مبحث، ثبات، تقلب، برنا، اعلم، اثاث
۲۱۹۱- تخلص، صیفی، یاوه، همزه، هتاک، کلفت، کسری
۲۱۹۲- عرضه، هجرت، تیتر، رکوع، عقیم، مانع، مشقت
۲۱۹۳- متلک، کثیف، فندک، کشیک، کلمن، نیام، نظیف
۲۱۹۴- کندو، وحشی، یعنی، یواش، شرکت، تنبک، تانی
۲۱۹۵- دایه، هنری، یونس، سرمد، دیسک، کساد، کتری
۲۱۹۶- اخیه، هیزم، مزار، رتبه، هنوز، زیبا، زمزم
۲۱۹۷- مایع، عرشه، هسته، همزن، نفیس، سموم، سرکه
۲۱۹۸- افات، تمسک، کفاش، شیاف، فسفر، رویا، ریسک
۲۱۹۹- سهیم، مقدم، مجله، هیکل، لازم، ملبس، معلم
۲۲۰۰- درنگ، گوشت، تماس، سوسو، ورید، درصد، دولت