بازی بالشت یه بازی حدس کلمات اما با بازی های دیگه متفاوته. فرقشم اینه که شما باید کلماتی که در یک جدول 8*8 هستند رو از جهات مختلف یعنی عمودی، افقی، بالا به پایی یا بر عکس، چپ به راست و بر عکس پیدا کنید و امتیاز بگیرید. امتیازات به صورت بالشت به شما داده میشن. شما همچنین می تونین بالشتاتونو بدین و راهنمایی بگیرین. ولی اگر دوست ندارین بالشتاتونو برای راهنمایی گرفتن از دست بدین می تونین از جوابای زیر استفاده کنین و تعداد بالشت های خودتون  بالا ببرین.